0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (128 trang)

Cải tiến nội dung sinh hoạt chuyên môn của tổ bộ môn

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN CẦN ĐƯỚC, LONG AN (Trang 99 -100 )

- Cần thành lập Hội đồng chuyên môn gồm các PHT, các TTCM và một số GV giỏi. Hội đồng chuyên môn có chếđộ sinh hoạt thường kì để: biên soạn các tài liệu,

xây dựng ngân hàng đề thi, tham gia các công tác thanh tra, nghiên cứu các ứng dụng CNTT trong dạy học, ra đề thi, …

- Tổ chuyên môn phải sinh hoạt ít nhất hai lần/ tháng (theo Qui chế trường THPT) và phải thực sự đi vào bản chất của hoạt động chuyên môn. Đó là góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng dạy học. HT cần ấn định thời gian định kì cho sinh hoạt tổ chuyên môn. Ví dụ: vào ngày thứ Hai của tuần thứ nhất và tuần thứ ba mỗi tháng. HT phải chỉ đạo thống nhất nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn để Tổ trưởng làm việc với tổ mình phụ trách. Cụ thể là, TTCM phải:

+ Lên kế hoạch tuần, tháng cho GV trong tổ thông qua kế hoạch chung của HT.

+ Hướng dẫn thống nhất các qui định, các tiêu chuẩn về soạn bài, về tiết lên lớp, về cách thức và nội dung tổ chức kiểm tra - đánh giá HS, về cách thức cộng tính điểm, cách thức báo điểm và liên hệ, phối hợp với phụ huynh, …

+ Thống nhất thời lượng, nội dung, phương pháp, tư liệu, phương tiện, ĐDDH cho từng bộ môn, từng kiểu bài.

+ Tổ chức dự giờ, thao giảng và phân tích sư phạm tiết dạy.

+ Tổ chức các chuyên đề khoa học về đổi mới phương pháp giảng dạy, về phương pháp tự học, tự bồi dưỡng; hoặc những vấn đề chuyên môn bức thiết khác.

+ Kiểm tra hồ sơ, sổ sách, bài soạn của GV.

+ Báo cáo định kì cho HT, đồng thời kiến nghị, đề xuất những yêu cầu, nguyện vọng của tổ.

- Tổ chức thi đua giữa các tổ và các thành viên trong tổđể kích thích tinh thần làm việc, tinh thần tự học hỏi, tự bồi dưỡng để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN CẦN ĐƯỚC, LONG AN (Trang 99 -100 )

×