0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (128 trang)

Quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh Bảng 2.11 Quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập củ a HS

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN CẦN ĐƯỚC, LONG AN (Trang 75 -79 )

Mức độ thực hiện Kết quả thực hiện Nội dung Nhóm đánh giá RTX TX KTX KTH ĐTB 1 im RTX TX KTX KTH Điểm TB 2 TS 23 19 2 2 25 17 2 2 CB QL % 50.0 41.3 4.3 4.3 3.37 54.3 37.0 4.3 4.3 3.41 TS 40 71 0 3 62 43 6 3 1. Phổ biến đến GV các văn bản, qui định về chếđộ kiểm tra, đánh giá GV % 35.1 62.3 0 2.6 3.30 54.4 37.7 5.3 2.6 3.44 TS 13 27 6 0 15 25 6 0 CB QL % 28.3 58.7 13.0 0 3.15 32.6 54.3 13.0 0 3.20 TS 25 74 13 2 52 51 9 2 2. Lập kế hoạch kiểm tra, đánh giá các môn văn hoá theo từng thời gian GV % 21.9 64.9 11.4 1.8 3.07 45.6 44.7 7.9 1.8 3.34 TS 17 21 6 2 18 24 2 2 CB QL % 37.0 45.7 13.0 4.3 3.15 39.1 52.2 4.3 4.3 3.26 TS 38 68 6 2 65 41 6 2 3. Tổ chức theo dõi việc kiểm tra, thi, chấm, trả bài đúng qui chế GV % 33.3 59.6 5.3 1.8 3.25 57.0 36.0 5.3 1.8 3.48 TS 16 27 3 0 25 19 2 0 CB QL % 34.8 58.7 6.5 0 3.28 54.3 41.3 4.3 0 3.50 TS 36 70 7 1 64 42 7 1 4. Tổ chức kiểm tra sổđiểm, học bạ GV % 31.6 61.4 6.1 0.9 3.24 56.1 36.8 6.1 0.9 3.48 TS 13 25 4 4 22 16 4 4 CB QL % 28.3 54.3 8.7 8.7 3.02 47.8 34.8 8.7 8.7 3.22 TS 32 68 12 2 60 42 10 2 5. Sử lí các trường hợp vi phạm nội qui kiểm tra, thi GV % 28.1 59.6 10.5 1.8 3.14 52.6 36.8 8.8 1.8 3.40 Qua bảng phân tích số liệu, chúng ta thấy:

- Tiêu chí “Phổ biến đến GV các văn bản, qui định về chế độ kiểm tra, đánh giá”: Có 91.3% CBQL cho là HT đã thực hiện TX và RTX và mức độ KTX là 8.6% và điểm trung bình là 3.37; có 97.4% GV cho là HT đã thực hiện TX và RTX, mức độ KTX trở xuống là 2.6% và điểm trung bình là 3.30. Kết quả thực hiện cho thấy có 91.3% CBQL đánh giá là khá và tốt, đánh giá trung bình là 4.3 % và mức yếu là 4.3% và giá trị trung bình là 3.41; 92.1% GV đánh giá là khá và tốt, đánh giá trung

bình là 5.3 % và mức yếu là 2.6% và điểm trung bình là 3.44. Như vậy, các trường đã quản lí rất tốt việc thực hiện tiêu chí này. Hiện nay, như tất cả các trường THPT, cả 4 trường THPT Huyện Cần Đước cũng sử dụng chuẩn đánh giá xếp loại học lực và hạnh kiểm HS dựa vào Thông tư số 29 ngày 06/10/1990; Thông tư số 23 ngày 07/03/1991 và Thông tư số 7492/THPT ngày 27/8/2002. Qua nghiên cứu các kế hoạch năm học, kế hoạch chuyên môn và trao đổi phỏng vấn, chúng tôi thấy HT và PHT các trường rất chú ý đến công tác kiểm tra và đánh giá chất lượng học tập của HS. Không kể các hình thức kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết diễn ra theo PPCT và kế hoạch của GV, năm nào các trường cũng thực hiện nghiêm túc 5 đợt kiểm tra tập trung: khảo sát chất lượng đầu năm, kiểm tra giữa học kì I, cuối học kì I, kiểm tra giữa học kì II và cuối năm. Các đợt kiểm tra cuối mỗi học kì, đặc biệt ở khối lớp 12, cả 3 trường đều tuân thủ nghiêm ngặt theo đề thi và qui định của Sở GD&ĐT Long An và qui chế của Bộ GD&ĐT.

