0

Tự học Autocad - Các lệnh vẽ cơ bản trong cad

11 2,322 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 14:55

Hướng dẫn thực hành vẽ AutoCAD PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LT – BẢN VẼ NHÀ TH – CÁC LỆNH VẼ BẢN Tuần 1: Tuần 2: u cầu: Sinh viên hồn tất hình vẽ máy tính theo mẫu đề Tuần 3: LT – HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Tuần 4: TH – BẢN VẼ NHÀ u cầu: Sinh viên hồn tất hình vẽ mặt tầng trệt, mặt đứng chính, mặt cắt A-A theo mẫu nhà đề Bản vẽ cần đủ khung vẽ khung tên Tuần 5: LT – KẾT CẤU THÉP Tuần 6: TH – BẢN VẼ NÚT DÀN THÉP DÙNG LIÊN KẾT HÀN u cầu: Sinh viên hồn tất sơ đồ hình học dàn kèo thép, hình tách nút kết cấu thép dùng liên kết hàn, hình chiếu hình cắt theo hướng chiếu vị trí cắt đề u cầu Bản vẽ phải đủ khung vẽ khung tên Tuần 7: LT – KẾT CẤU THÉP (tiếp theo) Tuần 8: TH - BẢN VẼ NÚT DÀN THÉP DÙNG LIÊN KẾT BU LƠNG u cầu: Sinh viên hồn tất sơ đồ hình học dàn kèo thép, hình tách nút kết cấu thép dùng liên kết bu lơng (hay đinh tán), hình vẽ tách mã đề cho Bản vẽ phải đủ khung vẽ khung tên Tuần 9: LT – KẾT CẤU BÊ TƠNG CỐT THÉP Tuần 10: TH – BẢN VẼ MĨNG BÊ TƠNG CỐT THÉP u cầu: Sinh viên hồn tất mặt móng, hình biểu diễn móng đơn (gồm hình chiếu hình chiếu bằng), hình biểu diễn móng băng theo số liệu đề sinh viên Bản vẽ phải đủ khung vẽ khung tên Tuần 11: LT – KẾT CẤU BÊ TƠNG CỐT THÉP (tiếp theo) Tuần 12: TH – BẢN VẼ SÀN, DẦM BÊ TƠNG CỐT THÉP u cầu: Sinh viên hồn tất mặt sàn, hình cắt A-A, hình cắt B-B sàn, hình biểu diễn dầm DS1, mặt cắt ngang dầm, lập bảng thống kê cốt thép theo số liệu đề sinh viên Bản vẽ phải đủ khung vẽ khung tên Tuần 13: ƠN TẬP Tuần 14: THI KẾT THÚC MƠN HỌC Trang Hướng dẫn thực hành vẽ AutoCAD HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH Tuần 2: CÁC LỆNH VẼ BẢN Mở vẽ :  Phải mở vẽ hệ mét: - Khởi động phần mềm vẽ AutoCAD - Trong hộp thoại khởi động chọn Start From Scratch Ỉ Chọn Metric (bản vẽ trắng giới hạn A3, hệ mét) Hoặc - Menu: File Ỉ New (hoặc bấm phím CTRL+N - ^N) Ỉ chọn Start From Scratch Ỉ Metric  Nếu máy tính bạn sử dụng khơng hiển thị hộp thoại khởi động, chỉnh lại: - Trong vùng lệnh, nhập lệnh STARTUP ↵ Ỉ nhập giá trị: ↵ - Thốt CAD vơ lại CAD Lúc hình khởi động CAD hiển thị hộp thoại khởi động Sau đó, Thực lại thao tác mở vẽ hướng dẫn trên, bạn mở vẽ hệ mét Ghi vẽ lên đĩa: - Menu: File Ỉ Save (hoặc bấm CTRL+S) Ỉ chọn thư mục cần lưu vào đóỈ nhập hay chọn tên file Bai tap01-1[.DWG] - Trong q trình vẽ để cập nhật vẽ hành chọn: Menu: File Ỉ Save (hoặc bấm CTRL+S) Lưu ý: Trong q trình thao tác CAD để tránh trường hợp bị CAD bất ngờ lỗi phần mềm, bạn nên Save vẽ thường xun theo cách Hoặc định dạng CAD tự động Save vẽ sau khoảng thời gian định Trang Hướng dẫn thực hành vẽ AutoCAD - Menu: Tools Ỉ Option… Ỉ xuất hộp thoại Option - Click vào mục Open And Save Ỉ Click chọn Automatic save chọn thời gian phù hợp theo ý Ỉ click Apply sau click OK Lệnh Zoom (xem tồn vùng vẽ) - Command: ZOOM (Z) ↵ Ỉnhập a↵ Bật “GRID” on - Click chuột vào nút Grid Ỉ Sau thao tác trên, bạn hình ACAD tương tự hình đây: Các bạn sẵn sàng để tiến hành thực hình vẽ theo đề u cầu: Hình – Sử dụng tọa độ đê-cac - Command: LINE (L) Ỉ click (1) Ỉ xác định (2) nhập: @50,20 Ỉ xác định (3) nhập: @-10,30 Ỉ nhập c (Close) để đóng đa giác kết thúc lệnh LINE Hình – Sử dụng tọa độ cực Trang Hướng dẫn thực hành vẽ AutoCAD - Command: LINE Ỉ click (1) Ỉ xác định (2): @7.5
- Xem thêm -

Xem thêm: Tự học Autocad - Các lệnh vẽ cơ bản trong cad, Tự học Autocad - Các lệnh vẽ cơ bản trong cad,