0
 1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Thiết kế - Đồ họa - Flash >

Tự học Autocad Các lệnh vẽ cơ bản trong cad

chuong (2) : các lệnh vẽ cơ bản trong Autocad

chuong (2) : các lệnh vẽ bản trong Autocad

... edge: Trỏ điểm thứ nhất(1) Second endpoint of edge: Trỏ điểm thứ hai(2) Khoảng cách điểm (1) điểm (2) cạnh Polygon 45 Ch-ơng : Các Lệnh Vẽ Bản Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2 004 2.7 Lệnh RECTANG ( Vẽ ... xuất phát vẽ cung (2) 39 Ch-ơng : Các Lệnh Vẽ Bản Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2 004 2.3.11 Vẽ cung tiếp tuyến với đ-ờng thẳng cung tròn tr-ớc Đây cách vẽ có ý nghĩa đặc biệt, giúp ta vẽ đ-ợc đ-ờng ... axis: nhập điểm (2) Specify distance to other axis or [Rotation ]: nhập điểm (3) (hoặc gõ số trực tiếp) 40 Ch-ơng : Các Lệnh Vẽ Bản Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2 004 2.4.2 Toạ độ tâm trục Cách vẽ...
 • 24
 • 7,059
 • 132
Các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD

Các lệnh vẽ bản trong Auto CAD

... dài phân đoạn vẽ + Undo + Huỷ bỏ nét vẽ trớc + Vẽ cung tròn nối tiếp với đờng thẳng + Arc 2.6 Lệnh vẽ đa giác Polygon (POL) Menu bar Draw/Polygon Nhp lnh Polygon POL Command : pol - Vẽ đa giác ngoại ... 2.7 Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang (REC) Menu bar Nhp lnh Toolbars Rectang REC Draw/Rectangle Draw Lệnh REC dùng để vẽ hình chữ nhật Hình chữ nhật đa tuyến ta dùng lệnh Pedit để hiệu chỉnh lệnh ... rộng hình chữ nhật 2.8 Lệnh vẽ đờng Spline (SPL) lệnh vẽ đ ờng cong Đờng SPline qua tất điểm mà ta chọn Lệnh đợc dùng để tạo đờng cong trơn có hình dạng không cố định (các đờng cong tự nhiên.v.v...
 • 8
 • 61,405
 • 1,746
Giáo trình autocad 2007 - Các lệnh vẽ cơ bản

Giáo trình autocad 2007 - Các lệnh vẽ bản

... h×nh sau GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU http://www.ebook.edu.vn - 43 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG H×nh - Minh ho¹ sư dơng lƯnh Boundary GIÁO TRÌNH ... TR ↵ -Select objects: - Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU Vμo lƯnh sau ®ã ENTER -Chän ®−êng chỈn - T¹i ... Region Tõ Draw / Region GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHẠM GIA HẬU http://www.ebook.edu.vn - 41 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN TP HCM_ KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG Sau ®ã AutoCAD sÏ yªu cÇu chän...
 • 24
 • 5,127
 • 25
Bài giảng Autocad-Bài 2: Các lệnh vẽ cơ bản docx

Bài giảng Autocad-Bài 2: Các lệnh vẽ bản docx

... chiều âm, đơn vị độ 2/ Vẽ hình chữ nhật Lệnh Rectang Vẽ HCN cách đưa toạ độ điểm góc đối diện HCN - Command: REC (ENTER) PHUONG NAM Exit Bài Các lệnh vẽ */ Các lựa chọn vẽ hình chữ nhật: Chamfer/elevation/fillet/thickness/width/ ... cao độ dày vẽ 3D Lưu ý: Sau vẽ HCN theo lựa chọn trên, muốn vẽ tiếp HCN khác lựa chọn phải xác lập lại tham số lựa chọn lần vẽ trước PHUONG NAM Bài Exit Các lệnh vẽ 3/ Vẽ đa giác Lệnh Polygon ... định trước Cách nhập: @x,y: ENTER Trong đó: +∆ x: Là khoảng cách điểm điểm theo trục X (∆ PHUONG NAM x = x2 –x1), đơn vị tính theo đơn vị vẽ Exit Bài Các lệnh vẽ + ∆ y: Là khoảng cách điểm gốc...
 • 7
 • 2,142
 • 9
Các lệnh vẽ 2d của autocad  tài liệu các lệnh vẽ cơ bản

