0
Tải bản đầy đủ (.docx) (109 trang)

Các biện pháp chạy xe giờ cao điểm.

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH VTHKCC BẰNG XE BUÝT CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH XE BUÝT-TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI. (Trang 30 -31 )

 Các biện pháp liên quan tới mạng lưới tuyến. - Tăng mật độ mạng lưới tuyến.

- Hoàn thiện hệ thống tuyến. - Áp dụng các hành trình rút ngắn. - Tổ chức các tuyến xe nhanh, tốc hành.

 Các biện pháp liên quan đến phương tiện.

- Tăng số xe hoạt động, rút ngắn khoảng cách chạy xe. - Sử dụng moóc và sơ mi rơ moóc.

- Sử dụng xe có trọng tải lớn.

- Chọn xe có tính năng động lực lớn.

 Các biện pháp tổ chức chạy xe.

- Phối hợp tổ chức vận chuyển với cá hình thức vận tải khác trong thành phố. - Tăng tốc độ khai thác, rút ngắn thời gian chờ đợi ở bến cuối.

- Hoàn thiện tổ chức lao động cho lái xe. - Sử dụng các đội xe thay thế dự phòng.

 Các biện pháp tổ chức quản lý.

- Đảm bảo khoảng cách chạy xe theo quy định. - Kiểm tra hiệu quả sử dụng xe trên các hành trình. - Điều chỉnh xe ở các hành trình khác.

- Phối hợp tác nghiệp với các hình thức vận tải khác.

 Các biện pháp khác.

- Cải thiện chất lượng đường sá.

- Phân bố thời gian bắt đầu làm việc của các đơn vị. - Hoàn thiện mạng lưới điều khiển giao thông thành phố.

 Các hình thức tổ chức vận tải trong giờ cao điểm.

- Hình thức chạy xe bình thường: dừng lại tất cả các điểm trên hành trình. - Hình thức chạy xe tốc hành: chỉ đón trả khách tại điểm đầu, cuối.

- Hình thức chạy xe đặc biệt: chạy không hết toàn bộ hành trình, chỉ chạy trên đoạn có khối lượng hành khách lớn.

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH VTHKCC BẰNG XE BUÝT CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH XE BUÝT-TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI. (Trang 30 -31 )

×