0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (128 trang)

Quán triệt cho giáo viên về định hướng đổi mới phương pháp dạy học

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN CẦN ĐƯỚC, LONG AN (Trang 108 -109 )

Muốn đổi mới phương pháp, cần phải có một tư tưởng, một triết lí làm chỗ dựa và phải có một một mục tiêu để hướng đến. Cần quan niệm giảng dạy không phải là đưa kiến thức đến cho HS mà là cùng HS đi tìm kiến thức; hoạt động của người thầy giáo không phải là đi đến cùng quá trình chiếm lĩnh tri thức mà thực ra chỉ là làm các công việc có tính khởi đầu. Điểm mấu chốt của việc đổi mới phương pháp giảng dạy do đó không phải là tìm đến những cung cách hoạt động mới lạ, khác thường mà là làm sao để tạo ra năng lực học tập cho HS. Hoạt động của GV nếu không tạo ra ở HS năng lực học tập thì đó là hoạt động không có phương pháp và ngược lại. Theo quan điểm trên, tất cả những gì tác động đến (hoặc là góp phần tạo ra) năng lực học tập của HS thì đều cần được huy động vào quá trình đào tạo. Kiến thức ở đây có giá trị như một phương tiện chứ không phải là mục đích sau cùng. Nói cách khác, đây là dạy cách (phương pháp) học.

Chuyển cách dạy từ truyền thụ, áp đặt một chiều sang tổ chức, hướng dẫn HS tự học, tự rèn, tự tìm tòi, quan sát, thực hành, vận dụng,… để HS sớm trưởng thành, có khả năng hiểu biết, hành động, biết hợp tác, có bản lĩnh và tự tin trong cuộc sống. Việc hướng dẫn HS tự học, tự nghiên cứu, phương pháp sử dụng các phương tiện hỗ trợ cũng vậy. Trong tình hình hiện nay, bên cạnh các tài liệu in, các phương tiện bổ trợ có thể kể gồm: băng tiếng, băng hình, multimedia... HS cần được hướng dẫn cách kết hợp sử dụng nhiều phương tiện hỗ trợđể học tập có kết quả cao nhất.

Trên thực tế, đổi mới phương pháp giảng dạy phải được tổ chức trong một quá trình thống nhất - liên hợp với đổi mới nội dung - chương trình, đổi mới phương tiện dạy - học, …. Đổi mới phương pháp giảng dạy phải được cụ thể hoá qua từng bài, từng tiết dạy cụ thểở trên lớp. Theo đó, người HT cần:

- Không ngừng tự học hỏi, nghiên cứu để quán triệt tinh thần đổi mới phương pháp dạy - học. Từđó đề xuất những chủ trương, biện pháp quản lí việc đổi mới phương pháp dạy - học.

- Cung cấp tài liệu, sách báo khoa học, đồng thời tổ chức, hướng dẫn GV học tập, bồi dưỡng việc đổi mới phương pháp giảng dạy.

Quán triệt cho GV định hướng đổi mới PPDH. Cần làm cho GV ý thức được việc đổi mới PPDH là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của người GV và làm cho GV hiểu rằng việc đổi mới PPDH không phải là sự thay thế các PPDH cũ bằng các PPDH mới mà đổi mới PPDH là đổi mới cách tiến hành các phương pháp, đổi mới các phương tiện và hình thức triển khai phương pháp trên cơ sở khai thác triệt để ưu điểm của các phương pháp cũ và vận dụng linh hoạt một số phương pháp mới nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học. Đồng thời HT cần làm cho GV hiểu rõ những định hướng trong đổi mới PPDH qua việc tổ chức các buổi mạn đàm, hội thảo.

Coi việc đổi mới phương pháp giảng dạy là một trong những tiêu chí đánh giá – xếp loại năng lực GV trong quá trình thi đua.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN CẦN ĐƯỚC, LONG AN (Trang 108 -109 )

×