0
Tải bản đầy đủ (.docx) (109 trang)

Nguồn nhân lực.

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH VTHKCC BẰNG XE BUÝT CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH XE BUÝT-TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI. (Trang 67 -67 )

- Nhân viên bán vé: + Xuất trình lệnh vận

2.4.1. Nguồn nhân lực.

Bảng 2.3. Định biên lao động của TTĐH xe buýt . TT Bộ phận - Chức danh Định biên lao động

1 Lãnh đạo trung tâm 1

2 Bộ phận tổng hợp 5

3 Bộ phận điều hành 51

4 Bộ phận nghiệm thu 7

Tổng Trung tâm điều hành xe buýt 64

(Nguồn: TTĐH xe buýt – TCT vận tải Hà Nội).

Hiện nay Trung tâm có 64 nhân viên, trong đó bộ phận điều hành có 51 người bao gồm 1 Trưởng bộ phận, 5 nhân viên điều hành tuyến và 45 nhân viên đầu cuối. Các vị trí quan trọng trong Trung tâm như Trưởng Trung tâm, bộ phận nghiệm thu, bộ phận tổng hợp, nhân viên điều hành tuyến đều có trình độ đại học về chuyên nghành vận tải. Do đặc điểm yêu cầu công việc nên vị trí nhân viên đầu cuối đa số có trình độ cao đẳng và trung cấp. Tuy nhiên tất cả các nhân viên trong Trung tâm đều phải trải qua khoá học về nghiệp vụ do Trung tâm đào tạo của Tổng công ty tổ chức, vì vậy mỗi vị trí đều nắm rõ nhiệm vụ công việc của mình.

Thuận lợi: do được trải qua các trường lớp về vận tải nên mỗi thành viên đều có kiến thức nhất định về công tác điều hành, đây là thuận lợi lớn giúp cho công việc được tiến hành thống nhất, hiệu quả cao.

Khó khăn: Trung tâm quản lý điều hành 48 tuyến xe buýt trong đó 44 tuyến đặt hàng và 4 tuyến xã hội hoá, hoạt động trên một phạm vi rộng vì vậy với số lượng nhân viên mỏng như hiện nay sẽ dẫn tới những thiếu sót trong công tác điều hành, không giám sát chặt chẽ được tình hình hoạt động trên tuyến.

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH VTHKCC BẰNG XE BUÝT CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH XE BUÝT-TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI. (Trang 67 -67 )

×