0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh Tế - Quản Lý >
 3. Quản lý nhà nước >

Phân tích ý nghĩa quản lý nguồn nhân lực mang tính chiến lược

Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.doc

Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.doc

... QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN SVTT: Lê Tiến Dũng Page 3/64 GVHD: Thạc sĩ Trịnh Đăng ... Ngoài phần mở đầu kết luận đề tài : Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty cổ phần xi măng Tiên 1” cấu trúc gồm chương : CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ... Tiên, Công ty Xi măng Tiên nắm giữ 30% cổ phần tương đương 14,4 tỷ đồng Ngày 06/02/2007, Công ty Xi măng Tiên thức làm lễ công bố chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước thành công Công ty cổ phần...
 • 64
 • 3,574
 • 57
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.doc

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.doc

... nhiu cỏch phỏt biu v Qun tr Ngun nhõn lc nh hng cỏch tip cn v nhn thc khỏc Mt nhng khỏi nim thng dựng ú l: Qun tr ngun nhõn lc l tt c cỏc hot ng, chớnh sỏch v cỏc quyt nh qun lý liờn quan cú nh ... mc tiờu ti thng l: sng sút Cú th núi rng; mt t chc hot ng cú hiu qu, nu nú cung cp cho ngi tiờu dựng nhng dch v v sn phm mong mun mt cỏch kp thi vi giỏ c phi chng v cht lng hp lý Nh vy, hiu qu ... ci to, nõng cp c s vt cht kinh t ca xớ nghip - Kim tra qun lý vic mua sm, s dng ti sn, phng tin dựng vt cht phc v cho cụng tỏc ca c quan vi phng chõm tit kim v cú hiu qu - Giỳp giỏm c gii quyt...
 • 60
 • 1,923
 • 25
Phân tích hoạt động quản lý nguồn nhân lực của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh Nghệ An

Phân tích hoạt động quản nguồn nhân lực của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh Nghệ An

... TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NGHỆ AN Phân loại nguồn nhân lựccủa Sở Lao động Thương binh hội tỉnh Nghệ An Tính đến tháng năm 2010 cấu nguồn nhân ... nhân lực Sở Lao động Thương binh hội tỉnh Nghệ An 2.1 Những tồn quản nguồn nhân lực Từ kết phân tích hoạt động quản nguồn nhân lực Sở Lao động Thương binh hội Tỉnh Nghệ An, rút mặt ... hành động tiến phụ nữ theo nhiệm vụ, tiêu giao CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NGHỆ AN Phân tích hoạt động quản nguồn nhân lực...
 • 29
 • 973
 • 4
Phân tích thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại công ty FPT

Phân tích thực trạng quản nguồn nhân lực tại công ty FPT

... qua - Phân tích kết cấu lao động Công ty - Phân tích thực trạng công tác quản trị nhân công ty - Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới công tác QTNNL công ty - Đánh giá chung công tác QTNNL Công ty Cổ ... Số FPT .31 4.3.1 Phân tích tình hình thu hút nguồn nhân lực 31 4.3.2 Phân tích thực trạng đào tạo phát triển .41 4.3.3 Phân tích thực trạng trì nguồn nhân lực Công ty ... quản trị nhân công ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT 4.3.1 Phân tích tình hình thu hút nguồn nhân lực a) Hoạch định công việc 31 Hằng năm, đứng trước thực trạng quản trị nguồn nhân lực công ty...
 • 90
 • 4,956
 • 47
Giáo trình phân tích phương pháp quản lý nguồn nhân lực với thực trạng và giải pháp về số lượng p10 ppt

Giáo trình phân tích phương pháp quản nguồn nhân lực với thực trạng và giải pháp về số lượng p10 ppt

... giá mà phải có trình đưa vào thực hiện, áp dụng thực tế đánh giá 1.2/ Phân loại cán bộ, công chức: Phân loại cán bộ, công chức điểm khởi đầu công tác hành nhân sự, để sử dụng nhân lực xác định ... liên quan như: - Kiện toàn tổ chức máy hệ thống trị, phân công, phân cấp quản cán bộ, công chức, bước thực x hội hóa số lĩnh vực công biện pháp để tăng lương cho cán bộ, công chức để tổ chức ... vụ c/ Phân loại theo trình độ đào tạo gồm: - Loại A: công chức có trình độ đào tạo bậc đại học trở lên Trong loại A phân loại A1, A2, A3 theo trình độ đào tạo cao - Loại B: công chức có trình...
 • 5
 • 506
 • 0
Giáo trình phân tích phương pháp quản lý nguồn nhân lực với thực trạng và giải pháp về số lượng p9 potx

Giáo trình phân tích phương pháp quản nguồn nhân lực với thực trạng và giải pháp về số lượng p9 potx

... tạp lao động ưu số ngành thiết kế vào hệ số mức lương, hệ số mức lương bậc (khởi điểm) số ngành trình độ đào tạo (thậm chí thời gian đào tạo cao hơn) hệ số mức lương lại thấp hệ số mức lương kỹ ... Một số sách liên quan đến nguồn thu số ngành (Giáo dục, đào tạo, Y tế, Hải quan, Thuế, ) ban hành chưa tính toán đồng chưa quản chặt chẽ đ tạo điều kiện hình thành thu nhập ngầm số nhân ... bộ, công chức từ vài chục nghìn đồng đến hàng trăm nghìn đồng/tháng từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước từ nguồn thu quan, đơn vị mà Nhà nước chưa quản 4/ Việc quản tiền lương mang...
 • 5
 • 478
 • 0
Giáo trình phân tích phương pháp quản lý nguồn nhân lực với thực trạng và giải pháp về số lượng p8 pot

Giáo trình phân tích phương pháp quản nguồn nhân lực với thực trạng và giải pháp về số lượng p8 pot

... án xử khoản thu nhập lương bất hợp lý, thúc đẩy cải cách hành nhà nước; - Thời điểm thực từ 1/4/1993 chia làm bước: Bước từ 1/4/1993 với mức tiền lương chưa tính đủ theo hệ số Bước thực vào ... kiện cho việc xếp lương cán bộ, công chức vị trí công việc thực quản thống biên chế tiền lương nước, khắc phục bước tình trạng quản phân tán, tùy tiện biên chế tiền lương trước đó, góp phần ... dễ áp dụng - Đ phân biệt tiền lương theo tính chất, đặc điểm lao động loại lao động khác dân cử, bầu cử, HCSN, lực lượng vũ trang sản xuất kinh doanh để nhà nước có sách chế quản phù hợp - Trong...
 • 5
 • 386
 • 0
Giáo trình phân tích phương pháp quản lý nguồn nhân lực với thực trạng và giải pháp về số lượng p7 ppt

Giáo trình phân tích phương pháp quản nguồn nhân lực với thực trạng và giải pháp về số lượng p7 ppt

... thống quan quản công chức, công chức quản thống nhất; tiến hành phân cấp quản công chức bao gồm xác định biên chế, quản lý, sử dụng, bổ nhiệm sở xác định trách nhiệm quan quản lý, nguồn ngân ... ngạch bậc hợp thực đòn bẩy khuyến khích công chức tận tâm tận lực với công vụ thu hút nhân tài Các giải pháp cụ thể: - Tiến hành rà soát lại thể chế đ ban hành sửa đổi điều bất hợp lý; bổ sung ... lương chế thị trường có quản Nhà nước (về lương tối thiểu, thang, bảng lương, phụ cấp lương, chế quản tiền lương) + Cần có bước cải cách thích hợp với trình xử vấn đề liên quan đến tiền...
 • 5
 • 432
 • 0
Giáo trình phân tích phương pháp quản lý nguồn nhân lực với thực trạng và giải pháp về số lượng p6 pps

