0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (128 trang)

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ giáo viên THPT

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN CẦN ĐƯỚC, LONG AN (Trang 118 -119 )

- Hoạt động đánh giá quá trình và kết quả, giúp học sinh điều chỉnh nội dung và cách học, phát triển những ý tưởng mới.

3.2.6.5 Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ giáo viên THPT

cho đội ngũ giáo viên THPT

Tạo môi trường sư phạm thân ái, lành mạnh, đầy tính nhân văn để GV cảm thấy được tôn trọng và thoải mái, an tâm trong quá trình hợp tác với nhà trường.

Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ GV sẽ không mang lại hiệu quả cao nếu không kết hợp đồng thời với các biện pháp nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ GV. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ GV cần phải đạt được các mục tiêu cơ bản sau: nâng cao mức thu nhập; giải quyết đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách; quan tâm phát huy khả năng, tạo điều kiện thuận lợi cho GV trong công tác; đảm bảo quyền công bằng, dân chủ.

Có kế hoạch phối hợp, chỉ đạo việc thực hiện trả lương đúng hạn, thanh toán chếđộ công tác phí, chếđộ bồi dưỡng làm thêm giờ, kiêm nhiệm, nghỉ phép, nghỉ hè kịp thời; giải quyết tốt chếđộ đãi ngộđối với GV nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; có chính sách khen thưởng đối với GV giỏi; tạo điều kiện và tham mưu xây dựng chếđộ hợp lí đối với GV đi học nâng chuẩn hoặc làm công tác nghiên cứu khoa học.

Có kế hoạch chỉđạo việc quan tâm tìm hiểu hoàn cảnh của từng GV; quan tâm chu đáo đến việc chăm sóc sức khoẻ GV; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, du lịch, giao lưu văn hoá, ... tạo môi trường thoải mái cho đội ngũ GV.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và đánh giá đúng đội ngũ CBQL các trường THPT. Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và đánh giá chuyên môn, nghiệp vụđội ngũ GV THPT.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN CẦN ĐƯỚC, LONG AN (Trang 118 -119 )

×