0

Thực thi quy tắc 5S tại các phân xởng và toàn công ty.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (Trang 81-84 )

- Thứ tựu tiên giải quyết các nguyên nhân

5. Thực thi quy tắc 5S tại các phân xởng và toàn công ty.

5S là một phong trào quần chúng tham gia quản lý chất lợng ở mọi cấp cơ sở đợc khởi sớng đầu tiên ở Nhật Bản, và đến nay đã đợc phổ biến rộng rãi không chỉ ở Nhật mà còn ở nhiều nớc trên thế giới. 5S là một trong những nội dung quan trọng của việc xây dựng hệ thống quản lý chất lợng toàn diện (TQM). Nó đợc coi là cách tiếp cận cơ bản và có hiệu quả để xây dựng nền móng cho bất kỳ nỗ lực cải tiến nào.

Nội dung của 5S:

5S Theo tiếng Nhật ý nghĩa

S1 Seri Phân loại những thứ cần thiết và không cần thiết. Loại bỏ những thứ không cần thiết S2 Seiton Sắp xếp mọi cái ngăn nắp theo thứ tự có

đánh số, ký hiệu để dễ tìm tháy khi cần S3 Seiso Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ toàn bộ phân xởng,

máy móc, dụng cụ, trang thiết bị.

S4 Seiketsu Luôn thực hành sàng lọc, sắp xếp và vệ sinh sạch sẽ.

S5 Sitsuke Rèn luyện mọi ngời tuân thủ 3S đầu một cách tự giác, tự nguyện.

5S là một trong sáu chơng trình cải tiến liên tục (Kaizen) khác nhau đã đợc kết hợp nhuẩn nhuyễn ở nơi làm việc để tạo ra năng xuất cao:

1. chơng trình 5S

2. Hệ thống kiến nghị cải tiến 3. Nhóm kiểm soát chất lợng 4. Kiểm soát chất lợng toàn diện 5. Duy trì sản xuất an toàn

Tuy chỉ có 5 nội dung gói gọn trong 5 chữ S nhng để thực hiện một cách đầy đủ và khoa học thì đó không phải là vấn đề nhỏ. Nó bao gồm rất nhiều vấn đề cần phải làm.

Hiện nay công tác vệ sinh an toàn ở công ty Dệt 19. 5 vẫn đợc thực hiện và đa vào nội quy của công ty. “Hàng ngày, sau ca sản xuất ngời công nhân phải tự vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc của mình ngời công”nhng thực tế đó chỉ là công tác vệ sich phân xởng, thực hiện một phần của chữ S thứ 3. Còn những nội dung khác thì cha đợc thực hiện một cách đầy đủ hoặc cha thực hiện nh máy móc thiết bị không đợc bố trí một cách gọn gàng ngăn nắp, thuận tiện cho sản xuất, những máy móc hỏng hóc không còn sử dụng đợc nữa nhng vẫn cha đợc thanh lý (hiện nay công ty có 73/124 đầu mục tài sản cố định hết khấu hao, trong đó 43/124 đầu mục là máy móc thiết bị, có những máy móc thiết bị đã hết khấu hao 10 năm nay mà vẫn cha đợc thanh lý).

Để thực hiện 5S, có thể đa ra phơng hớng chung để thực hiện tại công ty nh sau:

S1: sàng lọc

Phân loại các vật dùng và loại bỏ những thứ không cần thiết: + Hơn 1 năm không dùng: bỏ đi

+ Dới 1 năm không dùng: Cất trong kho + Sử dụng dới 6 tháng: để trong xởng

+ Sử dụng thờng xuyên : để tại nơi làm việc

Khi sàng lọc không đợc quyên thứ gì để trong ngăn tủ, các ngõ ngách. Thanh lý những thứ không còn sử dụng: Máy móc thiết bị, dụng cụ lao động Khi sàng lọc không đợc quyên những thứ gì trong để trong năn tủ, các ngõ ngách

Xác định đúng đối tợng đối với những thứ cần thiết.

S2: Sắp xếp

Đặt mọi thứ đúng chỗ, dễ nơi dụng sử để nơi làm việc đợc an toàn và đạt hiệu quả cao trong công việc.

