0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (128 trang)

Huy động nguồn tài chính tập trung ưu tiên cho dạy học, tăng cường bổ sung, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học mớ

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN CẦN ĐƯỚC, LONG AN (Trang 115 -116 )

- Hoạt động đánh giá quá trình và kết quả, giúp học sinh điều chỉnh nội dung và cách học, phát triển những ý tưởng mới.

3.2.6.2 Huy động nguồn tài chính tập trung ưu tiên cho dạy học, tăng cường bổ sung, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học mớ

cường bổ sung, đầu tư cơ sở vật chất - trang thiết bị dạy học mới

- Trong kế hoạch dự toán hàng năm, HT cần cân đối tài chính và đề xuất lên HĐQT những khoản chi hợp lí cho việc đầu tư, mua sắm thêm phương tiện, trang thiết bị phục vụ HĐDH.

- Khai thác nguồn lực tài chính địa phương và sự hỗ trợ của trung ương, của các tổ chức xã hội để tăng cường CSVC cho các trường THPT nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình kiên cố hoá trường học của Chính phủ và của Uỷ ban nhân dân tỉnh, không để lãng phí, tham ô, sử dụng kinh phí sai mục đích trong quá trình thực hiện chương trình; tăng cường mua sắm trang thiết bị dạy học phục vụ cho việc triển khai đổi mới chương trình, SGK THPT.

- Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” theo quan điểm “Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu”; tăng cường xã hội hoá giáo dục để nâng cao CSVC trường học, trang thiết bị dạy học. Vận động HS, vận động các mạnh thường quân là phụ huynh, hoặc từ các ban ngành đoàn thể ngoài nhà trường, đóng

góp tài liệu, sách báo, phương tiện, thiết bị dạy học. Tổ chức đón nhận tất cả những đóng góp đó, dù nhỏ, một cách trân trọng và có thư cảm ơn.

- Đặt ra các chỉ tiêu làm ĐDDH cho các tổ chuyên môn; khuyến khích và hỗ trợ GV tự làm ĐDDH mới và hướng dẫn đồng nghiệp cách sử dụng.

- Đầu tư trang thiết bị thí nghiệm thực hành cho các trường THPT đảm bảo đủ phương tiện dạy và học theo chương trình mới; có kế hoạch tổ chức, động viên GV tăng cường tự làm ĐDDH; khai thác triệt để trang thiết bị hiện có vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy; trang bị đủ máy vi tính thực hiện chương trình dạy - học tin học trong các trường THPT. Hỗ trợ và hướng dẫn GV xây dựng tư liệu, giáo án điện tử.

- Tổ chức thực hiện hoàn thiện, tăng cường và sử dụng có hiệu quả mạng máy tính nội bộ (Intranet), phủ kín việc kết nối Internet cho tất cả các trường THPT từ nay đến năm 2010 phục vụ cho việc đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Kết nối Internet, đảm bảo đường truyền để CB, GV trong nhà trường sử dụng được các dịch vụ Internet (Web, Mail, …)

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN CẦN ĐƯỚC, LONG AN (Trang 115 -116 )

×