Top 10 tài liệu định giá cổ phiếu chuẩn nhất

Tài liệu định giá cổ phiếu nói một cách dễ hiểu là tổng hợp những tài liệu giúp chúng ta tìm ra giá trị thực hay giá trị nội tại của một cổ phiếu. Giá trị cổ phiếu có hai loại chính là giá trị thực và giá thị trường. Hai loại giá trị này gần như xấp xỉ. 

Để giúp các bạn hiểu thêm về định giá cổ phiếu, chúng mình đã tổng hợp 10 tài liệu định giá cổ phiếu chuẩn nhất để các bạn có thể tham khảo và nghiên cứu thêm nhằm giúp các bạn nắm được những kiến thức cơ bản nhất về cổ phiếu. 

Top 10 tài liệu định giá cổ phiếu chuẩn nhất

1. Định giá cổ phiếu – Yếu tố ban lãnh đạo doanh nghiệp

Hầu hết các nhà đầu tư đều nhận thấy tầm quan trọng của một ban lãnh đạo trong các doanh nghiệp. Do vậy, yếu tố các nhà quản trị doanh nghiệp được xem là một trong những yếu tố rất đáng quan tâm khi xem xét đầu tư vào một cổ phiếu nào đó… Tất cả những nội dung này đều sẽ được phân tích và chứng minh trong tài liệu định giá cổ phiếu này

Định giá cổ phiếu - Yếu tố ban lãnh đạo doanh nghiệp
Định giá cổ phiếu – Yếu tố ban lãnh đạo doanh nghiệp

Download tài liệu

2. Tài liệu định giá cổ phiếu – Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức chiết khấu dòng

Phương pháp cơ bản nhất để định giá trị một cổ phiếu hay bất kỳ tài sản nào đó là chúng ta phải định giá tất cả những dòng tiền mà chúng ta nhận được từ cổ phiếu hay tài sản đó trong tương lai. Đó chính là nội dung chính của tài liệu định giá cổ phiếu – Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức.

 

Tài liệu đánh giá cổ phiếu – Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức chiết khấu dòng

 

Download tài liệu

3. Tài liệu đánh giá cổ phiếu – Nhìn từ chỉ tiêu hàng tồn kho

Bên cạnh các chỉ tiêu tài chính trong báo cáo tài chính (BCTC) như lợi nhuận sau thuế, ROA, ROE…, chỉ số hàng tồn kho mang một ý nghĩa nhất định. Hàng tồn kho có thể là hàng hoá không bán được, gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Tài liệu định giá cổ phiếu này sẽ tập chung vào vấn đề hàng tồn kho, lý do, giải pháp, vai trò và tầm quan trọng của vấn đề hàng tồn kho.

Tài liệu đánh giá cổ phiếu – Nhìn từ chỉ tiêu hàng tồn kho

Download tài liệu

4. Phân tích tài chính – Định giá cổ phiếu

Tài liệu định giá cổ phiếu này vận dụng các khái niệm và mô hình DCF để định giá các loại cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường. Qua tài liệu này học viên không chỉ được làm quen với mô hình định giá cổ phiếu mà còn biết cách sử dụng mô hình này trong một số tình huống định giá và phân tích tài chính khác.


Phân tích tài chính – ĐỊnh giá cổ phiếu

Download tài liệu

5. Phân tích báo cáo tài chính định giá cổ phiếu mã chứng khoán DRC

Tài liệu định giá cổ phiếu này giới thiệu đến các bạn mô hình định giá tương đối áp dụng trong phân tích báo cáo tài chính chứng khoán DRC. Đây là cách định giá cổ phiếu dựa trên những chỉ số định giá như price-to-earnings (P/E), price-to-book value (P/B), price-to-sales (P/S), price-to-cash flow (P/CF) hay price-to-EBITDA (P/EBITDA).

