0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (128 trang)

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN CẦN ĐƯỚC, LONG AN (Trang 119 -124 )

- Hoạt động đánh giá quá trình và kết quả, giúp học sinh điều chỉnh nội dung và cách học, phát triển những ý tưởng mới.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN

KẾT LUẬN

Quản lí ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Hoạt động GD&ĐT là một lĩnh vực, một dạng hoạt động xã hội đặc trưng của con người vì thế muốn GD&ĐT vận động và phát triển có hiệu quả cần phải chú trọng đến vai trò của công tác QLGD. Trong công tác QLGD, đội ngũ CBQL giữ vai trò then chốt. Vì họ là lực lượng quyết định trực tiếp hiệu quả của công tác giáo dục. Bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực quản lí cho đội ngũ CBQL trường học là một trong những vấn đề quan trọng cần thực hiện có hiệu quả.

Trên cơ sở kế thừa, hệ thống hoá các nghiên cứu về lí luận, đề tài muốn làm sáng tỏ cơ sở lí luận về công tác quản lí, khái niệm về quản lí, QLGD, quản lí nhà trường và quản lí HĐDH của CBQL trường THPT. Đồng thời luận văn đã làm rõ việc đổi mới về nội dung, chương trình và PPDH ở bậc THPT trong giai đoạn đổi mới giáo dục hiện nay.

Công tác quản lí dạy học của CBQL các trường THPT huyện Cần Đước trong những năm qua đã góp phần đưa hoạt động của nhà trường vào nề nếp, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. Việc phân công giảng dạy và bố trí công tác phù hợp với điều kiện thực tế của trường, năng lực chuyên môn của GV. Có lập kế hoạch quản lí chặt chẽ việc đổi mới nội dung chương trình, đổi mới PPDH, quản lí hồ sơ GV, sổ điểm, sổ đầu bài một cách nghiêm túc và quản lí tốt việc soạn bài chuẩn bị giảng dạy của GV.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề đòi hỏi người CBQL phải suy nghĩ, tìm những biện pháp có hiệu quả, phù hợp với thực tế của nhà trường để đưa công tác dạy và học của trường mỗi ngày một tốt hơn. CBQL chưa có biện pháp quản lí tốt các nội dung như:

- Đảm bảo đủ các điều kiện vật chất kĩ thuật cho công tác dạy học

- Theo dõi giám sát kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn

- Bồi dưỡng và phát triển đội ngũ GV

- Việc thực hiện đổi mới PPDH của GV theo hướng phát triển khả năng tự học của HS, tăng cường kĩ năng thực hành, hướng sử dụng phương tiện kĩ thuật hiện đại vào dạy học.

Phần lớn CBQL chưa được bồi dưỡng quản lí nhà nước, thậm chí một số chưa qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí nào; nhiều CBQL chưa huy động, phát huy sức mạnh cộng đồng phát triển nhà trường; nhiều CBQL đã được bồi dưỡng quản lí nhưng thiếu cập nhật kiến thức quản lí, không theo kịp chung với sự phát triển của toàn ngành, điều kiện lao động của CBQL còn khó khăn và thiếu thốn, chếđộ chính sách đãi ngộ chưa được phù hợp, nhiều CBQL chưa có điều kiện để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm… Có nhiều nguyên nhân song nguyên nhân chính là yếu tố chủ quan như vấn đề nhận thức, tư duy và trách nhiệm của nhà quản lí. Việc nâng cao năng lực quản lí cho CBQL các trường THPT bằng cách đưa ra một số giải pháp được phân tích đó là: nâng cao trình độ nhận thức cho CBQL, tăng cường công tác quản lí HĐDH.

Trên cơ sở thực trạng, chúng tôi đã đề ra được các giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ CBQL các trường THPT huyện Cần Đước đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác quản lí trường học trong giai đoạn mới. Các giải pháp mà luận văn đề xuất, gồm:

- Tác động nâng cao trình độ cho CBQL.