- “Lập kế hoạch kiểm tra, đánh giá các môn văn hoá theo từng thời gian”: Có 87% CBQL cho là HT đã thực hiện TX và RTX và mức độ KTX là 13% và điểm trung bình là 3.15; có 86.8% GV cho là HT đã thực hiện TX và RTX, mức độ KTX trở xuống là 13.2% và điểm trung bình là 3.03. Kết quả thực hiện cho thấy có 86.9% CBQL đánh giá là khá và tốt, đánh giá trung bình là 13.0 % và điểm trung bình là 3.20; 90.3% GV đánh giá là khá và tốt, đánh giá trung bình là 7.9 % và mức yếu là 1.8% và điểm trung bình là 3.34; Đánh giá của CBQL và GV cho thấy các mức độ trung bình từ khá trở lên là 3.20-3.34. Như vậy, các trường đã quản lí rất tốt việc thực hiện tiêu chí này. Một số trường, HT qui định GV bộ môn phải báo điểm cho GV quản nhiệm từ ngày 27 đến ngày 30 cuối mỗi tháng. Sau đó, GV quản nhiệm phải tổng hợp báo điểm về cho phụ huynh HS từ ngày 01 đến ngày 05 đầu tháng sau. Các môn có số tiết từ 01 đến 02 tiết/ tuần thì phải có ít nhất 1 cột điểm kiểm tra mỗi tháng, các môn có từ 3 tiết trở lên / tuần thì phải có ít nhất 02 cột điểm kiểm tra mỗi tháng. (Tất nhiên là những bài kiểm tra 1 tiết phải theo PPCT; và kiểm tra thêm, nếu GV thấy cần thiết). Những trường hợp không có điểm kiểm tra HS mỗi tháng hoặc báo điểm chậm thì GV phải trình bày rõ lí do và chịu trách nhiệm

với HT. Lí giải vềđiều này, HT cho biết cách làm như trên sẽ tạo cho GV thói quen TX theo dõi để nắm bắt trình độ HS; về phía lãnh đạo nhà trường, HT cũng có thể hàng tháng đánh giá được chất lượng dạy và học ở trên lớp. Từ đó, cả HT và GV đều có thể kịp thời điều chỉnh kế hoạch quản lí và giảng dạy của mình. Một số GV chấm bài cho HS mà không phê kĩ; GV hay bỏ tiết hoặc xem nhẹ tiết trả bài kiểm tra, mặc dù HT nhà trường đã qui định là phải soạn cả tiết “trả bài kiểm tra” trên giáo án với các nội dung chính là:

- Thống kê điểm số.

- Phân tích ưu - khuyết điểm về bài làm của HS.

- Sửa bài cho HS.

Như vậy HT cũng chưa có những biện pháp thoả đáng để khắc phục những hiện tượng “bê bối” trên của GV trong HĐDH .

