0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (120 trang)

Quá trình hình thành và phát triển:

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TẠI TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI​ (Trang 53 -55 )

Tiền thân của Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) ngày nay là Công ty Vận tải và Dịch vụ công cộng Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số 45/2001/QĐ-UB ngày 29/6/2001 của UBND Thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng 4 Công ty:

Công ty Xe buýt Hà Nội

Công ty Vận tải hành khách Nam Hà Nội Công ty Xe du lịch Hà Nội

Công ty Xe điện Hà Nội

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội được thành lập với mục tiêu: Củng cố quan hệ sản xuất tạo tiền đề phát triển vận tải hành khách công cộng đáp ứng 20 - 25% nhu cầu đi lại của người dân Thủ đô vào năm 2005. Sau một thời gian hoạt động hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực VTHKCC, UBND Thành phố Hà Nội đã ra 02 Quyết định 72/2004/QĐ-UB, ngày 14 tháng 05 năm 2004 và Quyết định 112/2004/QĐ-UB ngày 20 tháng 04 năm 2004 về việc thành lập Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.

Tổng Công ty được tổ chức và hoạt động theo mô hình Tổng Công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập (Công ty mẹ - Công ty con). Trong đó Tổng công ty Vận tải Hà Nội giữ vai trò công ty mẹ trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu hoặc cổ đông, góp vốn tại các Công ty trực thuộc.

đội ngũ các doanh nghiệp thành viên và liên kết sau:

 Các đơn vị trực thuộc:

Xí nghiệp buýt Hà Nội Xí nghiệp buýt 10-10

Xí nghiệp buýt Thăng Long Xí nghiệp xe điện Hà Nội Xí nghiệp buýt Liên Ninh

Xí nghiệp Trung đại tu ô tô Hà Nội Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội Xí nghiệp Vận tải và du lịch Hà Nội Xí nghiệp TOYOTA Hoàn Kiếm Trung tâm Tân Đạt

Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Trung tâm Quản lý bến xe Hà Nội

 Các đơn vị hạch toán độc lập:

Công ty TNHH một thành viên Quản lý bến xe Hà Nội

Công ty TNHH một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội

 Các công ty cổ phần

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội

Công ty cổ phần Xây dựng giao thông đô thị Hà Nội Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội

Công ty cổ phần Đóng tầu Hà Nội

 Các công ty liên doanh liên kết:

Công ty liên doanh TOYOTA TC Hà Nội Công ty liên doanh SAKURA HANOI PLAZA Công ty TNHH phát triển Giảng Võ

Ngày 13/7/2010, Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội ra Quyết định số 3461/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Vận tải Hà Nội thành công ty TNHH một thành viên hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

* Tên gọi sau khi chuyển đổi:

Tên gọi đầy đủ tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI. Tên viết tắt tiếng Anh: TRANSERCO.

* Thông tin về Công ty:

Địa chỉ: + Số 5 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. + 32 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (084) 38241650 Fax: (084) 39331637 Email: TRANSERCO@transerco.com.vn

Website: http://www.transerco.vn

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TẠI TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI​ (Trang 53 -55 )

×