0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (128 trang)

Thực trạng về công tác quản lí hoạt động dạy ở các trường THPT huyện Cần Đước

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN CẦN ĐƯỚC, LONG AN (Trang 48 -49 )

Các GV an tâm trong công tác, tận tụy, nhiệt tình với nghề, ham học hỏi để nâng cao trình độ giảng dạy, chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụđược giao, đại đa số có trình độ chuyên môn khá, giỏi.

Xét về độ tuổi, số GV trẻ từ 35 tuổi trở xuống là 23.9%, từ 45 tuổi trở lên là 39.1% như vậy sự cân bằng về tuổi chưa cân đối. Đồng thời xét về thâm niên công tác cũng vậy, GV có thâm niên 10 năm trở xuống chỉ chiếm 21% trong khi đó 20 năm trở lên chiếm tới 52.2%. Các GV lớn tuổi và có nhiều thâm niên chiếm tỉ lệ khá cao. Như vậy, các trường có nhiều GV có kinh nghiệm giảng dạy, tay nghề vững nhưng xét về chính sách phát triển, các trường cần phải tăng cường đội ngũ GV trẻ kế cận.

GV các trường đều đã qua đào tạo cử nhân chuyên ngành (theo các bộ môn) trong đó đào tạo chính qui chiếm tỉ lệ 78.3%, tại chức chiếm 21.7% và xét với thâm niên công tác cao chứng tỏ các GV đã có trình độ và khả năng nghiệp vụ cao. Tuy nhiên, trong tất cả GV và CBQL chưa ai đạt trình độ cao học đối với chuyên môn cũng như quản lí. Đối với trường THPT, khả năng chuyên môn của GV đóng vai trò quan trọng, đòi hỏi các GV phải có trình độ cao hơn, sâu hơn. Về trình độ chính trị, có tới 34.8% GV chưa được đào tạo còn trình độ sơ cấp cũng chỉ chiếm 63.0%. Như vậy các trường cần tăng cường công tác bồi dưỡng lí luận chính trị cho các CBQL này cao hơn và đầy đủ hơn nữa, vì đây là lực lượng nòng cốt để tăng cường công tác giáo dục đạo đức, phẩm chất và ý thức chính trị trong toàn thể cán bộ, GV, HS trong các trường THPT của huyện.

2.2 Thực trạng về công tác quản lí hoạt động dạy ở các trường THPT huyện Cần Đước Cần Đước

Chúng tôi đã thực hiện điều tra bằng phiếu đối với 46 CBQL (HT, PHT, TTCM) và 114 GV của 4 trường: Trường THPT Cần Đước, Trường THPT Rạch Kiến, Trường THPT BC Cần Đước, Trường THPT BC Rạch Kiến. Các kết quả khảo sát được phân tích và đánh giá như sau:

2.2.1 Quản lí kế hoạch, chương trình dạy học Bảng 2.4. Quản lí việc thực hiện kế hoạch chương trình dạy học

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN CẦN ĐƯỚC, LONG AN (Trang 48 -49 )

×