Phân tích báo cáo tài chính định giá cổ phiếu mã chứng khoán DRC

Download tài liệu

6. Tình hình về việc sử dụng phương pháp định giá cổ phiếu tại công ty TNHH Chứng khoán NHNO&PTNT Việt Nam

Phương pháp cơ bản nhất để định giá trị một cổ phiếu hay bất kỳ tài sản nào đó là chúng ta phải định giá tất cả những dòng tiền mà chúng ta nhận được từ cổ phiếu hay tài sản đó trong tương lai. Ở đây có hai việc chúng ta phải làm, thứ nhất là dự báo được những dòng tiền trong tương lai, thứ hai là đưa giá trị của những dòng tiền đó về hiện tại.

Tình hình về việc sử dụng phương pháp định giá cổ phiếu tại công ty TNHH Chứng khoán NHNO&PTNT Việt Nam

Download tài liệu

7. Tài liệu mô hình định giá cổ phiếu

Mô hình định giá cổ phiếu theo phương pháp định giá cổ phiếu P/B. Bạn có thể dùng phương pháp định giá cổ phiếu P/B với hầu hết các ngành nghề bởi nó so sánh lợi thế cạnh tranh rất hữu hiệu. Tuy nhiên khi dùng phương pháp này, hãy nhớ kết hợp phân tích với tỷ lệ ROE để có độ chính xác và kết quả tốt hơn.

Tài liệu mô hình định giá cổ phiếu

Download tài liệu

8. Ứng dụng định giá cổ phiếu nhờ mô hình SIM và APT vào xây dựng danh mục đầu tư và áp dụng tại BSC

Cùng theo dõi tài liệu về định giá cổ phiếu dựa vào mô hình SIM VÀ APT vào trong hạng mục xây dựng tại BSC. Đây là hai ứng dụng phổ biến và có tính chính xác cao. 

Ứng dụng định giá cổ phiếu nhờ mô hình SIM và APT vào xây dựng danh mục đầu tư và áp dụng tại BSC

Download tài liệu

9. Sử dụng một số hệ số tài chính trong định giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Thị trường Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng đang trong quá trình phát triển, việc xác định được giá trị của các tài sản tài chính như: Cổ phiếu, Trái phiếu. Trên thị trường và rủi ro của nó khi đầu tư hay nắm giữ các tài sản này, và đặc biệt là rủi ro của cả hệ thống thị trường. Điều này rất có ý nghĩa đối công tác phát hành, quản lý và đầu tư trong thị trường chứng khoán.

Sử dụng một số hệ số tài chính trong định giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Download tài liệu

10. Xây dựng phương pháp định giá cổ phiếu tại công ty TNHH Chứng khoán Agribank

Trong tài liệu định giá cổ phiếu tại công ty TNHH Chứng khoán Agribank, rất nhiều phương pháp định giá đã được giới thiệu và chúng ta thấy được những ưu và nhược điểm của từng phương pháp. Nhiều phương pháp khác hiện đang có trên thị trường, tùy thuộc vào mục đích sử dụng và lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp để định giá cổ phiếu thích hợp.

Xây dựng phương pháp định giá cổ phiếu tại công ty TNHH Chứng khoán Agribank

Download tài liệu

100+ Tài liệu định giá cổ phiếu được đánh giá cao nhất

Các bước quan trọng trong định giá cổ phiếu doanh nghiệp

Định giá cổ phiếu là một trong những bước quan trọng của công ty cổ phần khi muốn chào bán cổ phiếu, huy động vốn và tăng tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp trên thị trường. Vậy để định giá loại “tài sản vô hình” nhưng có giá trị nội tại này thì bản thân doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Tìm hiểu lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp

Một trong những yếu tố quan trọng để quyết định đầu tư vào một loại cổ phiếu nào đó chính là tìm hiểu lĩnh vực kinh doanh của công ty phát hành chúng. Nhà đầu tư cần hiểu rằng “niềm tin” sẽ đúng và được củng cố thêm khi có bằng chứng rõ ràng và cụ thể.

Những vấn đề mà bạn cần xác nhận:

Có 4 yếu tố quan trọng nhất: Những đối thủ cạnh tranh trong ngành? Những yếu tố chính ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của toàn ngành? Lợi thế cạnh tranh (đặc biệt) của doanh nghiệp? Kết quả kinh doanh & hiệu quả hoạt động trong quá khứ?

