0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Chi tiết nghệ thuật trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung

Nghệ thuật miêu tả chiến tranh qua chiến dịch Xích Bích trong

Nghệ thuật miêu tả chiến tranh qua chiến dịch Xích Bích trong " Tam Quốc Diễn Nghĩa" của La Quán Trung

... miờu t chin tranh bc thy ca mỡnh, La Quỏn Trung ó dn dng cỏc cuc chin ht sc sinh ng hỡnh thc u tranh cng ht sc a dng v phong phỳ Đặng Thị Chung K50 Văn học Tiểu luận kỳ Môn Văn học Trung Quốc Tỏc ... Nhỡn mt Tam giang la cun giú bay, rc mt vựng, lng tri thu t Quõn To Thỏo b thiờu chỏy ht, cht chỡm vụ s, s tn quõn cũn li xụng qua khúi la trn bn phớa To Thỏo by gi b la võy, ht sc khn n, quay ... quõn, dn binh khin tng, tng quan lc lng hai bờn, s thay i v trớ v s dng chin thut, chin lc trc i n mt trn chin quyt nh Cú th d dng nhn thy chin tranh Tam Quc l chin tranh Trung C vi v khớ thụ s (ao,...
 • 15
 • 1,238
 • 0
NGHỆ THUẬT MIÊU TẢ CHIẾN TRANH QUA CHIẾN DỊCH XÍCH BÍCH TRONG “ TAM QUỐC DIỄN NGHĨA” CỦA LA QUÁN TRUNG

NGHỆ THUẬT MIÊU TẢ CHIẾN TRANH QUA CHIẾN DỊCH XÍCH BÍCH TRONGTAM QUỐC DIỄN NGHĨA” CỦA LA QUÁN TRUNG

... miờu t chin tranh bc thy ca mỡnh, La Quỏn Trung ó dn dng cỏc cuc chin ht sc sinh ng hỡnh thc u tranh cng ht sc a dng v phong phỳ Đặng Thị Chung K50 Văn học Tiểu luận kỳ Môn Văn học Trung Quốc Tỏc ... Nhỡn mt Tam giang la cun giú bay, rc mt vựng, lng tri thu t Quõn To Thỏo b thiờu chỏy ht, cht chỡm vụ s, s tn quõn cũn li xụng qua khúi la trn bn phớa To Thỏo by gi b la võy, ht sc khn n, quay ... quõn, dn binh khin tng, tng quan lc lng hai bờn, s thay i v trớ v s dng chin thut, chin lc trc i n mt trn chin quyt nh Cú th d dng nhn thy chin tranh Tam Quc l chin tranh Trung C vi v khớ thụ s (ao,...
 • 15
 • 932
 • 3
Nghệ thuật kết cấu trong tam quốc diễn nghĩa của la quán trung

Nghệ thuật kết cấu trong tam quốc diễn nghĩa của la quán trung

... có kết cấu Đề tài kết cấu đề tài quen thuộc phổ biến văn học, có Tam quốc diễn nghĩa La Quán Trung Nghệ thuật kết cấu yếu tố định tới khác tác phẩm Đối với tác phẩm cổ điển đồ sộ nh Tam quốc diễn ... việc tìm hiểu Tam quốc nhiều mặt, có vấn đề kết cấu Tam Quốc Diễn Nghĩa La Quán Trung Hầu hết công trình nghiên cứu Tam Quốc Diễn Nghĩa dùng dung lợng lớn đề cập đến vấn đề kết cấu tác phẩm Đa ... kết cấu Tam Quốc Diễn Nghĩa Mục đích giúp độc giả có nhìn hơn, sâu sắc tài nghệ thuật kết cấu tác phẩm tác giả La Quán Trung Hiện chơng trình văn học phổ thông đa vào giảng dạyTam Quốc Diễn Nghĩa...
 • 81
 • 2,068
 • 17
Nghệ thuật miêu tả chiến tranh trong tam quốc diễn nghĩa của la quán trung

