0
Tải bản đầy đủ (.docx) (109 trang)

Hệ thống thông tin.

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH VTHKCC BẰNG XE BUÝT CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH XE BUÝT-TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI. (Trang 68 -68 )

- Nhân viên bán vé: + Xuất trình lệnh vận

a. Hệ thống thông tin.

Bản đồ số.

Hiện nay Trung tâm theo dõi hoạt động xe buýt chủ yếu dựa trên bản đồ số được xây dựng trên phần mềm MapInfo. Đây là thiết bị công nghệ cao hiển thị toàn bộ mạng lưới các tuyến xe buýt trên một màn hình theo dõi tạo điều kiện thuận lợi trong công việc lập hành trình chạy xe, luồng tuyến tuy nhiên hệ thống này không thể kiểm soát được hoạt động của xe bên ngoài như các hiện tượng chạy sai luồng tuyến, bỏ bến, chạy sai giờ... Mà các sai phạm này chủ yếu được giám sát bởi các nhân viên kiểm soát chính vì vậy vẫn thường xuyên để sót các sai phạm của lái xe. Yêu cầu về việc ứng dụng công nghệ cao trong công tác điều hành là hết sức quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động xe buýt của Tổng công ty và hiệu quả của công tác điều hành.

Hệ thống máy tính, điện thoại.

Hiện nay Trung tâm đã trang bị một hệ thống máy vi tính có kết nối internet để phục vụ cho công tác điều hành, truyền thông tin, nhận và nhập số liệu. Ngoài ra để liên lạc và thông báo còn sử dụng điện thoại cố định và điện thoại di động cá nhân. Tuy nhiên do không có thiết bị chuyên dùng (bộ đàm) cho nhân viên điều hành tuyến và lái xe nên đã hạn chế rất nhiều trong công tác điều hành trên tuyến của Trung tâm. Để liên lạc giữa các nhân viên điều hành và giữa Trung tâm với các phòng Kế hoạch điều độ của các xí nghiệp chủ yếu sử dụng điện thoại di động cá nhân và điện thoại bàn. Trung tâm đã sử dụng hệ thống máy vi tính trang bị cho từng bộ phận để tổng hợp lưu trữ tình hình hoạt động của xe trên tuyến trong ngày từ báo cáo của nhân viên đầu cuối. Tuy nhiên việc quản lý ở các điểm đầu cuối hoàn toàn được thực hiện một cách thủ công, các nhân viên chốt đầu cuối theo dõi hoạt động của xe bằng các Biểu theo dõi và Báo cáo phát sinh trên tuyến nên dễ sảy ra sai sót, chủ quan, thất lạc giấy tờ trong quá trình lưu trữ. Việc chưa áp dụng công nghệ thông tin trong trong quá trình truyền dữ liệu cũng là một hạn chế lớn ảnh hưởng tới chất lượng công tác điều hành. Hiện nay các điểm đầu cuối không được trang bị máy tính có kết nối internet chính vì vậy làm phát sinh thêm thời gian trong công tác báo cáo của nhân viên đầu cuối với Trung tâm.

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH VTHKCC BẰNG XE BUÝT CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH XE BUÝT-TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI. (Trang 68 -68 )

×