Các lệnh vẽ 2d của autocad tài liệu các lệnh vẽ bản

... dài phân đoạn vẽ + Undo + Huỷ bỏ nét vẽ trớc + Vẽ cung tròn nối tiếp với đờng thẳng + Arc 2.6 Lệnh vẽ đa giác Polygon (POL) Menu bar Draw/Polygon Nhp lnh Polygon POL Command : pol - Vẽ đa giác ngoại ... 2.7 Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang (REC) Menu bar Nhp lnh Toolbars Rectang REC Draw/Rectangle Draw Lệnh REC dùng để vẽ hình chữ nhật Hình chữ nhật đa tuyến ta dùng lệnh Pedit để hiệu chỉnh lệnh ... rộng hình chữ nhật 2.8 Lệnh vẽ đờng Spline (SPL) lệnh vẽ đ ờng cong Đờng SPline qua tất điểm mà ta chọn Lệnh đợc dùng để tạo đờng cong trơn có hình dạng không cố định (các đờng cong tự nhiên.v.v...
 • 8
 • 1,628
 • 10
BÀI TẬP AUTOCAD CHI TIẾT - CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN

BÀI TẬP AUTOCAD CHI TIẾT - CÁC LỆNH VẼ BẢN

... vẽ AutoCAD HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH Tuần 2: CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN Mở vẽ :  Phải mở vẽ hệ mét: - Khởi động phần mềm vẽ AutoCAD - Trong hộp thoại khởi động chọn Start From Scratch  Chọn Metric (bản vẽ ... thực hành vẽ AutoCAD 21 Vẽ khung tên khung vẽ: - Vẽ đƣờng giới hạn khổ giấy A3 Command: REC  xác định đỉnh thứ 0,0  xác định đỉnh thứ hai 420,297 - Dùng lệnh OFFSET để vẽ khung vẽ song song ... ngồi R20: dùng lệnh FILLET (F) đặt bán kính 20 click hai đƣờng C1 C2 để vẽ cung tròn nối tiếp R20 - Vẽ cung tròn tiếp xúc R60: dùng lệnh CIRCLE (chọn cách vẽ: TanTanRadius) để vẽ đƣờng tròn nối...
 • 10
 • 2,436
 • 89
Giáo trình Autocad 2014 các lệnh vẽ cơ bản

Giáo trình Autocad 2014 các lệnh vẽ bản

... Enter để kết thúc lệnh 3.5 Vẽ đường tròn (lệnh Circle) Công dụng: dùng để vẽ đối tượng đường tròn Cách nhập lệnh: Ribbon Menu Command Toolbars Home tab/Draw panel/ Circle Cú pháp lệnh: Draw/ Circle ... thứ ba> 3.6 Vẽ cung tròn (Lệnh Arc) Nhập lệnh: Ribbon Menu Command Toolbars Home tab/Draw panel/ Arc Draw/ Arc Arc A Arc Các cung tròn vẽ theo ngược chiều kim đồng hồ có nhiều cách vẽ cung tròn ... tròn Second pt: Cho điểm thứ 2, cung tròn Ví dụ: Vẽ hình 3.6 lệnh Pline Hình 3.8 Vẽ đa giác (lệnh Polygon) Công dụng: Vẽ đối tượng đa giác Cách nhập lệnh: Ribbon Home tab/Draw panel/ Polygon Menu...
 • 56
 • 5,425
 • 6
Các lệnh vẽ cơ bản docx

Các lệnh vẽ bản docx

... Bắt điểm P6 làm điểm đầu 4) Lệnh Polygon, Pol, GVC.ThS Nguyễn Độ : Hình họa - Vẽ Kỹ thuật Bài – Các lệnh vẽ Lệnh Polygon dùng để vẽ đa giác Có phương pháp vẽ đa giác a) Vẽ đa giác ngoại tiếp đường ... tiếp tuyến thứ ba (3) 3) Lệnh Arc, A, Lệnh Arc dùng để vẽ cung tròn Có 11 cách khác để vẽ cung tròn Ở trình bày số cách thường dùng a) Vẽ cung tròn qua điểm (3 points)  Hãy vẽ cung tròn qua ba điểm ... Bài – Các lệnh vẽ b) Vẽ đường tròn qua điểm (2P) Vẽ đường tròn qua điểm hai đầu mút đường kính  Cho hai đường tròn đồng tâm Hãy vẽ đường tròn qua hai điểm cặp góc...
 • 8
 • 1,443
 • 5
CAD 2D - Chương 3 Các lệnh vẽ cơ bản pdf