Nghệ thuật miêu tả chiến tranh trong tam quốc diễn nghĩa của la quán trung

... vấn đề nghệ thuật miêu tả chiến tranh tác giả La Quán Trung Một điều cần khẳng định trớc hết nhà nghiên cứu "Tam Quốc" hầu hết dành quan tâm đáng kể nghệ thuật miêu tả chiến tranh La Quán Trung ... giả nớc nhìn nhận nghệ thuật miêu tả chiến tranh "Tam Quốc Diễn Nghĩa" La Quán Trung từ nhiều góc độ khác Nhng tựu chung không phủ nhận tài miêu tả chiến tranh đặc biệt La Quán Trung đồng thời ... chiến việc miêu tả diễn biến chiến tranh thấp nhiều lần Qua trận Xích Bích, trận đánh tiêu biểu "Tam Quốc Diễn Nghĩa" tiêu biểu cho nghệ thuật miêu tả chiến tranh La Quán Trung thấy rõ điều Chiến...
 • 60
 • 1,896
 • 15
NGHỆ THUẬT MIÊU tả CHIẾN TRANH QUA TRẬN XÍCH BÍCH TRONG “TAM QUỐC DIỄN NGHĨA” của LA QUÁN TRUNG

NGHỆ THUẬT MIÊU tả CHIẾN TRANH QUA TRẬN XÍCH BÍCH TRONG “TAM QUỐC DIỄN NGHĨA” của LA QUÁN TRUNG

... coi trận đánh có ý nghĩa lớn lịch sử Trung Quốc 1.2 Trận Xích Bích “Tam quốc diễn nghĩa” La Quán Trung: 1.2.1 Vị trí trận đánh: Hồi 43- hồi 50 tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa- La Quán Trung, ... tiêu quan trọng mà tác giả đưa đến toàn đấu tranh trị dẫn tới kết chiến thành bại phe phái, nhân vật Tóm lại, nghệ thuật miêu tả chiến tranh La Quán Trung trận Xích Bích biểu đỉnh cao nghệ thuật ... vạch phe phái trị Đề tài Nghệ thuật miêu tả chiến tranh qua trận Xích Bích Tam Quốc Diễn Nghĩa La Quán Trung lấy sở hình tượng hóa triết học trị lý sau đây: Thứ mối quan hệ trị quân có tính...
 • 35
 • 1,547
 • 3
Nghệ thuật xây dựng nhân vật gia cát lượng trong tam quốc diễn nghĩa của la quán trung

Nghệ thuật xây dựng nhân vật gia cát lượng trong tam quốc diễn nghĩa của la quán trung

... văn học nhân vật loại hình .40 2.2 Nghệ thuật xây dựng nhân vật Gia Cát Lượng 41 2.2.1 Nghệ thuật xây dựng nhân vật qua ngoại hình 42 2.2.2 Nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật ... đề tài tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa La Quán Trung 4.2 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu nghệ thuật xây dựng nhân vật Gia Cát Lượng tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa La Quán Trung dựa theo ... Gia Cát Lượng – nhà quân tài 18 1.2.3 Gia Cát Lượng – nhà trị tài 27 1.3 Gia Cát Lượng - người đức độ 31 Chương 2: Nghệ thuật xây dựng nhân vật Gia Cát Lượng 2.1 Khái niệm nhân vật...
 • 65
 • 853
 • 2
Hình tượng người anh hùng và tiêu chí “Nghĩa” trong “Tam quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung.

Hình tượng người anh hùng và tiêu chí “Nghĩa” trong “Tam quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung.

... bước qua ranh giới lẫn lộn nghĩa” “bội nghĩa’, nghĩa” “phụ nghĩa”, biến từ người anh kết nghĩa người bại chí hướng thành kẻ thù không đội trời chung Do vậy, trích đoạn này, chữ nghĩa” Trương ... vài ba trang giấy toàn tác phẩm trường thiên Tam quốc diễn nghĩa Tuy nhiên, với nhiệt tình ca ngợi người anh hùng tài tổ chức nghệ thuật đạt đến trình độ xảo diệu, La Quán Trung thể nghĩa” người ... quyệt Nhưng bên cạnh La Quán Trung mô tả Tào Tháo với phẩm chất người anh hùng, người lãnh đạo đa mưu túc trí, thức thời, giỏi nhìn người dùng người Trong hàng nghìn nhân vật anh hùng tiểu thuyết.,...
 • 3
 • 599
 • 3
Hệ thống hình tượng nhân vật sự kiện trong tam quốc diễn nghĩa của la quán trung

