0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (120 trang)

Nhóm các yếu tố chủ quan:

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TẠI TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI​ (Trang 38 -38 )

1.3.2.1. Yếu tố con người:

Vấn đề con người luôn là yếu tố quyết định đến hiệu quả của bất kỳ hoạt động nào. Suy cho cùng, hầu hết các yếu tố của quá trình sản xuất, dịch vụ đều liên quan đến con người, con người là chủ của tư liệu sản xuất và cũng là nhân tố trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, dịch vụ. Khi xem xét vấn đề về lao động bao giờ người ta cũng quan tâm tới 2 khía cạnh, đó là số lượng/cơ cấu lao động và chất lượng lao động.

Số lượng và cơ cấu lao động phụ thuộc vào quy mô, cách thức tổ chức, chế độ phục vụ cũng như trình độ ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động VTHKCC. Với đặc thù ngành dịch vụ, phục vụ nhu cầu đi lại chung của cả cộng đồng nên lượng lao động trực tiếp chiếm tỷ lệ cao trong tổng số lao động của ngành. Cơ cấu lao động hợp lý, phương án tổ chức lao động khoa học sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả hoạt động VTHKCC, thông qua hợp lý hóa chi phí đầu vào (chi phí tiền lương).

Bên cạnh đó, yếu tố có quyết định rất lớn đến hiệu quả hoạt động VTHKCC đó chính là chất lượng lao động. Chất lượng lao động được biểu hiện thông qua trình độ chuyên môn, kỹ năng kỹ xảo làm việc, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động cũng như kết quả hoạt động sản xuất vận tải. Ngoài ra, vấn đề đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ hành khách của các lao động trực tiếp (đặc biệt là lái xe và nhân viên phục vụ- những người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng) ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ vận tải, nó làm tăng hoặc giảm tính hấp dẫn của hoạt động VTHKCC, qua đó tác động tới số lượng hành khách sử dụng dịch vụ và ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động VTHKCC.

Vì vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động VTHKCC, phải luôn luôn chú trọng tới công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cũng như

đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ cũng như người lao động, đặc biệt là đội ngũ lao động trực tiếp.

1.3.2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật:

Cơ sở vật chất cơ bản trong hoạt động VTHKCC bao gồm: hệ thống phương tiện VTHKCC cùng với các cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của các đơn vị cung ứng dịch vụ, cũng như cơ sở vật chất phục vụ hoạt động điều hành, quản lý và giám sát hoạt động VTHKCC. Trong đó, cơ sở vật chất kỹ thuật chính là phương tiện vận tải, vì nó là yếu tố vật chất cơ bản của quá trình sản xuất vận tải. Số lượng, chủng loại cũng như cơ cấu đoàn phương tiện, đặc biệt là chất lượng phương tiện ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng và khai thác phương tiện cũng như chất lượng dịch vụ VTHKCC. Một cơ cấu phương tiện hợp lý, sức chứa phương tiện phù hợp với công suất luồng hành khách đảm bảo nâng cao được chỉ tiêu hệ số sử dụng sức chứa, từ đó tăng năng suất, hạ giá thành vận tải tiết kiệm chi phí vận hành. Mặt khác, loại phương tiện hoạt động và nhiên liệu mà nó sử dụng có thể làm tăng hoặc giảm lợi ích mang lại cho cộng đồng và môi trường, qua đó ảnh hưởng tới hiệu quả xã hội và môi trường của hoạt động VTHKCC.

Với mỗi loại đô thị, tùy vào từng giai đoạn phát triển cụ thể mà phải xác định được các phương thức VTHKCC đưa vào hoạt động và tỷ lệ đáp ứng của từng phương thức. Một cơ cấu phương thức VTHKCC hợp lý với số lượng và chủng loại phương tiện phù hợp là một nhân tố quan trọng giải quyết được các thách thức mà GTVT tại các đô thị phải đương đầu.