Giáo trình phân tích phương pháp quản nguồn nhân lực với thực trạng và giải pháp về số lượng p6 pps

... thiếu nguồn nhân lực bổ sung vào công vụ Cán sở x, phường, thị trấn số lượng lớn Không thực mục tiêu giảm biên chế Về chất lượng: số người có cấp nhiều tương ứng văn với chức danh với yêu cầu thực ... quan việc quản nhân Công tác quản cán bộ, công chức phân tán Cán công chức quản quan khác Uỷ ban thường vụ Quốc Hội quản công chức Văn phòng Quốc Hội, Chủ tịch nước quản công chức ... chất lực Thiếu công chức thông thạo hành chính, pháp luật, công chức hoạch định sách có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, thừa công chức vụ việc Về quản nguồn nhân lực - Xây dựng thể chế, sách quản lý: ...
 • 5
 • 359
 • 0
Giáo trình phân tích phương pháp quản lý nguồn nhân lực với thực trạng và giải pháp về số lượng p5 docx

Giáo trình phân tích phương pháp quản nguồn nhân lực với thực trạng và giải pháp về số lượng p5 docx

... h a n g e Vi e w N y bu to k w c Phụ lục I: Quản nguồn nhân lực& I Thực trạng nguồn nhân lực quản nguồn nhân lực: Thực trạng nguồn nhân lực Do đặc điểm hệ thống trị Việt Nam, đội ngũ ... lượng vũ trang Thực quản lý, sử dụng phân cấp quản cán công chức Hiện nhiều quan, nhiều cấp có thẩm quyền quản đối tượng công chức khác Ban tổ chức Trung ương Đảng quản cán chủ chốt ... địa phương 536.182 người chiếm tỷ lệ 48,7% Còn lại 250.874 người chiếm 19,4% chia Trung ương 54.280 chiếm tỷ lệ 29,1%, địa phương 196.594 người chiếm tỷ lệ 17,8% Thực trạng quản nguồn nhân lực...
 • 5
 • 315
 • 0
Giáo trình phân tích phương pháp quản lý nguồn nhân lực với thực trạng và giải pháp về số lượng p4 potx

Giáo trình phân tích phương pháp quản nguồn nhân lực với thực trạng và giải pháp về số lượng p4 potx

... khái quát kết tồn cải cách hành lĩnh vực Quản phát triển nguồn nhân lực Những đánh giá cụ thể thể phần phụ lục qua báo cáo nội dung: Quản nguồn nhân lực, đào tạo bồi dưỡng cán công chức, tiền ... thống quan quản nhà nước đào tạo trung ương địa phương, khắc phục trùng chéo chức năng, thẩm quyền quản nhà nước thực thi công việc đào tạo, bồi dưỡng - Quản thống nội dung, chương trình ... Đổi nội dung phương pháp đánh giá công chức, xây dựng hệ thống tiêu đánh giá công chức đảm bảo thực khách quan, công Đổi mới, kiện toàn công tác quản phân công, phân cấp quản cán công chức...
 • 5
 • 209
 • 0
Giáo trình phân tích phương pháp quản lý nguồn nhân lực với thực trạng và giải pháp về số lượng p3 doc

Giáo trình phân tích phương pháp quản nguồn nhân lực với thực trạng và giải pháp về số lượng p3 doc

... địa phương - Nội dung chương trình đào tạo đ hướng trọng tâm vào kiến thức bản, cần thiết cán công chức luận trị, quản hành nhà nước, quản kinh tế chế thị trường, quản phát triển nguồn ... nâng cao trình độ lực; có lối sống phẩm chất sạch, lành mạnh -Đội ngũ cán lnh đạo, quản chủ chốt, hầu hết đ rèn luyện, thử thách, trưởng thành từ thực tiễn, trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, ... chưa đảm bảo chất lượng -Chức quản đào tạo phân tán, chưa thống từ Trung ương xuống địa phương, chưa tách bạch rõ chức quản nhà nước đào tạo (hành chính) với chức đào tạo bồi dưỡng (sự...
 • 5
 • 336
 • 0
Giáo trình phân tích phương pháp quản lý nguồn nhân lực với thực trạng và giải pháp về số lượng p2 ppsx