- Tăng cường quản lí việc chuẩn bị bài lên lớp của GV.

- Tăng cường quản lí thực hiện đúng, đủ việc đổi mới nội dung chương trình dạy học theo qui định của Bộ.

- Tăng cường quản lí đổi mới PPDH.

- Tăng cường quản lí công tác phát triển, bồi dưỡng GV THPT.

- Tăng cường quản lí CSVC, trang thiết bị.

- Tăng cường quản lí các phương tiện, điều kiện và các yếu tố kích thích đảm bảo cho HĐDH.

- Xây dựng, qui hoạch đào tạo đội ngũ.

- Phân quyền cho CBQL các trường THPT.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của Phòng GD&ĐT huyện Cần Đước.

- Phối hợp chặt chẽ với gia đình và chính quyền địa phương.

- Tăng cường chếđộ chính sách cho đội ngũ CBQL trường học.

Các giải pháp mà luận văn nêu ra trên đây được xem là một hệ thống. Trong đó, mỗi giải pháp là một thành tố lại bao hàm những giải pháp cụ thể (hệ con). Các thành tố trong hệ có mối quan hệ hữu cơ với nhau, vận động trong sự ràng buộc lẫn nhau, đan xen vào nhau, kết nối với nhau tạo nên sự thống nhất trong quá trình quản lí HĐDH tại các trường THPT huyện Cần Đước. Mỗi giải pháp có tính độc lập tương đối về vai trò, tính chất và vị trí. Khả năng phát huy trong từng thời điểm, từng hoàn cảnh cụ thể cũng khác nhau. Tuy vậy, không có giải pháp nào là “vạn năng”, chúng chỉ phát huy tối đa khi được vận dụng một cách đồng bộ, linh hoạt và sáng tạo. Bên cạnh đó, để có được đội ngũ CBQL giỏi, đáp ứng được các yêu cầu của công tác quản lí trường học trước mắt và lâu dài, nhất thiết cần phải có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ngành, các cấp với Sở GD&ĐT trong việc triển khai thực hiện các giải pháp trên đây. Các giải pháp phải được áp dụng vào những hoàn cảnh thật cụ thể, đảm bảo tính khách quan, khoa học đồng thời phải có nỗ lực, phấn đấu của mỗi CBQL trường học trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lí luận, nghiên cứu thực tiễn và trực trạng năng lực quản lí của CBQL các trường THPT đã đề xuất các giải pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực quản lí cho HT các trường THPT huyện Cần Đước góp phần vào sự nghiệp phát triển đội ngũ CBQL và nhà giáo trong chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010. Các giải pháp bồi dưỡng năng lực quản lí cho CBQL trường THPT nêu trên có tính khả thi cao bởi các giải pháp đó rất thực tế, phù hợp với địa phương và để thực hiện chúng không yêu cầu đầu tư nhiều về vật lực và tài lực, chỉ cần CBQL các trường đầu tư thời gian, sức lực và trí tuệ cũng như sự năng động, nhạy bén thì chắc chắn khả năng vận dụng các giải pháp trên vào thực tế sẽ có hiệu quả. Các giải pháp này cần được triển khai đồng bộ kịp thời và thường xuyên rút kinh nghiệm để huyện Cần Đước có được một đội ngũ CBQL đủ năng lực quản lí đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.

Kiến nghị

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT sớm ban hành qui định phân cấp, phân quyền tự chủ về nhân sự, tài chính… cho các THPT để các trường chủ động hơn trong công tác quản lí nhà trường, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giảng dạy.

Cho chỉ tiêu tiêu riêng đào tạo Thạc sĩ các chuyên ngành trong đó có chuyên ngành QLGD đối với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

Có kế hoạch cung cấp nguồn kinh phí để trang bị kịp thời về CSVC, trang thiết bị phục vụ cho việc đổi mới nội dung, chương trình và PPDH ở các trường THPT.