CAD 2D - Chương 3 Các lệnh vẽ bản pdf

... nối lại xác TTMT-cNc Các lệnh vẽ NCSTS - ThS : Nguyễn Phú Hoa ĐT: 847445 Bài giảngCAD -2 D Có lệnh tơng tự lệnh LINE lệnh TRACE dùng để vẽ đờng thẳng có bề rộng 4) Lệnh CIRCLE - Vẽ đờng tròn : Đờng ... : P3 Paramete/ :p4 Paramete/Included/ :p5 Ví dụ: TTMT-cNc 13 Các lệnh vẽ NCSTS - ThS : Nguyễn Phú Hoa ĐT: 847445 Bài giảngCAD -2 D 9) Lệnh vẽ hình miền đặc - SOLID: Lệnh ... 50,100 Other corner: 200,50 TTMT-cNc 17 Các lệnh vẽ NCSTS - ThS : Nguyễn Phú Hoa ĐT: 847445 Bài giảngCAD -2 D 13) Lệnh vẽ đờng dựng hình - XLINE : Các đờng dựng hình nét vẽ đối tợng hoàn chỉnh, nhng...
 • 24
 • 1,515
 • 5
Nhâp môn auto cad các LỆNH vẽ cơ bản

Nhâp môn auto cad các LỆNH vẽ bản

... nên vẽ ta thường sử dụng lệnh vẽ đường tròn dùng lệnh Trim break để xén đoạn không cần thiết Vẽ đa tuyến Pline: Lệnh gõ: Pline pl Lệnh Pline thực nhiều chức lệnh Line với đặc điểm bật sau: -Lệnh ... vừa vẽ xong đoạn thẳng line (hoặc cung tròn), sau sử dụng lệnh arc để vẽ cung tròn tiếp theo, dòng lệnh nhắc lệnh arc này, ta nhấn enter cung tròn tiếp tuyến với đường vẽ trước Thông thường vẽ ... chỉnh dễ dàng lệnh Splinedit GRIPS Các điểm định nghĩa giữ lại sau sửa, điểm định nghĩa pline làm trơn pedit -Bản vẽ chứa Spline có dung lượng bé vẽ chứa pline làm trơn Vẽ Spline: Vẽ spline cần...
 • 7
 • 1,320
 • 1
Tài liệu Các lệnh Shell cơ bản trong Linux docx

Tài liệu Các lệnh Shell bản trong Linux docx

... điều thú vị khác lệnh dạng pipe Bạn xuất lệnh thông qua lệnh khác Ví dụ: man mkdir | tail đưa thông tin dòng cuối trang xem "thủ công" lệnh mkdir Nếu lúc yêu cầu phải đăng nhập với tài khoản gốc ... nào, bạn dùng phím TAB để tự động hoàn chỉnh lệnh tên file Điều hữu ích bạn quen với lệnh Bạn sử dụng phím lên, xuống để cuộn xem lệnh nhập Bạn dùng lệnh đa dòng dòng Ví dụ như, muốn tạo ba thư ... eth() Bạn cài đặt thiết lập mạng địa IP cách dùng lệnh (xem man ifconfig) Nếu có điều chưa xác, bạn stop start (tức ngừng khởi_động) giao diện cách dùng lệnh ifconfig up/down -...
 • 4
 • 2,009
 • 5
Các lệnh shell cơ bản trong linux

Các lệnh shell bản trong linux

... http://quantrimang.com/cac­lenh shell co­ban trong linux 35789 3/4 6/3/2016 Cập nhật: 26/02/2007 http://quantrimang.com/cac­lenh shell co­ban trong linux 35789 Các lệnh Shell bản trong Linux T.Thu (Theo Tutorial) ... ­ ps: hiển thị các chương trình hiện thời đang chạy (rất hữu ích: ps là cái nhìn toàn bộ về tất cả các chương trình).   http://quantrimang.com/cac­lenh shell co­ban trong linux 35789 2/4 6/3/2016 Các lệnh Shell bản trong Linux Trong danh sách đưa ra khi thực hiện lệnh ps, bạn sẽ thấy có số PID (Process identification ­ nhân dạng tiến trình).   ... 6/3/2016 Các lệnh Shell bản trong Linux ­ cat : hiển thị tất cả file.   ­ head : hiển thị các dòng đầu tiên.   ­ tail : hiển thị các dòng cuối cùng (có thể hữu ích trong những trường hợp như khi bạn muốn xem thông tin cuối...
 • 4
 • 1,450
 • 0
CÁC BƯỚC,LỆNH VẼ CƠ BẢN