- “Tổ chức theo dõi việc kiểm tra, thi, chấm, trả bài cho HS đúng qui chế”: Có 82.7% CBQL cho là HT đã thực hiện TX và RTX và mức độ KTX là 17.3% và điểm trung bình là 3.15; có 92.9% GV cho là HT đã thực hiện TX và RTX, mức độ KTX trở xuống là 7.1% và điểm trung bình là 3.25. Kết quả thực hiện cho thấy có 91.3% CBQL đánh giá là khá và tốt, đánh giá trung bình là 4.3 % và mức yếu là 4.3% và điểm trung bình là 3.26; 93.0% GV đánh giá là khá và tốt, đánh giá trung bình là 5.3 % và mức yếu là 1.8% và điểm trung bình là 3.48. Như vậy các trường đã quản lí rất tốt việc thực hiện tiêu chí này. Qua gặp gỡ các thầy cô làm công tác giáo vụ để tìm hiểu về công tác tổ chức kiểm tra - thi cử của nhà trường, được biết tất cả các trường đều tổ chức kiểm tra - thi cử rất nghiêm túc. Các trường thường Trường hợp đề thi do trường ra, thì HT yêu cầu GV phải cho 2 đề (đề A, đề B) có độ dài, độ khó tương đương nhau. Hai thí sinh ngồi cạnh nhau sẽ làm bài thi theo hai đề khác nhau. Những trường hợp vi phạm qui chế coi thi, chấm thi đều được quan tâm nhắc nhở. Tất cả những nỗ lực đó trong kiểm tra - thi cử, cho thấy HT các trường rất chú trọng đến chất lượng giảng dạy đích thực của nhà trường. Nó giúp cho GV có trách nhiệm hơn trong quá trình đào tạo HS; và bản thân HS sẽ chăm lo học tập hơn để có thể trải qua các kì kiểm tra thực sự nghiêm túc.

- “Tổ chức kiểm tra sổ điểm, học bạ”: Có 93.5% CBQL cho là HT đã thực hiện TX và RTX và mức độ KTX là 6.5% và điểm trung bình là 3.28; có 93.0% GV cho là HT đã thực hiện TX và RTX, mức độ KTX trở xuống là 7.0% và điểm trung bình là 3.24. Kết quả thực hiện cho thấy có 95.6% CBQL đánh giá là khá và tốt, đánh giá trung bình là 4.3 % và điểm trung bình là 3.50; 92.9% GV đánh giá là khá và tốt, đánh giá trung bình là 6.1 % và mức yếu là 0.9% và điểm trung bình là 3.48. Như vậy các trường đã quản lí rất tốt việc thực hiện tiêu chí này. Khâu kiểm tra việc thực hiện sổ điểm và học bạ của GV được HT ở cả 4 trường thực hiện khá nghiêm túc. Được biết, tất cả GV phải trình sổđiểm cá nhân trong mỗi kì sinh hoạt chuyên môn và nộp hẳn sổ điểm cá nhân cho Lãnh đạo nhà trường khi kết thúc năm học, để phòng khi phải đối chiếu lại điểm số, mà GV thì đã kết thúc hợp đồng giảng dạy.

- “Xử lí các trường hợp vi phạm nội qui kiểm tra, thi (cả GV lẫn HS)”: Có 82.6% CBQL cho là HT đã thực hiện TX và RTX và mức độ KTX là 17.4% và điểm trung bình là 3.02; có 87.7% GV cho là HT đã thực hiện TX và RTX, mức độ KTX trở xuống là 12.3% và điểm trung bình là 3.14. Kết quả thực hiện cho thấy có 82.6% CBQL đánh giá là khá và tốt, đánh giá trung bình là 8.7 % và mức yếu là 8.7 và điểm trung bình là 3.22; 89.4% GV đánh giá là khá và tốt, đánh giá trung bình là 8.8 % và mức yếu là 1.8% và điểm trung bình là 3.40. Như vậy các trường đã quản lí rất tốt việc thực hiện tiêu chí này. Việc xử lí các trường hợp vi phạm nội qui kiểm tra, thi (cả GV lẫn HS) đều được cho kết quả đánh giá rất tốt nhưng vẫn còn một CBQL và GV thấy rằng cần sử lí nghiêm khắc hơn với các trường hợp vi phạm nội qui của GV lẫn HS.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN CẦN ĐƯỚC, LONG AN (Trang 75 -79 )

×