Hệ thống hình tượng nhân vật sự kiện trong tam quốc diễn nghĩa của la quán trung

... tợng nhân vật Hệ thống hình tợng nhân vật Tam Quốc diễn nghĩa Nghệ thuật tổ chức nhân vật thành nhóm Nhóm ba nhân vật Lu Quan Trơng Nhóm nhân vật ngũ hổ tớng Nhóm nhân vật hoạn quan Xây dựng nhân ... cấu nhân vật thành nhóm tuyến 11 Tam Quốc chí diễn nghĩa Giới thuyết số khái niệm Hình tợng nhân vật Khái niệm hình tợng nhân vật Đặc điểm nhân vật tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Hệ thống hình ... bàn nhân vật Quan Công Tam Quốc Diễn Nghĩa La Quuán Trung , Thái Thị Thanh Hoa , ĐHV , 2002 Hình tợng nhân vật Khổng Minh Tam Quốc Diễn Nghĩa La Quán Trung, Nguyễn Thị Thanh Hà , ĐHV , 2004 Hình...
 • 63
 • 1,926
 • 12
Hình tượng các nhân vật lý tưởng trong tam quốc diễn nghĩa của la quán trung

Hình tượng các nhân vật lý tưởng trong tam quốc diễn nghĩa của la quán trung

... loại nhân vật: Nhân vật chính, nhân vật phụ, nhân vật trung tâm Nếu xét theo cấu trúc ta có nhân vật tính cách nhân vật t tởng Theo ý thức hệ chia làm hai loại: nhân vật diện nhân vật phản diện Nhân ... kỳ đầu Gocki, nhân vật diện nhân vật tởng nhiều mang tính chất tởng Nhân vật hoá thân tởng đợc gọi nhân vật tởng Nh vậy, nhân vật tởng nhân vật diện mang phẩm chất tởng tác giả ... tiết nghệ thuật, hay loại nhân vật ngẫu nhiên mà dụng ý nghệ thuật sâu xa tác giả La Quán Trung xây dựng hình tợng nhân vật tởng Tam Quốc Các nhân vật tởng Tam Quốc nơi gửi gắm tâm t, nguyện...
 • 57
 • 1,829
 • 27
Thế giới nhân vật trong tam quốc diễn nghĩa của la quán trung

Thế giới nhân vật trong tam quốc diễn nghĩa của la quán trung

... luận tập trung vào giải vấn đề sau: - Khảo sát để phong phú, đa dạng giới nhân vật Tam quốc diễn nghĩa La Quán Trung - Tìm hiểu nghệ thuật xây dựng nhân vật Tam quốc diễn nghĩa La Quán Trung 5- ... tác phẩm, phân giới nhân vật Tam quốc diễn nghĩa làm ba tuyến: nhân vật diện, nhân vật phản diện, nhân vật trung gian 2.2.1, Tuyến nhân vật diện Nhân vật diện tác phẩm văn học nhân vật thể giá trị ... chất nhân, nghĩa, trí, dũng Hoàng Thị Minh Tâm 27 khóa luận tốt nghiệp Ch ơng 2: Sự đa dạng, phong phú giới nhân vật Tam quốc diễn nghĩa La Quán Trung 2.1, Khái niệm giới nhân vật Nhân vật hạt nhân...
 • 76
 • 2,001
 • 15
Tính chất bất phân văn  sử  triết trong tam quốc diễn nghĩa của la quán trung luận văn tốt nghiệp đại học

Tính chất bất phân văn sử triết trong tam quốc diễn nghĩa của la quán trung luận văn tốt nghiệp đại học