1.3.2.3. Tổ chức điều hành hoạt độngVTHKCC:

Nói đến công tác tổ chức điều hành hoạt động VTHKCC, bao gồm: - Tổ chức mạng lưới tuyến VTHKCC: Mạng lưới tuyến VTHKCC với các đặc trưng như dạng mạng lưới, mức độ phủ tuyến, mật độ mạng lưới tuyến, hệ số tuyến, hệ số trùng tuyến trên từng đoạn và cơ sở hạ tầng bố trí

trên đó như điểm đầu, cuối, điểm dừng dọc tuyến, điểm trung chuyển ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận dịch vụ VTHKCC của hành khách cũng như tính thuận tiện, tiện nghi trong quá trình vận chuyển. Nó là một trong các yếu tố quyết định khối lượng hành khách sử dụng dịch vụ, làm tăng hoặc giảm kết quả đầu ra của hoạt động. Bên cạnh đó nó còn tác động đến kết quả khai thác phương tiện vận tải trên các tuyến, ảnh hưởng tới chi phí đầu vào của hoạt động VTHKCC.

- Tổ chức phương án vận tải trên các tuyến và phối hợp hoạt động của các tuyến trên toàn mạng lưới: Xây dựng biểu đồ hoạt động trên từng tuyến trên cơ sở định mức, tính toán hợp lý các chỉ tiêu khai thác kỹ thuật, từ đó đưa ra được các thông số vận hành phù hợp với mục tiêu đặt ra. Các thông số vận hành tác động trực tiếp đến hiệu quả bao gồm: sức chứa phương tiện(q); hệ số sử dụng sức chứa(f); khoảng cách chạy xe(I); số lượng phương tiện hoạt

động(A); vận tốc khai thác(VK); các thông số về thời gian.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tuyến, từ bố trí hạ tầng đến biểu đồ hoạt động sẽ tạo ra một mạng lưới tuyến liên thông, hấp dẫn giúp nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện, gia tăng khối lượng hành khách vận chuyển từ đó nâng cao hiệu hoạt động của mạng lưới tuyến VTHKCC.

- Tổ chức lao động khoa học: Xây dựng phương án tổ chức lao động khoa học với chế độ làm việc và tổ chức phân ca hợp lý làm tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn vận hành góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu vào và chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó việc xây dựng chế độ thưởng, phạt rõ ràng đối với người điều khiển phương tiện và đội ngũ nhân viên phục vụ cũng như kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và các kỹ năng cần thiết khác góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ VTHKCC nói chung cũng như chất lượng phục vụ hành khách nói riêng.

Việc quản lý, giám sát hoạt động VTHKCC bao gồm các nội dung cơ bản sau:

+ Tổ chức quản lý hạ tầng cơ sở của mạng lưới tuyến VTHKCC;

+ Kiểm tra, giám sát hoạt động của phương tiện và người điều khiển phương tiện trên tuyến;

+ Quản lý kỹ thuật phương tiện vận tải.

Trình độ tổ chức quản lý và điều hành có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phục vụ hành khách và hiệu quả sử phương tiện. Điều này có ảnh hưởng đến cả doanh thu cũng như chi phí vận hành của mạng lưới VTHKCC.

1.3.2.4. Chất lượng dịch vụ VTHKCC:

Chất lượng và hiệu quả luôn có quan hệ gắn bó mật thiết, tác động qua lại với nhau. Chất lượng dịch vụ VTHKCC là yếu tố ảnh hưởng mạnh tới hiệu quả hoạt động VTHKCC, thông qua tác động trực tiếp đến kết quả đầu ra của hoạt động. Việc cung ứng dịch vụ VTHKCC nhanh chóng, thuận lợi, an toàn, tiện nghi và giá rẻ là nhân tố quyết định thu hút người dân sử dụng dịch vụ. Khối lượng hành khách sử dụng dịch vụ càng cao, thì sử dụng các nguồn lực đầu vào càng hiệu quả thông qua việc gia tăng các lợi ích thu được, đặc biệt là các lợi ích xã hội và môi trường.

1.3.2.5. Cách tiếp cận về nâng cao hiệu quả hoạt động VTHKCC bằng xe buýt: Hiệu quả hoạt động VTHKCC là một chỉ tiêu phản ánh mối quan hệ giữa kết quả thu được (Đầu ra) của hoạt động VTHKCC với chi phí phải bỏ ra (Đầu vào) để đạt được kết quả đó trong những điều kiện nhất định.

Để nâng cao hiệu quả có ba biện pháp:

- Gia tăng kết quả (Lợi ích) thu được ở đầu ra trên cơ sở giữ nguyên các yếu tố đầu vào (hoặc đầu vào tăng với tốc độ chậm hơn);

- Duy trì kết quả (Lợi ích) thu được trên cơ sở giảm các yếu tố đầu vào; - Gia tăng kết quả (Lợi ích) thu được ở đầu ra trên cơ sở giảm các yếu tố

đầu vào và đây là biện pháp hiệu quả nhất.

