0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Thể dục >

Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 13

Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 13

Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 13

... bị giáo viên: Chuẩn bị giáo án kiểm tra sân bãi, dụng cụ t sẵn sàng xuất phát Học chạy đạp sau Ngày Phần Mỡ Đầu tháng 10 năm 200 Nội dung TG SL Yêu cầu dẫn kỷ thuật Nhận lớp:CBL xếp hàng Giáo ... III, Chuẩn bị giáo viên: Chuẩn bị giáo án kiểm tra sân bãi, dụng cụ Nội dung TG SL Nhận lớp:CBL xếp hàng báo cáo sĩ số Khởi động: - Khởi động chung: 10p 2x8 Yêu cầu dẫn kỷ thuật Giáo viên nhận ... 01 tháng 10 năm 200 Bài soạn: ĐHĐN - Chạy nhanh Tiết: 10 I, Mục tiêu: - Thực đúng, đẹp nội dung ĐHĐN II, Phơng pháp giảng dạy: Phân nhóm - Quay vòng III, Chuẩn bị giáo viên: Chuẩn bị giáo án kiểm...
 • 108
 • 863
 • 3
Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 14

Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 14

... học sau x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x 7A1 7A2 K7 Tuần: 11 Tiết:21 NS:10.11.2006: ND :14. 11.2006 Bài soạn Thể dục 41 Đỗ Thạch Tuyến TD phát triển chung - bật nhảy - chạy bền ... xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Tuần: Tiết: 17 NS: 27. 10.2006: chạy nhanh - TD phát triển chung - chạy bền I/ Mục tiêu: * Chạy nhanh: ND:1.11.2006 Bài soạn Thể dục 33 Đỗ Thạch Tuyến - Chạy bớc nhỏ, chạy ... xét học x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Tuần: Tiết :14 NS:13.10.2006: ND:20.10.2006 Bài soạn Thể dục 27 Đỗ Thạch Tuyến Đội hình đội ngũ - chạy ngắn - chạy bền I/ Mục tiêu: *...
 • 137
 • 2,722
 • 2
Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 15

Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 15

... ********************************************************************* Ngày soạn :7/ 10/2013 Ngày dạy :12/10/2013 dạy Chạy ngắn - thể dục - Chạy bền Chạy ngắn: Trò chơi phát triển sức nhanh Bài TD: Bài thể dục phát triền chung động tác Giáo viên: Ngô Minh ... Trung binh SL % Yếu SL % SL % 7a 7b Cộng *************************************************** Tuần: Tiết:21 Ngày soạn: Ngày dạy : Bài thể dục - bật nhảy - chạy bền Thể dục: - Ôn động tác (Vơn thở, ... Tr ờng THCS Quảng Tiến lớp Tuần: Tiết:22 Ngày soạn: Ngày dạy : Bài thể dục - bật nhảy - chạy bền Thể dục: - Ôn hoàn thiện thể dục với cờ (chuẩn bị kiểm tra) Bật nhảy: - Ôn số động tác bổ trợ phát...
 • 138
 • 785
 • 0
Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 2 (hay)

Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 2 (hay)

... Thành - Giáo án Thể dục (Năm học 20 14 – 20 15) động tác bổ trợ chạy - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy lăng gót chạm mông ☺ → 2x10m 2x10m 2x10m ☺ → ☺ → 10m - 15m ☺ → CB XP 2x15m - Giáo viên ... Thành - Giáo án Thể dục (Năm học 20 14 – 20 15) - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy lăng gót chạm mông - Đứng lưng hướng chạy xuất phát Yêu cầu: Thực động tác 2x10m 2x10m 2x10m 2x15m ☺ → ... 500m → 600m Tiết 24 : KIỂM TRA CHẠY NHANH Ngày soạn: 10/11 /20 14 Ngày dạy: 16/11 /20 14 Soạn thực hiện: Lê Công Chính 47 Trường THCS Hợp Thành - Giáo án Thể dục (Năm học 20 14 – 20 15) A MỤC TIÊU Kiến...
 • 75
 • 1,225
 • 4
Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 3

... sai GV: giảng giải Giáo án TD7 III Phần kết thúc 1.Thả lỏng GV Nhận xét kết học 3. GV Hớng dẫn tập nhà 45 5phút ĐHXL ********** * * ** * * * * * * ********** * Giáo án TD7 Tuần : 13 Ngày soạn: Ngày ... x x x x x x x x x x x vai, gối b Phần 33 Đội hình đội ngũ: - Ôn thẳng hớng, vòng trái, vòng 13 2l - GV chia lớp theo tổ tập luyện x x x x x x Giáo án TD7 phải, đứng lại, đổi chân sai nhịp, - ... khiển HS khởi động x x x x x x x x x x x x x x x b Phần Đội hình đội ngũ: 17 33 - GV nhắc lại số mấu chốt kỹ Giáo án TD7 thuật, động tác - Chia lớp theo tổ tập luyện - Ôn thẳng hớng, vòng trái,...
 • 128
 • 999
 • 4
Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 4

