0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (128 trang)

Xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển hoạt động dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủđộng và sáng tạo của học sinh

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN CẦN ĐƯỚC, LONG AN (Trang 96 -97 )

Một trong các mặt hoạt động mà Ban giám hiệu nhà trường cần quan tâm là: chỉ đạo việc xây dựng các chính sách, chếđộ về thi đua, khen thưởng và kỉ luật có

tác dụng khuyến khích GV giảng dạy và HS học tập. Ngoài ra, nhà trường cũng cần có những biện pháp kỉ luật nghiêm khắc đối với những HS vô ý thức tổ chức kỉ luật, lười học tập và tu dưỡng.

Lãnh đạo nhà trường cần giao những nhiệm vụ cụ thể cho bộ phận quản lí chuyên môn để học hỏi, nghiên cứu, tổng kết và rút kinh nghiệm về các phương pháp giảng dạy và học tập ở bậc THPT; những kinh nghiệm dạy học tích cực… ở các trường điểm trong nước và ngoài nước, trên mạng Internet… định kì hằng tháng, hàng quí tổ chức phổ biến, báo cáo kinh nghiệm về các phương pháp giảng dạy mới cho GV và học trong trường.

Việc xây dựng phong trào học tập tích cực, chủ động và sáng tạo phải là một trong các nội dung hoạt động thiết thực của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đoàn thanh niên trong trường cần xây dựng các điển hình tiên tiến về tự học về phương pháp học tập tích cực, chủđộng và sáng tạo để báo cáo điển hình và tổ chức cho HS khác học tập và rút kinh nghiệm.

Cần đưa công tác giáo dục truyền thống cho HS trong trường lên một bước mới. Xây dựng Nhà truyền thống của nhà trường cho HS biết được các thế hệ trước của trường. Tổ chức lập Bảng vàng danh dự để lưu lại những tư liệu về những HS thủ khoa, những HS có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Nhà trường cần tổ chức giới thiệu, giao lưu, gặp gỡ những điển hình tiêu biểu trong học tập, những HS đã thành đạt để khơi dậy ở các em HS sự say mê, lòng yêu quê hương đất nước, khát khao cống hiến, học tập.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN CẦN ĐƯỚC, LONG AN (Trang 96 -97 )

×