CÁC BƯỚC,LỆNH VẼ BẢN

... Trường Trung cấp Bách Nghệ GT 2DCAD II CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN II.1 Vẽ đoạn thẳng Công dụng : dùng vẽ đối tượng đoạn thẳng Vẽ đoạn thẳng ( có nét mịn có bề rộng nét (zero) ) Thực ... tọa độ tâm > Vẽ cung nối tiếp với cung, đường vẽ trước ( lệnh Continue ) ( vẽ cách bạn có trước cung hay đường vẽ, chọn lệnh Continue trỏ tự động nhảy đến đểm cuối cung hay đường vừa vẽ ) Chọn lệnh ... lệnh Command: POL< Enter > Có cách vẽ đa giác : vẽ đa giác nội tiếp đường tròn, vẽ đa giác ngoại tiếp, vẽ đa giác theo số cạnh giá trị tọa độ hai điểm đầu đểm cuối Vẽ đa giác nội tiếp đường tròn...
 • 15
 • 3,835
 • 67
Giáo án khoa điều dưỡng - ĐIỀU DƯỠNG HỌC VÀ CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN VỀ ĐIỀU DƯỠNG pps

Giáo án khoa điều dưỡng - ĐIỀU DƯỠNG HỌCCÁC NGUYÊN LÝ BẢN VỀ ĐIỀU DƯỠNG pps

... đa khoa có nhiều chuyên khoa như: điều dưỡng nhi, điều dưỡng phòng mổ, điều dưỡng cộng đồng, điều dưỡng tâm thần, hộ sinh  Các định nghĩa điều dưỡng  2.1 Định nghĩa Florent Nightigale 1860 Điều ... người điều dưỡng có vai trò người lãnh đạo, người quản lý, người làm công tác nghiên cứu điều dưỡng chuyên gia giỏi chăm sóc lâm sàng           CÁC HỌC THUYẾT VÀ NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 4.1 Học ... điều dưỡng Việc nghiên cứu nguyên thực hành điều dưỡng có vai trò quan trọng thực tiễn Các nguyên thực hành điều dưỡng trình bày theo thời gian giúp đánh giá phát triển liên tục ngành điều...
 • 21
 • 487
 • 2
Chương 1: Giới thiệu về dự án đầu tư và các vấn đề cơ bản trong đầu tư pot

Chương 1: Giới thiệu về dự án đầu các vấn đề bản trong đầu pot

... hàng Các vấn đề lập dự án đầu  Phân tích nhu cầu sơ khởi • Xác định đối ng sử dụng đầu dự án • Đánh giá mức cầu đầu dự án • Đánh giá mức sẵn lòng chi trả người tiêu dùng đầu dự án • Xác ... ngành điện  Bên cạnh dự án đầu phát triển nguồn, ngành điện nhiều dạng dự án khác như: • Dự án cổ phần hoá ngành điện • Dự án xây dựng công ty mua bán điện • Các dự án đầu vào lĩnh vực khác ... cho sinh viên kiến thức đầu tư, dự án đầu tư, phân tích dự án đầu quản lý dự án đầu Cung cấp cho sinh viên số công cụ sử dụng phân tích thẩm định quản lý dự án đầu Tài liệu tham khảo ...
 • 22
 • 752
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các lệnh vẽ cơ bản trong cad 2007các lệnh vẽ cơ bản trong cad 3dcác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 3dcác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2010các lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2dcác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2004các lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2008các lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2007nhập môn autocad các lệnh vẽ cơ bảncác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2007 2dchuong1 cac lenh ve co ban trong autocadcác lệnh vẽ cơ bản trong corelcác lệnh vẽ cơ bản trong solidworkscác lệnh vẽ cơ bản trong auto cadlệnh vẽ cơ bản trong cadNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