... Thống kê điểm 7a 7b 7c SĨ S Ố 1-2p ĐIỂM Đạt Chưa đạt Tuần: Tiết:16 GV : Trần Sơn Vũ Ngày soạn: 08/10/2012 Ngày dạy: 11/10/2012 Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục CHẠY NHANH ... 60m Giáo dục học sinh tính nhanh nhẹn, kỉ luật II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN Địa điểm : - sân trường THCS võ thị sáu Phương tiện: - GV: giáo án, sách giáo viên Còi, đường chạy - Hs: đồng phục thể dục ... 60m Giáo dục học sinh tính nhanh nhẹn, kỉ luật II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN Địa điểm : - sân trường THCS võ thị sáu Phương tiện: - GV: giáo án, sách giáo viên Còi, đường chạy - Hs: đồng phục thể dục...
 • 140
 • 918
 • 0
Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 6

... Hà Nội Trang 36 Giáo án Thể dục Năm học: 2010 – 2011 Cấn Văn Thắm - Hà Nội Trang 37 Giáo án Thể dục Năm học: ... Cấn Văn Thắm - Hà Nội Trang 71 Giáo án Thể dục Năm học: 2010 – 2011 GIÁO ÁN SỐ 16 MÔN: CHẠY NHANH + TTTC (BÓNG CHUYỀN) _ _ Tiết CT: 33 Thời gian dạy: 06/ 12/2010 I NHIỆM VỤ: Ôn tập ... Cấn Văn Thắm - Hà Nội Trang 30 Giáo án Thể dục Năm học: 2010 – 2011 GIÁO ÁN SỐ 03 MÔN: ĐHĐN + CHẠY NHANH + CHẠY BỀN _ _ Tiết CT: 06 Thời gian dạy: 06/ 09/2010 I NHIỆM VỤ: - ĐHĐN:Tập...
 • 57
 • 763
 • 0
Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 7

Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 7

... iu hũa hớt th sõu, r chõn, tay, m lng i hỡnh xung lp gv Son: 17/ 9/2013 Ging: 20/9/7A1: 27/ 9/7A2 Tit 9: I HèNH I NG CHY CHY NGN I MC TIấU Bi ging ó cú s phõn nhúm Kin thc: - ... sõu, r chõn, tay, m lng i hỡnh xung lp gv Son: 10/9/2013 Ging: 13/9/7A1: 20/9/7A2 Tit 7: I HèNH I NG CHY CHY NGN I MC TIấU Bi ging ó cú s phõn nhúm Kin thc: - i hỡnh i ng: ... v thỏi hc ca HS Bi v nh: - ễn chy ngn, HN gv Soạn: 31/8/2013 Giảng: 2/9/7A1: 7/ 9/7A2 Tit 4: I HèNH I NG CHY NGN I MC TIấU Bi ging ó cú s phõn nhúm Kin thc: - i hỡnh i ng:...
 • 83
 • 690
 • 2
Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 8

Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 8

... thuyết lớp Ngày soạn: 18/ 8/2010 - GV nhận xét, đánh giá ngắn gọn kết học - Giáo viên học sinh làm thủ tục kết thúc học Ngày dạy: 20 /8/ 2010 Dạy lớp: 7B Ngày dạy: 21 /8/ 2010 Dạy lớp: 7A tiết lý thuyết ... HS T.hiện ĐT 2x8N * Kiểm tra cũ: Không II Phần Bài thể dục * Ôn động tác: 1) Động tác vơn thở (2x8N) 2) Động tác tay (2x8N) 3) Động tác chân (2x8N) 4) Động tác lờn (2x8N) 15 phút 4- ... thể dục - Ôn động tác: 1) Động tác vơn thở (2x8N) 2) Động tác tay (2x8N) 3) Động tác chân (2x8N) 4) Động tác lờn (2x8N) 2x8m 2x20m 3x20m 13phút 5-7lần - GV chia lớp thành tổ để tập luyện + Tổ...
 • 153
 • 711
 • 3
Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 9

Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 9

... biến đổi 9- 6-3-0) 9 9 3 6 6 9 9 - GV điều khiển HS thực - Phương pháp phân nhóm tập luyện GV quan sát nhắc nhỡ sữa chữa sai sót cho học sinh Chạy nhanh GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD Nội ... XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói Rút kinh nghiệm: GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Tuần: Tiết: 2014 Tên bài: Ngày soạn: 06/ 09/ 2014 Ngày dạy: 09, 11/ 09/ ĐHĐN ... học sinh 1l – 2l 2l – 4l XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp phân tích làm mẫu (Đội hình biến đổi 9- 6-3-0) 9 9 3 6 6 9 9 - GV điều khiển HS thực - Phương pháp phân nhón tập luyện...
 • 82
 • 697
 • 0
Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 1

...        lÇn nhÞp 28-30 12 -14 15 m 15 m 15 m 14 -16 15 m 15 m 15 m *ủng cố:PHẦN KẾT ÚC : - Mỗi lần kiểm tra 3, em §éi h×nh lun tËp 9 * * * * * * * xt ph¸t 21 * * * * * * Trêng THCS Hai Bµ ...   (GV) 28-30 12 -14 15 m - HS ôn tập đánh cầu thấp 15 m thuận tay đánh cầu thấp trái 15 m 14 -16 tay theo hướng dẫn giáo 40 Trêng THCS Hai Bµ Tr ng Gi¸o ¸n ThĨ dơc * Củng cố: Thể thao tự chọn: ... nhÞp 28-30phót 12 -14 phót 15 m 15 m 15 m 14 -16 phót 3-5 lÇn nhÞp                    - Học sinh ôn tập, GV quan sat nhắc nhở sữa sai kỹ thuật Giáo viên lµm mÉu đánh cầu thấp tay...
 • 136
 • 844
 • 0
Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 10

Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 10

... điểm cụ thể 10 phút Đội hình chò chơi: - GV phổ biến luật chơi, cách chơi cho học sinh tiến hành chơi, thởng phạt hợp lý Bài thể dục: Động tác 1: Vơn thở Động tác 2: Tay Giáo án TD 7: 2008 ... Khởi động: + Bài thể dục động tác - Tay ngực, lờn, vặn mình, bụng, chân, Toàn thân Giáo án TD 7: 2008 - 2009 ĐL - 10 phút phơng pháp - tổ chức Đội hình nhận lớp.( 1) 2X8 nhịp 37 - Lớp trởng chấn ... Tay, Chân, Lờn, Bụng, Phối hợp tuần 12 - Tiết 23 phút thể dục bật nhảy Giáo án TD 7: 2008 - 2009 46 chạy bền Ngày soạn: Ngày dạy: - Bài thể dục: + Ôn động tác Vơn thở, Tay, Chân, Lờn, Bụng, Phối...
 • 120
 • 812
 • 2
Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 11

Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 11

... X X X X X X X 47 Giáo án Thể Dục GV: Trần Việt Hùng - Ôn tập động tác thể dục - Ôn động tác bổ trợ - Tập chạy vào buổi sáng X X X X X GV Soạn: Giảng: Tiết 19 Chạy nhanh thể dục - chạy bền a ... luyện nh nào? Về nhà: Ôn lại toàn bài: Phòng tránh chấn thơng hoạt động Giáo án Thể Dục Hùng TDTT Giờ sau em dầy, tập trung GV: Trần Việt Giáo án Thể Dục GV: Trần Việt Hùng Soạn: Giảng: Tiết Đội ... Giáo án Thể Dục Hùng GV: Trần Việt Giáo án Thể Dục Hùng Tiết GV: Trần Việt Soạn: Giảng: lý thuyết a Mục tiêu - Có hiểu biết cần thiết nguyên nhân cách phòng tránh chấn thơng,...
 • 151
 • 863
 • 0
Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 12

Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 12

... Nguyễn Trãi Giáo án thể dục Năm học 2014-2015 ====================================================================== - ¤ân đánh cầu thấp tay thuận: -¤ân tập kỹ thuật di chuyển đơn bước đánh cầu thấp ... vòng phải 12- 14 Chạy nhanh : - Một số động tác bổ trợ, tập phát triển sức nhanh ( GV chọn ) 14 -16 + Chạy bước nhỏ + Chạy gót chạm mông GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án thể dục Năm ... THCS Nguyễn Trãi Giáo án thể dục Năm học 2014-2015 ====================================================================== C tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y : Néi dung §Þnh lỵng I PHẦN MỞ ĐẦU : 7- 10 GV nhËn...
 • 123
 • 770
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an the duc 7 ca namgiáo án thể dục 7 2 cột cả nămgiáo án thể dục lớp 5 tuần 13giao an the duc 7 ki 1giao an the duc 12 ca namgiáo án thể dục 7 nghệ anBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