Bước 2: Ước lượng kết quả kinh doanh của công ty

Làm cách nào để nhà đầu tư có thể ước lượng kết quả kinh doanh của công ty mà bạn muốn đầu tư? Đó chính là sử dụng hai phương pháp: Top – down và Bottom Up.

 • Phương pháp Top – Down: Nhấn mạnh vào tầm quan trọng của bức tranh lớn của nền kinh tế sẽ tác động như thế nào tới các mảnh ghép nhỏ hơn chính là các ngành, các doanh nghiệp trong ngành, từ đó tìm hiểu về doanh nghiệp một cách tổng quát hơn.
 • Phương pháp Bottom – Up: Ngược lại với Top-Down, thay vì chú ý đến toàn bộ ngành công nghiệp mà công ty đó phát triển thì nhà đầu tư chỉ tập trung vào các yếu tố nội tại và nền tảng cơ bản của doanh nghiệp. Những yếu tố này bao gồm: Tình hình tài chính chung của công ty, phân tích báo cáo tài chính, hàng hóa và dịch vụ, cung và cầu cùng những chỉ báo hoạt động khác.

Bước 3: Lựa chọn mô hình định giá phù hợp

Nhà kinh doanh muốn sử dụng một mô hình định giá phù hợp với công ty mà mình đầu tư? Thật ra mỗi công ty đều có một loại định giá riêng và để định giá chính xác, bạn nên sử dụng mô hình định giá tương đối (relative valuation models) và mô hình định giá tuyệt đối.

Bước 4: Chuyển đổi thành những yếu tố đầu vào

Thường những nhà đầu tư khôn ngoan sẽ lựa chọn yếu tố đầu vào phù hợp với kịch bản có thể xảy ra khi chuyển đổi. Thường có ba loại kịch bản thường gặp khi chuyển đổi đầu vào như:

 • Base: kịch bản cơ sở
 • Conservative: kịch bản thận trọng
 • Worst: kịch bản xấu nhất

Ngoài ra, mô hình định giá và loại cổ phiếu đã chọn sẽ giúp bạn xác định nhanh chóng các yếu tố nào ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Bước 5: Diễn giải kết quả từ mô hình

 • Từ các yếu tố đầu vào, nhà đầu tư có thể diễn giải kết quả thành một khoảng giá trị hợp lý. Nhưng đừng quên mọi giá trị cổ phiếu bạn đang tính toán chỉ dựa trên những gì mà bạn tìm được và nó có thể sai số vì nhiều nguyên nhân khác nhau. 
 • Không có khoảng giá trị nào cũng hợp lý và chính xác 100% nên luôn tồn tại những rủi ro nhất định từ việc tự định giá và diễn giải kết quả từ mô hình.

Quy trình định giá cổ phiếu

Quy trình định giá cổ phiếu luôn bao gồm 5 bước. Mỗi bước có sự liên kết liên tục với nhau. Nghĩa là bạn không thể bỏ bất kỳ 1 bước nào.

 • Tầm quan trọng của định giá cổ phiếu:
 • Định giá cổ phiếu là cách nhà đầu tư tìm giá trị thực hay giá trị nội tại của một cổ phiếu, có thể hiểu đơn giản là nhà đầu tư đánh giá xem cổ phiếu đó đáng giá bao nhiêu tiền tại thời điểm hiện tại. 
 • Việc định giá sẽ hữu ích khi Nhà đầu tư muốn xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu nhằm đưa ra quyết định đầu tư một cách hiệu quả nhất. 
 • Như vậy xác định giá trị thực của cổ phiếu bằng cách định giá của cổ phiếu trở nên cực kỳ quan trọng.

Vậy là trong nội dung bài viết này, có tổng cộng 10 tài liệu định giá cổ phiếu chuẩn nhất đã được chúng mình tổng hợp và gửi đến các bạn. Chúng mình cũng đồng thời giới thiệu đến các bạn những khái niệm và cách định giá các loại cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường. Những nội dung được gửi gắm trong bài viết này chắc chắn sẽ là những tài liệu tham khảo hữu ích và sẽ giúp các bạn rất nhiều trong công tác định giá cổ phiếu cũng như nắm được những điều mà bạn cần phải biết trước khi tham gia vào lĩnh vực cổ phiếu nói chung.