Khóa luận tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế hay có tính thực tiễn cao

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới, quá trình trao đổi và kinh doanh hàng hóa giữa các nước bùng nổ và trở nên phổ biến. Kinh doanh quốc tế cũng trở thành một ngành học được người lựa chọn theo đuổi. Sau bốn năm đại học, sinh viên cần viết khóa luận để có thể tốt nghiệp. Tham khảo ngay các đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế được tổng hợp ngay sau đây. 

Nội dung chính

I. Tổng hợp 10 khóa luận tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế

1. Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh quốc tế đến hoạt động nhập khẩu đồ gia dụng 

Mục tiêu của khóa luận tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế này chính là nghiên cứu môi trường kinh doanh quốc tế giúp các doanh nghiệp đưa ra chiến lượng kinh doanh phù hợp với điều kiện thị trường và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng toàn cầu. Từ đó cũng giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định kinh doanh mang tính chiến lược, giúp tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường toàn cầu.

Download tài liệu

2. Vận dụng các lý thuyết về chiến lược kinh doanh quốc tế để nhận dạng cấu trúc và chiến lược kinh doanh quốc tế của Grab

Đây là một đề tài được nhận định thường được chọn để làm khóa luận tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế. Trong tài liệu này tác giả chỉ ra xu hướng tiếp cận công nghệ trong kinh tế. Đồng thời phân tích “Cấu trúc và chiến lược kinh doanh của Grab, giải thích tại sao Grab lại thành công ở trên trường quốc tế và ở cả Việt Nam. 

Download tài liệu

3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa 

Khóa luận tốt nghiệp này được đánh giá mang tính thực tiễn cao, biết vận dụng các cơ sở lý luận vào thực tiễn. Qua đó đánh giá một cách chính xác tình hình và vai trò của hoạt động nhập khẩu của công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Prosimex. 

Download tài liệu

4. Hoạt động đầu tư nước ngoài vào các trang thương mại điện tử lớn của Việt Nam giai đoạn 2014 -nay

Thương mại điện tử là lĩnh vực kinh tế không còn xa lại với nhiều quốc gia cũng như đối với Việt Nam. Tại thị trường Việt Nam, trong giai đoạn gần đây chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của thương mại điện tử. Nhận thức được tiềm năng to lớn của ngành thương mại điện tử hiện nay cũng như xu hướng đầu tư của các ông lớn vào lĩnh vực đang phát triển này, tác giả đã quyết định chọn đề tài này để hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế. 

Download tài liệu

5. Ảnh hưởng của cam kết trong tổ chức WTO đến hoạt động đầu tư nước ngoài của Việt Nam và giải pháp

Đề tài khoá luận tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế này vừa xem xét tổng quan thực trạng thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời đánh giá ảnh hưởng của cam kết trong tổ chức WTO đến hoạt động đầu tư nước ngoài. Từ đó tìm ra ra giải pháp cơ bản để cải thiện hơn nữa trong kiến tạo nguồn vốn. 

Trong khóa luận này, tác giả đã sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

Download tài liệu

6. Xúc tiến thương mại quốc tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Xúc tiến thương mại quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đóng vai trò quan trọng và cần thiết. Điều này giúp Việt Nam tận dụng cơ hội và hạn chế những thách thức của nền kinh tế toàn cầu. Nước ta đang trong quá trình mở cửa, chuyển đổi và hội nhập thì việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh quốc tế là vô cùng cần thiết. 

Download tài liệu

7. Mô hình tài trợ thương mại phân tán tại ngân hàng Agribank thực trạng và giải pháp

Đối với thực trạng nền kinh tế Việt Nam hiện nay thì việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh XNK là một việc vô cùng cấp thiết. Ngân hàng thương mại với chức năng và nhiệm vụ của mình cũng cần có những mô hình hoạt động tài trợ phù hợp. 

Chính vì vậy, đề tài khóa luận tốt nghiệp này đã chỉ ra những ưu điểm và nhược điểm của mô hình TTTM, để giúp Ngân Hàng Agribank có thể hỗ trợ kịp thời trong việc xúc tiến đầu tư kinh doanh quốc tế. 

Download tài liệu

8. Tài liệu cẩm nang thực hiện khóa luận tốt nghiệp của sinh viên ngành kinh doanh quốc tế

Chất lượng khóa luận tốt nghiệp đang là một vấn đề đáng để cho những người tâm huyết với nghề phải trăn trở. Tình trạng sao chép khóa luận của các khoá trước, các trưởng khác không phải là hiếm và ngày một gia tăng. Chính vì vậy, việc trang bị cẩm nang thực hiện khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên nói chung, sinh viên học chuyên ngành Thương mại quốc tế và Quản trị kinh doanh quốc tế nói riêng là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 

Chính vì vậy, tài liệu này sẽ hỗ trợ sinh viên giải quyết khó khăn và nâng cao chất lượng hoàn thiện khoá luận tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế một cách tốt nhất. 