Tiếp tục phối hợp với Trường CBQL GD&ĐT, các trường Đại học trong việc bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo trên chuẩn cho GV và CBQL trường THPT công lập của tỉnh.

Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh đào tạo Trung cấp lí luận chính trị cho CBQL ngành giáo dục, đảm bảo đến năm 2010 có 90% CBQL các trường THPT đạt trình độ Trung cấp lí luận chính trị.

Hướng dẫn cụ thể và có chính sách đối với công tác tự đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học tại các trường THPT tỉnh tạo điều kiện cho CBQL thi đầu vào thạc sĩ và tin học hoá quản lí hành chính.

Đối với CBQL các trường THPT huyện Cần Đước – Long An

Trong vai trò vừa là người QL - tổ chức - điều khiển, vừa là chiếc cầu nối liên kết và phát huy sức mạnh các nguồn lực (nhân lực, tài lực, vật lực) của nhà trường, HT các trường cần năng động, quyết tâm, sâu sát và kiên trì hơn. Cụ thể là:

- Xác định rõ vị trí, chức trách và nhiệm vụ của người CBQL, đề cao tinh thần tự học tập về nhiều mặt, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lí luận chính trị, ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu của công tác quản lí trường học trong giai đoạn mới. Quán triệt sâu tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục, về công tác cán bộ.

- Nghiêm túc và thẳng thắn trong việc phê bình, tự phê bình và có phương hướng khắc phục yếu kém; trong công tác quản lí phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, xem trọng lợi ích tập thể.

- Có ý thức chấp hành tốt các hướng dẫn, chỉđạo của cấp trên, cập nhật và ứng dụng khoa học quản lí trong lĩnh vực phụ trách.

- Sự nỗ lực và tự phấn đấu, quyết tâm của đội ngũ CBQL sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh nhà, người CBQL giỏi, gương mẫu sẽ tạo được bầu không khí hăng say, tin tưởng ở cấp dưới, sẽ tập trung được sức mạnh của tập thể trong việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trịđược ngành giáo dục và xã hội cho giao cho.

- Cần có cái nhìn tổng thểđể đánh giá đúng khả năng các nguồn lực hiện có; nắm rõ mặt mạnh-yếu, khó khăn và thuận lợi của đơn vị để từ đó tiên liệu được những kế sách lâu dài cho mục tiêu chất lượng giảng dạy - yếu tố quyết định trong cuộc cạnh tranh giáo dục lành mạnh như hiện nay.

- Mạnh dạn hơn trong đề xuất và tranh thủ sự hỗ trợ của huyện, ban ngành, cùng các lực lượng xã hội khác (các đoàn thể, cha mẹ HS, …) cho mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường nói chung và hoạt động giảng dạy nói riêng, được tiến hành thuận lợi và có hiệu quả.

- Sâu sát và kiên trì hơn trong QL các mặt hoạt động giảng dạy; tăng cường các biện pháp kiểm tra - đánh giá GV để kịp thời phát huy những nhân tố tích cực, khắc phục những mặt yếu kém. Chẳng hạn, HT cần thường xuyên xuống thăm lớp học, quan tâm lắng nghe những thông tin phản hồi từ HS để hiểu rõ thêm hoạt động giảng dạy của GV: Môn nào các em gặp khó khăn hay bức xúc? Những khó khăn hay bức xúc đó là do nội dung chương trình, do các em hổng kiến thức, hay do phương pháp giảng dạy của GV? … Để từ đó, HT có những lời động viên, giải thích thoảđáng cho HS; tăng cường dự giờ , góp ý thêm cho GV, nếu thấy cần thiết; và cuối cùng là điều chỉnh kế hoạch hợp lí và khoa học, nhằm hướng nhà trường đến đích phát triển, lớn mạnh không ngừng.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN CẦN ĐƯỚC, LONG AN (Trang 119 -124 )

×