Như vậy, nâng cao hiệu quả gắn liền với việc thực hiện các giải pháp để gia tăng kết quả hoặc lợi ích thu về và giảm các hao phí bỏ ra để thu được kết quả hoặc lợi ích đó. Hoạt động VTHKCC liên quan tới các chủ thể khác nhau trong quá trình tổ chức, thực hiện hoặc tham gia vào hoạt động. Do đó, nâng cao hiệu quả hoạt động VTHKCC thì phải gắn nó với từng chủ thể. Sau đây, luận văn đi vào xem xét vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động VTHKCC bằng xe buýt trên quan điểm từng chủ thể.

Trên quan điểm của Nhà nước:

Để tạo dựng và duy trì hệ thống VTHKCC đáp ứng nhu cầu đi lại ngày một tăng của người dân Nhà nước cần bỏ ra:

-Chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ VTHKCC;

-Trợ giá cho hoạt động VTHKCC;

-Các ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động VTHKCC.

Và kết quả mà Nhà nước thu được ở đây là:

-Tiết kiệm chi phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng GTĐT;

-Các lợi ích mang lại cho xã hội;

-Các lợi ích mang lại cho môi trường.

Nâng cao hiệu quả trên quan điểm Nhà nước tức là cần tìm ra được các giải pháp tiết kiệm chi phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng phục vụ VTHKCC, giảm trợ giá và gia tăng các lợi ích thu về.

Chi phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động VTHKCC bằng xe buýt bao gồm: Chi phí đầu tư cho mạng lưới tuyến đường xe buýt (Trong trường hợp tổ chức đường dành riêng cho xe buýt hoạt động), chi phí cho hệ thống cơ sở hạ tầng trên tuyến phục vụ cho hoạt động buýt (Điểm đầu cuối, điểm trung chuyển, điểm dừng dọc tuyến) và hệ thống hạ tầng phục vụ cho hoạt động quản lý điều hành hoạt động buýt trên toàn mạng. Ngay từ khâu

quy hoạch cần xác định được dạng mạng lưới tuyến tối ưu, với sự phân cấp chức năng hoạt động rõ ràng của từng dạng tuyến. Trên cơ sở đó thiết lập hệ thống cơ sở hạ tầng trên tuyến phù hợp, đảm bảo thuận tiện cho hành khách tiếp cận, tạo sức hút gia tăng khối lượng hành khách sử dụng dịch vụ, qua đó làm giảm chi phí đầu tư cho hạ tầng trên 1 đơn vị kết quả đầu ra thu được.

Trợ giá cho hoạt động VTHKCC bị chi phối bởi chi phí khai thác phương tiện và doanh thu từ hoạt động. Để giảm trợ giá thì hoặc tăng doanh thu hoặc giảm chi phí khai thác. Tăng doanh thu có thể được thực hiện thông qua tăng giá vé (Điều này có rất nhiều ràng buộc và phụ thuộc vào mục tiêu Nhà nước đặt ra trong từng giai đoạn cụ thể), hoặc tăng khối lượng vận chuyển. Chi phí khai thác gắn liền với phương án tổ chức vận hành. Một phương án tổ chức vận hành hợp lý sẽ góp phần thiểu hóa chi phí khai thác mà vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Việc tổ chức khai thác, quản lý và giám sát hoạt động VTHKCC tốt sẽ làm giảm chi phí khai thác, chống thất thu và giảm được trợ giá cho Nhà nước.

Có thể nói kết quả đầu ra và các lợi ích Nhà nước thu được liên quan trực tiếp tới khối lượng hành khách sử dụng dịch vụ. Khối lượng hành khách sử dụng dịch vụ càng cao thì càng giảm được phương tiện cá nhân, qua đó tiết kiệm chi phí đầu tư cho hạ tầng GTVT cũng như gia tăng mạnh mẽ lợi ích mang lại cho xã hội và môi trường

Trên quan điểm của doanh nghiệp khai thác:

VTHKCC là hoạt động mà thu hầu như không đủ bù chi nên cần có sự trợ giá của Nhà nước đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.Trong số tiền trợ giá mà doanh nghiệp được nhận đã có một phần lợi nhuận định mức cho doanh nghiệp khi tham gia hoạt động VTHKCC. Chính vì vậy, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp gắn liền với kết quả mà doanh nghiệp thực hiện được (Tổng số chuyến xe, tổng số Km phương tiện hoạt động, tổng khối lượng hành

khách vận chuyển...) và việc tiết kiệm chi phí đầu vào.