Download tài liệu

9. Tiềm năng phát triển mô hình nhượng quyền thương mại trong hệ thống kinh doanh đồ ăn nhanh tại Việt Nam

Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế này đặt ra các mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể: 

  • Nghiên cứu lý luận chung về franchise
  • Thực trạng áp dụng franchise tại Việt Nam 
  • Phân tích mô hình KFC, đánh giá ưu nhược điểm của phương thức franchise mà công ty áp dụng
  • Đánh giá tiềm năng của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc áp dụng phương thức franchise vào kinh doanh đồ ăn nhanh
  • Đề xuất một số giải pháp phát triển hình thức franchise tại Việt Nam 

Download tài liệu

10. Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn 2016 – 2020

Với việc phân tích thực trạng môi trường thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam thời gian qua để lấy cơ sở, đề ra một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thu hút FDI vào VN trong bối cảnh hội nhập kinh tế của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng hơn. 

Download tài liệu

II. Những vấn đề cơ bản của kinh doanh quốc tế

1. Các khái niệm cơ bản của kinh doanh quốc tế

kinh doanh quốc tế có nhiều khái niệm khác nhau. Tuy nhiên về tổng thể thì kinh doanh quốc tế được định nghĩa là việc mua bán hàng hóa và dịch vụ qua biên giới quốc gia. Đây là một định nghĩa được sử dụng nhiều nhất khi nhìn vào chức năng của kinh doanh quốc tế. Nó như một chiếc cầu nối trung gian giữa hai nhu cầu, cung và cầu hàng hóa dịch vụ và thị trường trong và ngoài nước.

Trong một số trường hợp khác nhau việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ đi kèm với việc trao đổi các yếu tố sản xuất ví dụ như là vốn, lao động và ngoại thương trong điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế.

Các điều kiện để nền kinh doanh quốc tế phát triển bao gồm:

– Sự tồn tại và phát triển của kinh tế hàng hóa, tiền tệ kèm theo đó là sự xuất hiện của tư bản thương nghiệp

– Sự ra đời của nhà nước và sự phát triển của phân công lao động quốc tế giữa các nước.

2. Các đối tượng, mục tiêu của kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế là một môn kinh tế. Đây còn được hiểu như là một tổ hợp cơ cấu tổ chức thực hiện các chức năng mở rộng, giao lưu hàng hóa, dịch vụ của nước ngoài.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài kinh doanh quốc tế này là các quan hệ kinh tế trong lĩnh vực buôn bán cùng một nước với các nước khác. Cụ thể, nó nghiên cứu sự hình thành, cơ chế vận động, quy luật và xu hướng phát triển hoạt động ngoại thương nói chung và chủ yếu là của Việt Nam. Từ đó xây dựng cơ sở khoa học cho việc tổ chức quản lý được kích thích sự phát triển ngoại thương của nước ta phục vụ cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển đất nước.

Các quan hệ buôn bán luôn luôn vận động theo những quy luật và tính chất quy luật nhất định. Môn kinh doanh quốc tế trình bày các quy luật đó bằng ngôn ngữ khoa học thông qua sự sắp xếp theo hệ thống có vấn đề phù hợp với quá trình nghiên cứu.

Với mục đích đó, kinh doanh quốc tế với tư cách là một môn học kinh tế nhanh, trình bày các quy luật khách quan của các quan hệ buôn bán với nước ngoài trong sự tác động qua lại với kiến trúc thượng tầng. Do vậy việc nghiên cứu khảo sát đường lối, chính sách của nhà nước, đúc kết kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn ngoại thương Việt Nam, đặc biệt là những kinh nghiệm phong phú của hoạt động trong những năm qua là một nội dung quan trọng của quá trình nghiên cứu.

Cần phân biệt giữa các quy luật kinh tế và chính sách kinh tế. Các quy luật kinh tế cũng như quy luật tự nhiên mang tính chất khách quan tồn tại và phát huy tác dụng không phụ thuộc vào ý muốn của con người. Vì vậy quy luật tự nhiên quy luật kinh tế hết vì tác dụng thông qua hoạt động con người nó có liên quan trực tiếp đến lợi ích kinh tế trong từng phương thức sản xuất.

Hy vọng với những thông tin có thể giúp bạn đọc hiểu rõ và tìm thấy bộ tài liệu phù hợp để hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế của mình một cách tốt nhất.