Phải hoàn thành bớc S1 rồi mới thực hiện bớc này.

Sắp xếp vị trí dụng cụ, thiết bị, máy móc sao cho thuân lợi khi sử dụng. …

Đảm bảo mọi ngời đều biết cái gì để ở đâu bằng cách lập sơ đồ vị trí dụng cụ, thiết bị, máy móc.

S3: Sạch sẽ

Có ý thức giữ gìn vệ sinh nơi làm việc và máy móc để đảm bảo dây truyền sản xuất luôn trong tình trạng hoạt động tốt.

Lập bản đồ phân công trách ngiệm kiểm tra từng khu vực. Thông báo chỗ để thùng rác cho mọi ngời biết.

S4: Săn sóc

Duy trì vệ sinh sách sẽ ở mức độ cao

Mục tiêu duy trì tất cả những nôc lực của bạn ở 3 bớc đầu nh tình trạng sạch sẽ ngăn nắp của phân xởng, thiết bị.

Có quy định thống nhất cho mọi ngời biết loại hàng gì để ở đâu. Bảng thông tin để mọi ngời tham khảo.

S5: Sẵn sàng

Thực hiện 4S trên một cách tự giác mà không cần phải có ai đó nhắc nhở hay ra lệnh (tính kỷ luật cao)

Một biện pháp có thể làm có thể làm việc tốt khi mọi thành viên đểu tuân thủ các quy định, quy chế làm việc đã nêu ra.

Cách thực hiện:

Duy trì vệ sinh sạch sẽ ở mức độ cao (nh 4S)

Kiểm tra các thiết bị theo bảng danh mục các điểm cần kiểm tra hàng ngày Đảm bảo mọi ngời đều có trách nhiệm với phần việc mình phụ trách.

Khi thực hiện chơng trình 5S đòi hỏi không chỉ sự hiểu biết về nó mà quan trọng hơn là phải đa nó vào thực tế. Vai trò lãnh đạo ở đây rất quan trọng. Họ cần phải đi đầu trong nhận thức đúng về 5S và luôn nêu gơng tốt cho cấp dới noi theo. Trách nhiệm của họ là phải giáo dục cho cấp dới về 5S, thiết lập các mục tiêu, hớng dãn thực hành, quản lý chơng trình và đánh giá thành tích.

Những ngời có kinh nghiệm về các chơng trình này thấy rằng việc triển khai và xúc tiến một chơng trình 5S sẽ nâng cao lòng nhiệt tình, thái độ về năng lực về Kaizen (cải tiến dần dần và liên tục không ngng nghỉ) giữa những ngời công nhân và cải tiến bầu không khí tại nơi làm việc ở mức độ tốt. Vấn đề quan trọng cần phải lu ý là việc gì cũng vậy, nếu chỉ phát động thiếu sự chăm sóc thì dần dần kết quả sẽ suy giảm. Vì vậy các hoạt dộng cảu 5S phải đợc lặp đi lặp lại không ngừng nhằm nôi d- ỡng những con ngời có ý tởng Kaizen mãnh liệt.

Điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công chơng trình 5S là sự thông hiểu và hỗ trợ của lãnh đạo cấp cao. Nhiệm vụ của lãnh đạo cấp cao là phải hình thành tổ chức để thực thi chơng trình và chỉ định những ngời làm công tác hỗc trợ. Trớc tiên ngời hỗ trợ cho chơng cần phải tham gia vào chơng trình huấn luyện đã đợc thiết kế cho những ngời lãnh đạo và đồng thời huấn luyện tại chỗ cho tàon bộ cán bộ công nhân viên của công ty cũng phải ợc chuẩn bị. Sau đó phải thảo ra một kế hoạch cụ thể để thực hiệnchơng trình 5S

Bí quyết thành công là tạo ra một môi trờng thích hợp tạo điều kiện cho mọi ngời tham gia một cách dễ dàng. Hớng theo mục đíc đó những ngời công tác trong bộ phận văn phòng của công ty cần phải đi đầu trong việc thực hiện chơng trình. Hay nói cách khác, để đảm bảoa cho sự thành công của chơng trình này cần phải hoạch định và vận hành nó để mọi ngời tham gia.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (Trang 81 -84 )