Kết quả đầu ra (Lợi ích mà doanh nghiệp thu được từ hoạt động vận tải) gắn với khối lượng hành khách mà doanh nghiệp vận chuyển được. Để thu hút hành khách, doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng, đây là yếu tố quan trọng quyết định số lượng hành khách sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp. Về mặt chủ quan, chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp gắn với chất lượng phương tiện, phương án tổ chức khai thác và điều hành hoạt động phương tiện và chất lượng đội ngũ lao động, đặc biệt là đội ngũ lao động trực tiếp (Bao gồm lái xe và nhân viên phục vụ trên xe).

Để tiết kiệm chi phí hoạt động doanh nghiệp cần xây dựng phương án tổ chức khai thác phương tiện trên tuyến hợp lý, bao gồm:

-Tổ chức hành trình chạy xe hợp lý;

-Lựa chọn bố trí phương tiện phù hợp hoạt động trên tuyến;

- Định mức và tính toán chính xác các chỉ tiêu khai thác kỹ thuật phương tiện trên tuyến;

- Xây dựng biểu đồ và thời gian biểu vận hành phù hợp với đặc điểm nhu cầu đi lại trên tuyến;

- Tổ chức tốt việc quản lý, điều hành và giám sát hoạt động của xe trên tuyến. Áp dụng các công nghệ tiến tiến trong hoạt động tổ chức khai thác, quản lý điều hành hoạt động buýt là yếu tố quan trọng góp phần tiết kiệm chi phí đầu vào nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

- Bên cạnh đó, một cơ cấu lao động hợp lý, một phương án tổ chức lao động khoa học góp phần tăng năng suất và tiết kiệm chi phí trong hoạt động của doanh nghiệp.

Trên quan điểm của hành khách:

Với hành khách khi sử dụng phương tiện VTHKCC để thực hiện chuyến đi của mình, hành khách thường quan tâm đến các vấn đề cơ bản như: thời

gian của chuyến đi, chi phí cho chuyến đi, khả năng tiếp cận dịch vụ cũng như sự thuận lợi an toàn của chuyến đi đó. Hệ thống VTHKCC thực sự mang lại hiệu quả cho hành khách nếu như giảm được thời gian chuyến đi hành khách từ nơi xuất phát đến đích, giảm được chi phí cho chuyến đi cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Thời gian chuyến đi của hành khách bao gồm: thời gian đi bộ (chịu tác động trực tiếp bởi việc tổ chức mạng lưới tuyến và bố trí cơ sở hạ tầng trên tuyến); thời gian chờ đợi (quyết định bởi phương án tổ chức vận hành, tần suất chạy xe); thời gian trên xe (bị chi phối bởi tốc độ lữ hành của phương tiện, liên quan đến việc tổ chức giao thông và hình thức tổ chức chạy xe trên tuyến, việc bố trí điểm dừng và định mức thời gian dừng tại từng điểm).

- Chi phí cho chuyến đi của hành khách liên quan trực tiếp đến giá vé. Giá vé càng rẻ với hành khách càng hiệu quả và nó là yếu tố quan trọng thu hút họ sử dụng dịch vụ.

- Chất lượng dịch vụ là yếu tố hành khách mong đợi, từ khả năng tiếp cận đến dịch vụ (tiếp cận thông tin về dịch vụ, tiếp cận vé, tiếp cận lên phương tiện) cho đến mức độ an toàn và thuận tiện trong chuyến đi.

Như vậy, với hành khách nâng cao hiệu quả hoạt động VTHKCC bằng xe buýt tức là cung cấp một dịch vụ nhanh, rẻ và chất lượng đảm bảo. Đây là yếu tố quyết định việc hành khách từ bỏ phương tiện cá nhân để sử dụng xe buýt cho các chuyến đi của mình.

1.4. Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động VTHKCC bằng xe buýt tại một số đô thị trên thế giới và bài học rút ra cho Tổng Công ty Vận tải Hà Nội

1.4.1. Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động VTHKCC bằng xe buýt tại một số đô thị trên thế giới tại một số đô thị trên thế giới

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TẠI TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI​ (Trang 38 -38 )

×