0

II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY.

3.1.2. Những nguyên nhân đạt được thành tựu:

- Từ phía nhà nước:

Chính sách mở cửa nền kinh tế và chính sách ngoại giao “ Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước “ và nnhững thành quả đạt được đã tạo vị thế mới thuận lợi cho sự phát triển của Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam trong việc hoà nhập vạ phân công lao động quốc tế và mậu dịch quốc tế. Đặc biệt trong những năm gàn đây, Việt Nam đã đạt được những thành công lớn trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại như: bình thường hoá quan hệ Việt – Mỹ – Eu, gia nhập khối ASEAN và khu vực mậu dịch tự do ASEAN, ký kết hiệp định thương mại Việt – Mỹ, chuẩn bị gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO đã tạo ra sinnh lực mới cho các doanh nghiệp trong đó có ARTEX – Hà Nội.

Chính phủ đã và đang từng bước hoàn thiên cơ chế chính sách ưu tiên, khuyến khích xuất khẩu đối với hàng truyền thống và phát triển làng nghề truuyền thống nhiều thuận lợi trong việc kinh doanh mặt hàng này.

- Từ phía công ty:

Là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập khá lâu, doanh nghiệp đã có được uy tín với nhiều nước trên thế giới. Mặt khác, công ty lại là một trong những đầu mối chủ yếu xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ,lại có trụ sở giao dịch ngay trung tâm, gầm khu vực Giảng Võ nên luôn có thuận lợi trong việc đàm phán, chớp thời cơ kinh doanh.

Điều kiện kinh doanh của công tytrong thời gian qua có nhiều thuận lợi như : nguồn hàng dồi dào do đây là nghề sản xuất truyền thống của dân tộc. Sự hội nhập của nước ta vào khu vực và thế giới tạo ra cho công ty một vị thế mới dưới con mắt của bạn hàng quốc tế.

Bộ máy quản lý tương đối gọn nhẹ, góp phần làm giảm chi phí quản lý, chi phí lưu thông, từ đó hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh so với các đối thủ khác.

Tuy công ty chưa có phòng marketing riêng, nhưng phòng tổng hợp thị trường đã đảm nhiệm chức năng này cho công ty. Với những cán bộ năng động, am hiểu thị trường lại thường xuyên cập nhập thông tin qua bao chi, internet … phòng tổng hợp thị trường đã thường xuyên cung cấp các thông tin quí giá về thị trường một cách cập nhật nhất để các phong nghiệp vụ ký kết được hợp đồng và tạo ra các mối quan hệ làm ăn lâu dài. Trong những năm qua, tổ tổng hợp thị trường đã làm tốt công tác tổng hợp kế hoạch, đáp ứng tốt yêu cầu của các cấp ngành quản lý và đã có những phân tích chính xác giúp ban giám đốc trong việc điều hành công tác kinh doanh của công ty.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG TIÊU DÙNG VÀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC MARKETING (Trang 67 -68 )