0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (56 trang)

Giải pháp thực hiện chế độ trả lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi cho

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV NHẤT GIA THÀNH​ (Trang 51 -53 )

8. Kết cấu của ĐA/KLTN:

3.2.2.4. Giải pháp thực hiện chế độ trả lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi cho

nhân viên một cách hợp lý

Cơng ty xác định việc trả cơng như một hình thức thúc đẩy lao động, và người lao động cũng xác định làm việc tại cơng ty để cĩ mức thu nhập ổn định. Nhưng rất khĩ khăn nếu cơng ty cĩ ý tưởng xây dựng một tổ chức về mặt xã hội thực sự mà trong đĩ người lao động thể hiện sự trung thành hay phấn đấu vì sự phát triển của cơng ty.

Để nâng cao hiệu quả của cơng tác này gắn liền với việc quản lý lao động và gia tăng thành tích thì cơng ty cần:

Lương:

* Với lao động quản lý

- Vì là cơng ty Nhà nước nên việc trả lương dựa trên thâm niên cơng tác và hệ số lương.

- Cơng ty nên áp dụng chế độ trả lương khốn cho những cơng việc được giao vì chế độ này được thực hiện khá phổ biến trong ngành nơng nghiệp, xây dựng. Hình thức trả lương khốn áp dụng đối với nhân viên phịng kinh doanh .

- Trả lương khốn kinh doanh căn cứ nhiệm vụ thực hiện, hiệu quả làm việc. Vì vậy cần thực hiện một cách chi tiết, và cĩ hiệu quả hơn nữa trong trả lương cho

người lao động. Mức lương của nhân viên được hưởng phải gắn với năng suất chất lượng cơng việc.

-Lương khốn kinh doanh là phần thu nhập tăng thêm khi bán được hàng hoặc ký kết hợp đồng, nĩ được tính theo tỷ lệ 2,5% trên doanh số hàng bán được.

Lƣơng = [(LCB/22) *số ngày làm việc]*hệ số + Lƣơng khốn doanh số

* Đối với cơng nhân kỹ thuật và lao động phổ thơng.

- Xây dựng một mức lương cơ bản, trả cơng xứng đáng với doanh số và sức lao động mà người lao động bỏ ra. Từ đĩ sẽ thúc đẩy nhân viên lao động với hiệu quả cao hơn.

- Áp dụng trả lương theo sản phẩm khuyến khích cơng nhân tích cực làm việc để nâng cao năng suất lao động tăng tiền lương một cách trực tiếp, khuyến khích người lao động ra sức học tập nâng cao trình độ lành nghề, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, phát huy sáng tạo… nâng cao khả năng làm việc và năng suất lao động.

Thưởng:

- Để thực hiện tốt chế độ khen thưởng, ngay từ bây giờ cơng ty cần phải xây dựng được các tiêu chí đánh giá cán bộ nhân viên trong đĩ bao gồm cả tiêu chí đánh giá đối với cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ trong cơng ty, và thực hiện việc đánh giá hàng năm đối với tất cả cán bộ và nhân viên, cĩ như vậy mới cĩ cơ sở để xem xét khen thưởng hàng năm một cách cơng bằng và hợp lý.

Thưởng hồn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh. Thưởng nâng cao chất lượng sản phẩm

Thưởng tiết kiệm vật tư

Thưởng phát huy sáng kiến kỹ thuật

- Hàng năm, dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh của cơng ty và khả năng hoạt động của nhân viên thơng qua bảng đánh giá thành tích cơng việc của mỗi nhân viên mà cơng ty cĩ các mức thưởng khác nhau.

-Cơng ty nên thưởng cho các nhân viên bằng cổ phiếu thay vì tiền mặt. Khi các nhân viên sở hữu cổ phiếu, họ cảm thấy mình cũng sở hữu một phần cơng ty và do đĩ họ cĩ trách nhiệm hơn trong cơng việc.

Phụ cấp:

* Với lao động quản lý:

- Xây dựng chế độ phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ quản lý ở những chức vụ phức tạp, những lĩnh vực cần thúc đẩy tăng trưởng nhanh chĩng trong quá trình sản xuất kinh doanh.

-Cơng ty nên cĩ xe đưa đĩn NV ở xa nơi cơng tác, xe ơ tơ phục vụ các chuyến đi cơng tác xa.

* Đối với cơng nhân kỹ thuật và lao động phổ thơng.

-Khẩu phần ăn rất quan trọng để tái tạo sức lao động, cơng ty nên tăng phụ cấp tiền ăn để đảm bảo dinh dưỡng cần thiết vì hiện nay đa phần cơng nhân khơng hài lịng với khẩu phần ăn mà cơng ty phụ cấp.

-Tăng thêm phụ cấp độc hại cho người lao động trong quá trình làm việc.

- Đối với một số chức danh cơng việc đặc biệt, hay chuẩn bị nhân lực cho các dự án quan trọng, mục tiêu địi hỏi cao; Cơng ty phải xây dựng chế độ phụ cấp riêng biệt mới thu hút được nhân lực, khuyến khích và động viên nhân viên tâm huyết thực hiện trọng trách của mình.

Phúc lợi:

-Các chế độ phúc lợi: Sinh nhật, tang ma, cưới hỏi, đau bệnh, phụ cấp tàu xe đi đường khi về thăm quê.

- Quà khuyến học cho các cháu thiếu nhi con em của cơng nhân vào cuối năm học, vào các dịp Quốc tế thiếu nhi, Rằm Trung Thu. Các phong trào Văn - Thể - Mỹ do cơng ty tổ chức vào các dịp Lễ Tết.

- Đảm bảo mức trả cơng và các chương trình phúc lợi cạnh tranh được với các cơng ty khác để cĩ được nhân viên giỏi.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV NHẤT GIA THÀNH​ (Trang 51 -53 )

×