Nhâp môn auto cad các LỆNH vẽ cơ bản

7 1,249 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 06:40

Nhập môn Auto Cad :CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN Trả lời Liên hệ Ở tổng hợp giới thiệu lệnh vẽ AutoCAD dành cho bạn bắt đầu làm quen với AutoCAD nắm cách thực vẽ Phạm vi chủ đề là: Các lệnh vẽ -Line: Đoạn thẳng -Pline: Đa tuyến -Mline: Các đường thẳng song song -Ray: Nửa đường thẳng -Xline: Đường thẳng -Sketch: Đường tập hợp đoạn thẳng có chiều dài nhỏ liên tiếp -Arc: Cung tròn -Ellipse: Đường elip -Spline: Đường cong qua điểm control point -Circle: Đường tròn -Polygon: Hình đa giác -Rectang: Hình chữ nhật Các phương pháp truy bắt điểm Mở đầu Để thực lệnh vẽ có cách: -Chọn qua menu draw công cụ -Gõ lệnh vẽ để thực Để thực nhanh vẽ, bạn nên tập theo cách thứ 2: gõ lệnh vẽ Trong giới thiệu đây, chủ yếu giới thiệu theo cách thứ để bạn nhớ lệnh vẽ số tùy chọn Các tùy chọn dấu [ ] dòng nhắc lệnh ta gõ chữ viết hoa để thực tùy chọn Ví dụ: Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: Muốn chọn angle bạn gõ a Muốn chọn center bạn phải gõ ce (vì dòng nhắc ce viết hoa CEnter Center) Muốn chọn close bạn phải gõ CL Mặc định lệnh là: Specify endpoint of arc Specify starting half-width : Giá trị thời đặt dấu Ở 0.0000 Sau gõ lệnh ta nhấn phím dấu cách Enter để thực lệnh (thường dùng phím dấu cách) Như vậy, rõ ràng dòng lệnh dấu cách Chúng ta dùng tiếng Anh - Vẽ đoạn thẳng: Lệnh: Line Gõ:Line L(chữ hoa hay thường được) Các tùy chọn theo trình tự vẽ: Tại dòng nhắc "specify first point"(nhập điểm đầu tiên): -Chọn điểm gõ tọa độ điểm đầu -Nếu ta nhấn dấu cách enter ACAD lấy tọa độ điểm cuối để bắt đầu line Tại dòng nhắc "specity next point or [Undo]": -Chọn điểm gõ tọa độ điểm -gõ u: hủy bỏ phân đoạn vừa vẽ Tại dòng nhắc "specify next point or [Close/Undo]": -Chọn điểm gõ tọa độ điểm -gõ u: hủy bỏ phân đoạn vừa vẽ -gõ c: close để đóng kín line (nối với điểm đầu) Vẽ đường tròn: Lệnh: Circle Gõ:Circle c Sau gõ lệnh c Chúng ta có cách vẽ: -Tọa độ tâm + bán kính đường kính: > nhập tọa độ tâm > nhập bán kính (hoặc gõ d > nhập đường kính) -Qua điểm: >gõ 3P > nhập tọa độ truy bắt điểm đường tròn -Qua điểm + bán kính đường kính: >gõ 2P >nhập tọa độ truy bắt điểm > nhập tọa độ truy bắt điểm > nhập bán kính (hoặc gõ d > nhập đường kính) -TTr: đường tròn tiếp xúc với đường khác + bán kính đường kính: > gõ ttr > chọn đường tiếp xúc 1(có thể đường thẳng đường cong) >chọn đường tiếp xúc > nhập bán kinh (hoặc gõ d > nhập đường kính) Ví dụ: vẽ đường tròn đường kính 60 qua điểm dòng lệnh -c -chọn điểm -chọn điểm thứ -d (hoặc nhập bán kinh 30 luôn) -60 Vẽ cung tròn: Lệnh: Arc Gõ:Arc A Cung tròn thường vẽ theo chiều dương tức ngược chiều kim đồng hồ Chúng ta có cách vẽ: *Qua điểm đầu, cuối: Thực lệnh theo hướng dẫn -Command: a -ARC Specify start point of arc or [CEnter]: (chọn điểm đầu chuột, truy bắt điểm nhập tọa độ) -Specify second point of arc or [CEnter/ENd]:(chọn điểm chuột, truy bắt điểm nhập tọa độ) -Specify end point of arc:(chọn điểm cuối chuột, truy bắt điểm nhập tọa độ) *Qua điểm đầu, tâm, điểm cuối: Thực theo bước sau: -Command: arc -Specify start point of arc or [CEnter]:(Nhập điểm đầu) -Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: ce (gõ ce để chọn sử dụng center arc) -Specify center point of arc: (Nhập tọa độ tâm cung tròn) -Specify end point of arc or [Angle/chord Length]:(Nhập tọa độ điểm cuối) Chú ý: Cung tròn vẽ theo