Giáo trình phân tích phương pháp quản nguồn nhân lực với thực trạng và giải pháp về số lượng p2 ppsx

... cán công chức - Thể chế hành chính, tổ chức máy hành trình đổi mới, cải cách phù hợp với quản nhà nước thời kỳ đổi Quản nguồn nhân lực xây dựng đội ngũ cán công chức nằm bối cảnh chung ... 3- Về mặt tổ chức thực - Tổ chức nhân lực máy quản cán công chức chưa đổi kiện toàn cách bản, đồng Năng lực quan cán làm công tác quản cán công chức từ Trung ương đến địa phương chưa đáp ... kết thực tiễn công tác quản cán công chức nên chủ trương, giải pháp, chế, sách quản cán công chức chưa thực dựa khoa học mà mang nhiều yếu tố chủ quan, cảm tính người lnh đạo tổ chức cá nhân...
 • 5
 • 321
 • 0
Giáo trình phân tích phương pháp quản lý nguồn nhân lực với thực trạng và giải pháp về số lượng p1 pdf

Giáo trình phân tích phương pháp quản nguồn nhân lực với thực trạng và giải pháp về số lượng p1 pdf

... chức chủ thể Báo cáo vào phân tích, thực trạng đội ngũ cán công chức, đánh giá mặt mạnh mặt yếu, ưu khuyết điểm quản phát triển nguồn nhân lực máy nhà nước Khuyến nghị giải pháp cần thiết để ... đánh giá cán công chức Hoàn chỉnh khung pháp quản phát triển nguồn nhân lực - Kiện toàn hệ thống quan quản cán công chức Trung ương địa phương sở phân định rõ chức năng, thẩm quyền quan ... thể chế quản cán công chức, sửa đổi số điều khoản pháp lệnh cán công chức văn pháp quy có liên quan Xây dựng thể chế pháp quản cụ thể loại cán bộ, công chức Đổi nội dung phương pháp đánh...
 • 5
 • 369
 • 0
Phân tích ý nghĩa quản lý nguồn nhân lực mang tính chiến lược

Phân tích ý nghĩa quản nguồn nhân lực mang tính chiến lược

... quản quản nguồn nhân lực Vậy quản nguồn nhân lực gì? hiểu quản nguồn nhân lực? Có nhiều cách để giải quản nguồn nhân lực Quản nguồn nhân lực trình lập kế hoạch, tuyển mộ, ... DUNG CỦA QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC Lập chiến lược cho trình quản nguồn nhân lực Theo Stivastava (1999), lập chiến lược cho trình quản nguồn nhân lực cách thức trình cung cấp nguồn nhân lực cho ... hiệu nguồn nhân lực Do quản nguồn nhân lực có vai trò đặc biệt quan trọng ngày nhà quản quan tâm nghiên cứu phân tích, xem chức cốt lõi quan trọng trình quản Thứ nhất: Quản nguồn nhân...
 • 13
 • 606
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phân tích thực trạng quản lý nguồn nhân lựcphân tích thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại công ty fptphân tích swot trong quản trị nguồn nhân lựcphân tích môi trường quản trị nguồn nhân lựcphân tích khái niệm quản trị nguồn nhân lựcphân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lựcphân tích hiện trạng quản trị nguồn nhân lựcý nghĩa quản trị nguồn nhân lựcđịnh nghĩa quản lý nguồn nhân lực709 phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại tổng hợp gecosexý nghĩa của công tác quản lý nguồn nhân lựcý nghĩa của quản lý nguồn nhân lựcphân tích các chức năng quản lý nguồn nhân lựcphân tích công tác quản lý chi nhân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục y tế xây dựng cơ bảnmô hình quản lý nguồn nhân lực theo công tíchNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP