1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Cao đẳng - Đại học >

BÀI 1 CAC LENH VE CO BAN (1)

Bài giảng Autocad-Bài 2: Các lệnh vẽ cơ bản docx

Bài giảng Autocad-Bài 2: Các lệnh vẽ bản docx

... chiều âm, đơn vị độ 2/ Vẽ hình chữ nhật Lệnh Rectang Vẽ HCN cách đưa toạ độ điểm góc đối diện HCN - Command: REC (ENTER) PHUONG NAM Exit Bài Các lệnh vẽ */ Các lựa chọn vẽ hình chữ nhật: Chamfer/elevation/fillet/thickness/width/ ... cao độ dày vẽ 3D Lưu ý: Sau vẽ HCN theo lựa chọn trên, muốn vẽ tiếp HCN khác lựa chọn phải xác lập lại tham số lựa chọn lần vẽ trước PHUONG NAM Bài Exit Các lệnh vẽ 3/ Vẽ đa giác Lệnh Polygon ... định trước Cách nhập: @x,y: ENTER Trong đó: +∆ x: Là khoảng cách điểm điểm theo trục X (∆ PHUONG NAM x = x2 –x1), đơn vị tính theo đơn vị vẽ Exit Bài Các lệnh vẽ + ∆ y: Là khoảng cách điểm gốc...
 • 7
 • 2,072
 • 9
Tài liệu Bài 1: Các khái niệm cơ bản về tin học pptx

Tài liệu Bài 1: Các khái niệm bản về tin học pptx

... tục, liệu v thiết bị tin học không tin học Đầu vo hệ thống thông tin đợc lấy từ nguồn v đợc xử lý hệ thống sử dụng với liệu đợc lu trữ từ trớc Kết xử lý đợc chuyển đến đích kho lu trữ 1.3 Tin học ... đoạn văn xuất nhiều lần cụm từ Tin học đại cơng khung Replace nhập th khung with nhập Tin học đại cơng Nh soạn thảo cần nhập th word tự động sử thnh Tin học đại cơng Khi soạn thảo thông thờng ... sử phát triển Tin học Khoa học xử lý thông tin bắt nguồn từ cách 2000 năm với bn tính Trung Quốc Mãi đến kỷ 19, nh toán học PASCAL phát minh máy tính khí Quá trình phát triển Tin học gắn liền...
 • 84
 • 955
 • 1
BÀI TẬP AUTOCAD CHI TIẾT - CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN

BÀI TẬP AUTOCAD CHI TIẾT - CÁC LỆNH VẼ BẢN

... vẽ AutoCAD HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH Tuần 2: CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN Mở vẽ :  Phải mở vẽ hệ mét: - Khởi động phần mềm vẽ AutoCAD - Trong hộp thoại khởi động chọn Start From Scratch  Chọn Metric (bản vẽ ... thực hành vẽ AutoCAD 21 Vẽ khung tên khung vẽ: - Vẽ đƣờng giới hạn khổ giấy A3 Command: REC  xác định đỉnh thứ 0,0  xác định đỉnh thứ hai 420,297 - Dùng lệnh OFFSET để vẽ khung vẽ song song ... ngồi R20: dùng lệnh FILLET (F) đặt bán kính 20 click hai đƣờng C1 C2 để vẽ cung tròn nối tiếp R20 - Vẽ cung tròn tiếp xúc R60: dùng lệnh CIRCLE (chọn cách vẽ: TanTanRadius) để vẽ đƣờng tròn nối...
 • 10
 • 2,293
 • 88
Các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD

Các lệnh vẽ bản trong Auto CAD

... dài phân đoạn vẽ + Undo + Huỷ bỏ nét vẽ trớc + Vẽ cung tròn nối tiếp với đờng thẳng + Arc 2.6 Lệnh vẽ đa giác Polygon (POL) Menu bar Draw/Polygon Nhp lnh Polygon POL Command : pol - Vẽ đa giác ngoại ... 2.7 Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang (REC) Menu bar Nhp lnh Toolbars Rectang REC Draw/Rectangle Draw Lệnh REC dùng để vẽ hình chữ nhật Hình chữ nhật đa tuyến ta dùng lệnh Pedit để hiệu chỉnh lệnh ... rộng hình chữ nhật 2.8 Lệnh vẽ đờng Spline (SPL) lệnh vẽ đ ờng cong Đờng SPline qua tất điểm mà ta chọn Lệnh đợc dùng để tạo đờng cong trơn có hình dạng không cố định (các đờng cong tự nhiên.v.v...
 • 8
 • 59,852
 • 1,729
Bài 1.Các khái niệm cơ bản