chiều dương (ngược chiều kim đồng hồ) từ điểm đầu đến điểm cuối Trong cách vẽ này, điểm cuối không thiết phải thuộc cung tròn cung tròn cắt điểm giao cung tròn đường nối "tâm_điểm cuối" *Qua điểm đầu, tâm góc tâm: Thực theo bước sau: -Command: arc -Specify start point of arc or [CEnter]:(Nhập tọa độ điểm đầu) -Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: ce (gõ ce để chọn sử dụng center arc) -Specify center point of arc:(Nhập tọa độ tâm cung tròn) -Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: a (gõ a để chọn sử dụng angle) -Specify included angle: (Nhập góc tâm cung tròn) Chú ý: Nhập giá trị góc âm cung tròn vẽ theo chiều kim đồng hồ(theo chiều âm) Nhập giá trị góc dương cung tròn vẽ ngược chiều kim đồng hồ(theo chiều dương) *Điểm đầu, tâm chiều dài dây cung: -Command: arc -Specify start point of arc or [CEnter]:(Nhập tọa độ điểm đầu) -Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: ce (gõ ce để chọn sử dụng center arc) -Specify center point of arc: (Nhập tọa độ tâm cung tròn) -Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: L (gõ L để chọn sử dụng chord Length - chiều dài dây cung) -Specify length of chord: (Nhập chiều dài dây cung) *Điểm đầu, điểm cuối góc tâm *Điểm đầu, điểm cuối hướng tiếp tuyến cung tròn điểm đầu *Điểm đầu, điểm cuối bán kính: Thực theo thứ tự sau: -Command: arc -Specify start point of arc or [CEnter]: (Nhập điểm đầu) -Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: e (gõ e để chọn sử dụng end point-điểm cuối) -Specify end point of arc:(Nhập điểm cuối) -Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: d( gõ A để chọn góc tâm, gõ D để chọn hướng tiếp tuyến cung điểm đầu, gõ R để chọn nhập bán kính, chọn D) -Specify tangent direction for the start point of arc: (Tùy theo lựa chọn mà ta nhập: góc tâm, hướng tiếp tuyến cung điểm đầu bán kính Ở chọn hướng tiếp tuyến) *Tâm, điểm đầu điểm cuối *Tâm, điểm đầu góc tâm *Tâm, điểm đầu chiều dài dây cung: Thực theo thứ tự sau: -Command: arc -Specify start point of arc or [CEnter]: ce (gõ CE để chọn nhập tọa độ tâm cung) -Specify center point of arc: (Nhập tọa độ tâm cung tròn) -Specify start point of arc: (Nhập tọa độ điểm đầu) -Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: A (Nhập tọa độ điểm cuối kết thúc lệnh gõ A để chọn nhập góc tâm, gõ L để chọn nhập chiều dài dây cung Ở chọn nhập góc tâm) -Specify included angle: (Tùy theo tùy chọn mà nhập góc tâm chiều dài dây cung Ở phải nhập góc tâm) Chú ý: Nếu ta vừa vẽ xong đoạn thẳng line (hoặc cung tròn), sau sử dụng lệnh arc để vẽ cung tròn tiếp theo, dòng lệnh nhắc lệnh arc này, ta nhấn enter cung tròn tiếp tuyến với đường vẽ trước Thông thường vẽ cung tròn phức tạp nên vẽ ta thường sử dụng lệnh vẽ đường tròn dùng lệnh Trim break để xén đoạn không cần thiết Vẽ đa tuyến Pline: Lệnh gõ: Pline pl Lệnh Pline thực nhiều chức lệnh Line với đặc điểm bật sau: -Lệnh Pline tạo đối tượng có chiều rộng(width), lệnh line không -Các phân đoạn Pline liên kết thành đối tượng nhất, lệnh line phân đoạn đối tượng đơn -Lệnh Pline tạo nên phân đoạn đoạn thẳng cung tròn Chế độ vẽ đoạn thẳng: -Command: pl PLINE -Specify start point: (chọn, nhập tọa độ, truy bắt điểm đầu) Current line-width is 0.0000 (thông báo cho biết chiều rộng pline =0) -Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:(lựa chọn tọa độ, truy bắt điểm dùng lựa chọn) *Các lựa chọn: -Close: Đóng pline đoạn thẳng nối với điểm đầu (gõ C) -Halfwidth: Nhập nửa chiều rộng phân đoạn vẽ.Gõ h Sẽ có dòng lệnh: Specify starting half-width : 10 (nhập giá trị nửa chiều rộng điểm đầu phân đoạn chọn 10) Specify ending half-width : (Nhập giá trị nửa chiều rộng điểm cuối phân đoạn, chọn 5) -Width:Định chiều rộng phân đoạn vẽ, gõ w giống halfwidth, ta nhập chiều rộng không nửa chiều rộng trước -Length: Vẽ tiếp phân đoạn có phương chiều đoạn thẳng trước đó, gõ L phân đoạn trước cung tròn tiếp xúc với cung tròn Khi lựa chọn có dòng lệnh Length of line:(nhập chiều dài phân đoạn vẽ) -Undo: Hủy bỏ phân đoạn vừa vẽ, gõ u Chế độ vẽ cung tròn -Command: pl PLINE -Specify start point: Current line-width is 10.0000 -Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: gõ a để chọn chế độ vẽ cung tròn -Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: Cách vẽ cung tròn Pline tương tự lệnh vẽ arc, đôi chỗ đơn giản hơn, bạn tự tìm hiểu máy tiếp Lệnh vẽ đường cong Spline Lệnh gõ: spline spl -Giới thiệu: Lệnh Spline để tạo đường cong NURBS (non uniform rational bezier spline) Đường Spline qua tất điểm mà ta chọn, điểm gọi control point Ứng dụng để vẽ đường đồng mức, mặt cắt ngang địa lí, đường cong thiết kế khung sường ôtô, máy bay Tất nhiên có hình dạng đáy sông cho công trình cầu Spline tạo cách khác làm trơn pline lệnh splinedit Ưu điểm: -Spline tạo phương pháp nội suy qua điểm control point -Được hiệu chỉnh dễ dàng lệnh Splinedit GRIPS Các điểm định nghĩa giữ lại sau sửa, điểm định nghĩa pline làm trơn pedit -Bản vẽ chứa Spline có dung lượng bé vẽ chứa pline làm trơn Vẽ Spline: Vẽ spline cần nhập hàng loạt tọa độ điểm mà spline qua Nếu Spline mở (điểm đầu không trùng điểm cuối) ta phải xác định thêm đường tiếp tuyến điểm đầu điểm cuối Thường ta chuẩn bị để nhập hàng loạt tọa độ điểm vẽ cho nhanh -Command: spl SPLINE -Specify first point or [Object]: (chọn, nhập tọa độ, truy bắt điểm đầu, gõ o để chọn tùy chọn object) -Specify next point:(chọn, nhập tọa độ, truy bắt điểm kế tiếp) -Specify next point or [Close/Fit tolerance] :(chọn, nhập tọa độ, truy bắt điểm kế tiếp) gõ C để đóng spline với điểm đầu, gõ F để chọn tùy chọn Fit tolerance -Specify next point or [Close/Fit tolerance] :gõ phím dấu cách enter không nhập điểm chuyển sang phần nhập tiếp tuyến cho điểm đầu cuối -Specify start tangent: tiếp tuyến điểm đầu -Specify end tangent: tiếp tuyến điểm cuối Các tùy chọn: -Lựa chọn Object dùng để chuyển đường pline làm trơn lệnh pedit thành đường spline -Lựa chọn Fit tolerance: Khi giá trị khác đường cong kéo xa điểm control point để đường cong mịn Nếu giá trị đường spline qua điểm control point Ta tạo script file nhập tọa độ điểm vào file để vẽ spline nhanh ... nên vẽ ta thường sử dụng lệnh vẽ đường tròn dùng lệnh Trim break để xén đoạn không cần thiết Vẽ đa tuyến Pline: Lệnh gõ: Pline pl Lệnh Pline thực nhiều chức lệnh Line với đặc điểm bật sau: -Lệnh. .. vừa vẽ xong đoạn thẳng line (hoặc cung tròn), sau sử dụng lệnh arc để vẽ cung tròn tiếp theo, dòng lệnh nhắc lệnh arc này, ta nhấn enter cung tròn tiếp tuyến với đường vẽ trước Thông thường vẽ. .. chỉnh dễ dàng lệnh Splinedit GRIPS Các điểm định nghĩa giữ lại sau sửa, điểm định nghĩa pline làm trơn pedit -Bản vẽ chứa Spline có dung lượng bé vẽ chứa pline làm trơn Vẽ Spline: Vẽ spline cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhâp môn auto cad các LỆNH vẽ cơ bản , Nhâp môn auto cad các LỆNH vẽ cơ bản , Nhâp môn auto cad các LỆNH vẽ cơ bản