0

Cơ cấu tổ chức quản lý chất lợng của công ty.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (Trang 59-60 )

IV. Thực trạng về chất lợng sản phẩm và quản lý chất lợng của công ty Dệt 19 5 Hà Nội.

c. Cơ cấu tổ chức quản lý chất lợng của công ty.

Khoa học về quản lý chất lợng đã phát triển từ rất sớm. Trớc đây, quản lý chất lợng ở các nớc xã hội chủ nghĩa nói chung và ở nớc ta nới riêng đều là quản lý bằng phơng pháp kiểm tra sản phẩm cuối cùng (hậu kiểm tra). Giống nh nhiều công ty khác công ty Dệt 19. 5 cũng thành lâp phòng KCS. Đây là bộ phận duy nhất thực hiện công tác kiểm tra chất lợng trong doanh nghiệp.

Hệ thống quản lý chất lợng của công ty hiện nay đợc mô hình hoá nh sau, theo dõi sơ đồ dới đây:

Sơ đồ : Hệ thống quản lý chất lợng của công ty Giám đốc

PGĐ phụ trách kỹ thuật

Phòng KCS

Bộ phận KCS chungcho toàn công ty

Quan hệ giữa tổ KCS với phòng KCS và ban giám đốc chỉ mang tính chất kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn chất lợng.

Mặc dù trên dây truyền sản xuất, ngời công nhân phải tự kiểm tra đầu vào và đầu ra của công đoạn mình nhng để đảm bảo tính khách quan, thì bộ KCS kiểm tra lại sản phẩm đầu ra là hợp lý. Hơn nữa, do dây truyền thiết bị công nghệ lạc hậu cũ kỹ, hỏng hóc cộng với sự vận hành thiếu cẩn thận của ngời công nhân nên sản phẩm làm ra có nhiều lỗi kỹ thuật cho nên bộ phận KCS hiện nay của công ty không chỉ đóng vai trò kiểm tra sản phẩm đầu ra mà còn phải thực hiện sửa lỗi để hoàn thành công đoạn cuối cùng cho ra vải thành phẩm. Tổ KCS chỉ có 8 ngời mà phải phụ trách kiểm tra từ nguyên vật liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra công việc trở nên quá tải cho nên sản phẩm làm ra nhiều khi không đợc đảm bảo là điều khó tránh khỏi.

Nhìn vào hệ thống chất lợng của công ty ta thấy cơ cấu tơng đối hoàn chỉnh, nhng trên thực tế công tác quản lý chất lợng mới chỉ dừng lại ở kiểm tra chất lợng sản phẩm, cha có những biện pháp để khắc phục vấn đề, cải tiến chất lợng. Cho đến nay hệ thống quản lý này đã lỗi thời không còn phù hợp nữa.

Ngày nay quản lý chất lợng phải chú trọng đến “phòng ngừa” hơn là “khắc phục”, có nghĩa là phải làm tốt ngay từ đầu tiến tới quá trình sản xuất không sai lỗi, không phế phẩm. Muốn nâng cao chất lợng phải quản lý, điều khiển. Nó quản lý chất lợng tồi thì khó mà nâng cao đợc chất lợng sản phẩm.

Trong một quá trình dài hoạt động của công ty, quản lý chất lợng khởi đầu từ kiểm tra, tức là đã thực hiện một chức năng của quản lý trên cơ sở kinh nghiệm của cán bộ công nhân viên, dó đó việc hoàn thiện hệ thống quản lý chất lợng ở công ty hiện nay không phải là vấn đề quá khó.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (Trang 59 -60 )