0
Tải bản đầy đủ (.docx) (109 trang)

Thực hiện kế hoạch tác nghiệp.

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH VTHKCC BẰNG XE BUÝT CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH XE BUÝT-TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI. (Trang 31 -33 )

 Công tác đưa xe ra hoạt động.

Việc đưa xe ra hoạt động là công việc cuối cùng của công tác vận tải. Khi phương tiện hoạt động cần phải đảm bảo những yêu cầu sử dụng xe có hiệu quả và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

- Căn cứ để lập biểu đồ đưa xe ra hoạt động:

+ Nhu cầu vận chuyển hành khách theo không gian, thời gian và theo chiều. + Các điểm, trung tâm thu hút lượng hành khách lớn.

+ Số lượng xe có và số lượng xe tốt đã chọn để hoạt động trên hành trình. + Thời gian hoạt động bình quân của các xe trong ngày.

+ Tổ chức phù hợp cho lái xe. - Trước khi đưa xe ra hoạt động cần:

+ Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện. + Cấp nhiên liệu.

+ Cấp lệnh vận chuyển.

Sau đó xe đưa ra hoạt động theo thời gian biểu và biểu đồ chạy xe.

 Công tác quản lý hoạt động xe trên đường.

Việc quản lý hoạt động của phương tiện nhằm mục đích nắm bắt tình trạng hoạt động thực tế của phương tiện, kiểm tra giám sát việc thực hiện có đúng với kế hoạch lập ra hay không:

+ Chạy đúng hành trình không.

+ Đón trả khách đúng thời gian và địa điểm quy định không. + Kiểm tra lệnh vận chuyển.

+ Kiểm tra việc thực hiện đúng giờ, đúng nốt, không bỏ nốt tự tiện.

1.3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt. buýt.

Việc đánh giá hiệu quả của công tác điều hành VTHKCC bằng xe buýt hết sức khó khăn. Tuy nhiên ta có thể đánh giá gián tiếp thông qua chất lượng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt.

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH VTHKCC BẰNG XE BUÝT CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH XE BUÝT-TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI. (Trang 31 -33 )

×