Bài 1.Các khái niệm bản

... khái niệm - mức khái niệm, khai báo hồ sơ dạng bảng mảng hai chiều - CSDL khái niệm sở CSDL trừu tợng hóa giới thực gắn với ngời sử dụng Mức khung nhìn - Mức khung nhìn CSDL phần CSDL khái niệm ... kiếm, xếp, thông kê lập báo cáo? Hệ sở liệu a) Khái niệm sở liệu hệ quản trị sở liệu - Khái niệm sở liệu: (SGK) Yêu cầu học sinh đa ví dụ sở liệu? - Khái niệm hệ quản trị sở liệu: (SGK) Yêu cầu học ... Yêu cầu học sinh đa ví dụ số hệ quản trị sở liệu? HS đọc SGK nêu khái niệm sở liệu HS đa vài ví dụ sở liệu HS đọc SGK nêu khái niệm hệ quản trị sở liệu HS đa vài ví dụ hệ quản trị sở liệu: Access,...
 • 5
 • 1,004
 • 3
Giáo trình autocad 2007 - Các lệnh vẽ cơ bản

Giáo trình autocad 2007 - Các lệnh vẽ bản

... h×nh sau GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU http://www.ebook.edu.vn - 43 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG H×nh - Minh ho¹ sư dơng lƯnh Boundary GIÁO TRÌNH ... TR ↵ -Select objects: - Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU Vμo lƯnh sau ®ã ENTER -Chän ®−êng chỈn - T¹i ... Region Tõ Draw / Region GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU http://www.ebook.edu.vn - 41 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG Sau ®ã AutoCAD sÏ yªu cÇu chän...
 • 24
 • 5,016
 • 25
chuong (2) : các lệnh vẽ cơ bản trong Autocad

chuong (2) : các lệnh vẽ bản trong Autocad

... edge: Trỏ điểm thứ nhất(1) Second endpoint of edge: Trỏ điểm thứ hai(2) Khoảng cách điểm (1) điểm (2) cạnh Polygon 45 Ch-ơng : Các Lệnh Vẽ Bản Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2 004 2.7 Lệnh RECTANG ( Vẽ ... xuất phát vẽ cung (2) 39 Ch-ơng : Các Lệnh Vẽ Bản Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2 004 2.3.11 Vẽ cung tiếp tuyến với đ-ờng thẳng cung tròn tr-ớc Đây cách vẽ có ý nghĩa đặc biệt, giúp ta vẽ đ-ợc đ-ờng ... axis: nhập điểm (2) Specify distance to other axis or [Rotation ]: nhập điểm (3) (hoặc gõ số trực tiếp) 40 Ch-ơng : Các Lệnh Vẽ Bản Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2 004 2.4.2 Toạ độ tâm trục Cách vẽ...
 • 24
 • 6,891
 • 131
TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG- Bài 1: Các khái niệm cơ bản ppsx

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG- Bài 1: Các khái niệm bản ppsx

... VỀ CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG Bài 1: Các khái niệm Bài 2: Cấu trúc hệ thống máy tính Bài 3: Biểu diễn thông tin máy tính BÀI 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN  Thông tin xử lý thông tin  Phần cứng, phần mềm, ... thông tin, Quản lý thông tin, Xử lý thông tin, Truyền thông tin Cung cấp thông tin a Xác định hệ thống thông tin  Xác định thể loại thông tin, yêu cầu chất lượng  Xác định chuẩn thông tin  ... liệu thông tin lưu máy tính  Để thông tin lưu máy tính ta cần biến đổi thông tin thành dãy bit (dãy số 0,1) Cách biến đổi gọi mã hoá thông tin 3 Xử lý thông tin  Quá trình xử lý thông tin gồm...
 • 270
 • 4,763
 • 11
Các lệnh vẽ cơ bản docx

Các lệnh vẽ bản docx

... Bắt điểm P6 làm điểm đầu 4) Lệnh Polygon, Pol, GVC.ThS Nguyễn Độ : Hình họa - Vẽ Kỹ thuật Bài – Các lệnh vẽ Lệnh Polygon dùng để vẽ đa giác Có phương pháp vẽ đa giác a) Vẽ đa giác ngoại tiếp đường ... tiếp tuyến thứ ba (3) 3) Lệnh Arc, A, Lệnh Arc dùng để vẽ cung tròn Có 11 cách khác để vẽ cung tròn Ở trình bày số cách thường dùng a) Vẽ cung tròn qua điểm (3 points)  Hãy vẽ cung tròn qua ba điểm ... Bài – Các lệnh vẽ b) Vẽ đường tròn qua điểm (2P) Vẽ đường tròn qua điểm hai đầu mút đường kính  Cho hai đường tròn đồng tâm Hãy vẽ đường tròn qua hai điểm cặp góc...
 • 8
 • 1,394
 • 5
CAD 2D - Chương 3 Các lệnh vẽ cơ bản pdf

CAD 2D - Chương 3 Các lệnh vẽ bản pdf

... nối lại xác TTMT-cNc Các lệnh vẽ NCSTS - ThS : Nguyễn Phú Hoa ĐT: 847445 Bài giảngCAD -2 D Có lệnh tơng tự lệnh LINE lệnh TRACE dùng để vẽ đờng thẳng có bề rộng 4) Lệnh CIRCLE - Vẽ đờng tròn : Đờng ... : P3 Paramete/ :p4 Paramete/Included/ :p5 Ví dụ: TTMT-cNc 13 Các lệnh vẽ NCSTS - ThS : Nguyễn Phú Hoa ĐT: 847445 Bài giảngCAD -2 D 9) Lệnh vẽ hình miền đặc - SOLID: Lệnh ... 50,100 Other corner: 200,50 TTMT-cNc 17 Các lệnh vẽ NCSTS - ThS : Nguyễn Phú Hoa ĐT: 847445 Bài giảngCAD -2 D 13) Lệnh vẽ đờng dựng hình - XLINE : Các đờng dựng hình nét vẽ đối tợng hoàn chỉnh, nhng...
 • 24
 • 1,413
 • 5
Các lệnh vẽ 2d của autocad  tài liệu các lệnh vẽ cơ bản

Các lệnh vẽ 2d của autocad tài liệu các lệnh vẽ bản

... dài phân đoạn vẽ + Undo + Huỷ bỏ nét vẽ trớc + Vẽ cung tròn nối tiếp với đờng thẳng + Arc 2.6 Lệnh vẽ đa giác Polygon (POL) Menu bar Draw/Polygon Nhp lnh Polygon POL Command : pol - Vẽ đa giác ngoại ... 2.7 Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang (REC) Menu bar Nhp lnh Toolbars Rectang REC Draw/Rectangle Draw Lệnh REC dùng để vẽ hình chữ nhật Hình chữ nhật đa tuyến ta dùng lệnh Pedit để hiệu chỉnh lệnh ... rộng hình chữ nhật 2.8 Lệnh vẽ đờng Spline (SPL) lệnh vẽ đ ờng cong Đờng SPline qua tất điểm mà ta chọn Lệnh đợc dùng để tạo đờng cong trơn có hình dạng không cố định (các đờng cong tự nhiên.v.v...
 • 8
 • 1,531
 • 9
Nhâp môn auto cad các LỆNH vẽ cơ bản

Nhâp môn auto cad các LỆNH vẽ bản

... nên vẽ ta thường sử dụng lệnh vẽ đường tròn dùng lệnh Trim break để xén đoạn không cần thiết Vẽ đa tuyến Pline: Lệnh gõ: Pline pl Lệnh Pline thực nhiều chức lệnh Line với đặc điểm bật sau: -Lệnh ... vừa vẽ xong đoạn thẳng line (hoặc cung tròn), sau sử dụng lệnh arc để vẽ cung tròn tiếp theo, dòng lệnh nhắc lệnh arc này, ta nhấn enter cung tròn tiếp tuyến với đường vẽ trước Thông thường vẽ ... chỉnh dễ dàng lệnh Splinedit GRIPS Các điểm định nghĩa giữ lại sau sửa, điểm định nghĩa pline làm trơn pedit -Bản vẽ chứa Spline có dung lượng bé vẽ chứa pline làm trơn Vẽ Spline: Vẽ spline cần...
 • 7
 • 1,249
 • 1
Giáo trình Autocad 2014 các lệnh vẽ cơ bản

Giáo trình Autocad 2014 các lệnh vẽ bản

... Enter để kết thúc lệnh 3.5 Vẽ đường tròn (lệnh Circle) Công dụng: dùng để vẽ đối tượng đường tròn Cách nhập lệnh: Ribbon Menu Command Toolbars Home tab/Draw panel/ Circle Cú pháp lệnh: Draw/ Circle ... thứ ba> 3.6 Vẽ cung tròn (Lệnh Arc) Nhập lệnh: Ribbon Menu Command Toolbars Home tab/Draw panel/ Arc Draw/ Arc Arc A Arc Các cung tròn vẽ theo ngược chiều kim đồng hồ có nhiều cách vẽ cung tròn ... tròn Second pt: Cho điểm thứ 2, cung tròn Ví dụ: Vẽ hình 3.6 lệnh Pline Hình 3.8 Vẽ đa giác (lệnh Polygon) Công dụng: Vẽ đối tượng đa giác Cách nhập lệnh: Ribbon Home tab/Draw panel/ Polygon Menu...
 • 56
 • 4,869
 • 6
Tự học Autocad - Các lệnh vẽ cơ bản trong cad

Tự học Autocad - Các lệnh vẽ bản trong cad

... vẽ AutoCAD HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH Tuần 2: CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN Mở vẽ :  Phải mở vẽ hệ mét: - Khởi động phần mềm vẽ AutoCAD - Trong hộp thoại khởi động chọn Start From Scratch Ỉ Chọn Metric (bản vẽ ... dung Ỉbấm nút 23 Vẽ lưới tọa độ, dấu định tâm: - Dùng lệnh OFFSET để vẽ lưới tọa độ song song với khung vẽ (khoảng cách 5) phía bên ngồi vùng vẽ - Dùng lệnh LINE để vẽ dấu định tâm vị trí ... Save vẽ thường xun theo cách Hoặc định dạng CAD tự động Save vẽ sau khoảng thời gian định Trang Hướng dẫn thực hành vẽ AutoCAD - Menu: Tools Ỉ Option… Ỉ xuất hộp thoại Option - Click vào mục Open...
 • 11
 • 2,162
 • 1
BÀI GIẢNG LÂM NGHIỆP CỘNG ĐỒNG - CHƯƠNG 1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LÂM NGHIỆP CỘNG ĐỒNG pptx

BÀI GIẢNG LÂM NGHIỆP CỘNG ĐỒNG - CHƯƠNG 1 CÁC KHÁI NIỆM BẢN VỀ LÂM NGHIỆP CỘNG ĐỒNG pptx

... CHƯƠNG CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LÂM NGHIỆP CỘNG ĐỒNG 1. 1 Khái niệm lâm nghiệp cộng đồng 1. 1 .1. Các khái niệm Cộng đồng Cộng đồng khái niệm QLRCĐ, giới hạn tập hợp cá ... 50.000 làng, tập hợp lại khoảng gần 9.000 xã - Các cộng đồng khác: Hội đoàn, Tôn giao, Người Việt 1. 1.2 .Các khái niệm lâm nghiệp Cộng đồng Lâm nghiệp cộng đồng (LNCĐ) không giới hạn việc trồng rừng ... chí bình luận (một cách tế nhị) định dân 1. 2 Lâm nghiệp cộng đồng Việt Nam 1. 2 .1 Khái quát trạng lâm nghiệp cộng đồng Việt Nam Lâm nghiệp cộng đồng (LNCĐ) Việt Nam hình thành từ lâu đời trở thành...
 • 17
 • 1,452
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: bài 3 các lệnh vẽ cơ bảnbài 3 các lệnh vẽ cơ bản tiếp 6các lệnh vẽ cơ bản trong autocad 3dcác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2010các lệnh vẽ cơ bản autocadcác lệnh vẽ cơ bản trong cadcác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2dcác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2004các lệnh vẽ cơ bản trong cad 2007các lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2008các lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2007nhập môn autocad các lệnh vẽ cơ bảncác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2007 2dcác lệnh vẽ cơ bản trong cad 3dcác lệnh vẽ cơ bản trong corelBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