... Trờng Đại học Vinh Khoa ngữ văn ====*****==== tính chất bất phân văn sử triết tam quốc diễn nghĩa la quán trung Khoá luận tốt nghiệp đại học Chuyên ngành: văn học nớc Giáo viên ... ngha ca La Quỏn Trung, Nguyn Th Thanh H, HV, 2004 Hỡnh tng cỏc nhõn vt lý tng Tam quc din ngha ca La Quỏn Trung, Hong Th Loan, HV, 2004 Ngh thut miờu t chin tranh Tam quc din ngha ca La Quỏn Trung, ... hin tớnh cht bt phõn vn- strit tỏc phm Tam quc din ngha ca La Quỏn Trung Phm vi nghiờn cu ca khúa lun ny l tỏc phm Tam quc din ngha (3 tp) ca La Quỏn Trung, (Bn dch ca Phan K Bớnh, NXB Vn hc,...
 • 42
 • 1,134
 • 1
Hình tượng nhân vật tào tháo trong tam quốc diễn nghĩa của la quán trung

Hình tượng nhân vật tào tháo trong tam quốc diễn nghĩa của la quán trung

... c La Quỏn Trung xõy dng thnh cụng nht Tam quc din ngha KT LUN Tam quc l mt tỏc phm lng danh kho tng tiu thuyt chng hi Trung Hoa Khi tỏc phm i, nhiu nh nghiờn cu cho rng vi Tam quc, La Quỏn Trung ... c bn v tiu s La Quỏn Trung v Tam quc din ngha Nguyễn Thị Tằm K31B Ngữ văn Khoá luận tốt nghiệp Trong cun S thi lch s v truyn thng hc dõn gian Trung Quc, B.L.Riftin li xem xột Tam quc trờn ... tỏc gi La Quỏn Trung v Tam quc din ngha c nhiu nh nghiờn cu quan tõm v cp mt s cun sỏch nh: Trn Xuõn Tiu thuyt c in Trung Quc ó ỏnh giỏ, xem xột cỏc tiu thuyt c in Trung Hoa ú cú Tam quc...
 • 42
 • 860
 • 0
Phân tích bài hồi trống cổ thành trích tam quốc diễn nghĩa của la quán trung

Phân tích bài hồi trống cổ thành trích tam quốc diễn nghĩa của la quán trung

... đầu Sái Dươ ng giây lát Bởi vậy, Hồi trống cổ Thành dù mang đậm không khí trận mạc song khác tiếng trống trận thông thườ ng Nó trở thành biểu tượ ng cho lòng trung nghĩa, tinh thần dũng cảm tinh ... xung đột có tính chất nguyên tắc, có ý nghĩa sâu sắc phổ biến tình trạng dung hòa ý chí bất khuất đầu hàng, lòng trung thành phản bội Đoạn trích Hồi trống cổ Thành có kết cấu hoàn chỉnh kịch đầy ... động liệt Chỉ qua đoạn trích ngắn Hồi trống cổ Thành nh ưng hai nhân vật Quan Công Trươ ng Phi tác giả khắc họa bật vẻ đẹp sáng ngời lòng tín nghĩa, s ự trung thực chân thành tình anh em Là tiểu...
 • 5
 • 1,158
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: em hãy nêu nhứng nét chính về nội dung lối kể chuyện nghệ thuật khắc hoạ tính cách nhân vật trong tam quốc diễn nghĩachi tiết nghệ thuật trong tác phẩm văn họccác chi tiết nghệ thuật trong thơ lớp 12những nhân vật nổi tiếng trong tam quốc diễn nghĩacác nhân vật nổi tiếng trong tam quốc diễn nghĩatính cách các nhân vật trong tam quốc diễn nghĩacảm nhận được một số chi tiết nghệ thuật độc đáo trong tác phẩmthiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết lõi từ trong nam châm điệncốt truyện kết cấu chi tiết nghệ thuật phân tích tâm lýđọc hiểu các hình ảnh chi tiết nghệ thuật biện pháp tu từ trong văn bản nghệ thuật ở lớp 5rèn cho học sinh cách đánh giá từ ngữ hình ảnh chi tiết nghệ thuật biện pháp tu từ trong văn bản theo lý thuyết giao tiếpcâu 8 dàn bài chi tiết nghệ thuật trào phúng trong hạnh phúc của một tang giahồi trống cổ thành tam quốc diễn nghĩa bài giảng chuẩn ngữ văn 10ý nghĩa chi tiết nghệ thuật bát cháo hànhgiao an am nhac tiet nghe hat trong tamNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM