0
Tải bản đầy đủ (.docx) (109 trang)

Tiêu chí về thời gian.

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH VTHKCC BẰNG XE BUÝT CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH XE BUÝT-TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI. (Trang 34 -36 )

- Thời gian đóng, mở bến và tần suất chạy xe cần thiết trong thông tin về chuyến đi của hành khách. Thời gian đóng, mở bến, tần suất chạy xe cho hành khách biết vào thời gian nào hành khách có thể thực hiện chuyến đi của mình và khi nào không thể thực hiện chuyến đi của mình bằng tuyến VTHKCC đó để hành khách có thể lên kế hoạch về chuyến đi cho mình.

- Xe phải xuất bến đúng theo biểu đồ chạy xe nhằm đảm bảo độ tin cậy của hành khách đối với tuyến VTHKCC đó. Thời gian xuất bến phải phù hợp với đặc điểm đi lại của hành khách nhằm thu hút hành khách tham gia. Lượng hành khách lớn phản ánh

phần nào chất lượng dịch vụ VTHKCC đã đáp ứng được nhu cầu của hành khách. Chỉ tiêu phản ánh độ chính xác, tin cậy về thời gian xuất phát là:

Kxe =

Z z

Trong đó: Kxe: hệ số lượt xe không xuất phát theo biểu đồ. z: lượt xe xuất phát không theo biểu đồ.

Z

: tổng lượt xe theo kế hoạch.

- Thời gian chuyến đi của hành khách phải đảm bảo về thời gian cho hành khách (nó được đo bằng tốc độ kỹ thuật, lữ hành, khai thác, tốc độ O-D) tương ứng với nó chính là thời gian lăn bánh, thời gian dừng đỗ dọc đường, thời gian lưu hành, thời gian đầu cuối. Ngoài ra thời gian chờ đợi của hành khách tại điểm dừng dọc đường cũng phải phù hợp để hành khách không bỏ đi và thời gian hành khách tiếp cận điểm đón, trả khách không quá lớn.

T = tpt + tđb + t

Trong đó: T: thời gian chuyến đi của HK

tpt: thời gian HK ngồi trên phương tiện.

tpt =

V

L n

t

T HK 0 * +

LHK: quãng đường đi lại bình quân của hành khách. VT: vận tốc khai thác của phương tiện

n: số điểm dừng dọc đường trong chuyến đi của hành khách Thời gian HK ngồi trên phương tiện phụ thuộc vào số điểm dừng đỗ trên hành trình của hành khách và vận tốc kỹ thuật của phương tiện.

Tđb:thời gian HK đi bộ được tính là tổng thời gian đi bộ của HK từ điểm xuất phát đến điểm dừng xe buýt gần nhất và thời gian đi bộ từ điểm HK xuống xe buýt đến đích.

Tđb =

V

L

đb ) 4 3 1 ( 2 + 0 δ δ: mật độ mạng lưới hành trình L0: cự ly bình quân giữa 2 điểm dừng

Vđb: vận tốc đi bộ của HK t: thời gian HK chờ tại điểm dừng xe buýt.

t = 2

I

I: dãn cách chạy xe giữa 2 chuyến liên tiếp - Thời gian 1 chuyến xe. t ch = tl b+tdd (h).

tl b: thời gian lăn bánh. tdd: thời gian dừng đỗ.

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH VTHKCC BẰNG XE BUÝT CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH XE BUÝT-TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI. (Trang 34 -36 )

×