0

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC.

5. Chính sách đối với làng nghề

Nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam được duy trì và phát triển, chủ yếu ở các làng nghề. Trong cả nước có đến hàng ngàn làng nghề. Riêng các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long có đến hàng trăm làng nghề. Có những làng nghề tồn tại và phát triển hàng trăm năm, thậm chí là hàng ngàn năm nay ( nghề Gốm Bát Tràng có từ 500 năm, nghề tơ lụa Hà Đông có từ 1700 năm…).

Theo số liệu nghiên cứu thì Việt Nam có đến 52 nhóm nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống. Trong quá trình phát triển, nhất là trong những năm gần đây hoạt động theo cơ chế thị trường các làng nghề đã phân hoá rõ rệt, một số làng nghề phát triển mạnh và có sự lan toả sáng các vùng xung quanh ( nghề gốm, chạm khảm, chế biến gỗ, mây, tre ) một số làng nghề phát triển cầm chừng không ổn định ( nghề đồ sành, đúc đồng…), có những làng nghề gặp nhiều khó khăn ít cơ hội phát triển ( nghề giấy gió, gò đồng, dệt thổ cẩm Chăm…) đồng thời có những làm nghề đang trong quá trình suy vong và có khả năng mất đi ( nghề giấy sắc, tranh dân gian Đông Hồ, nón quai thao…).

Trong quá trình phát triển, làng nghề có điều kiện và cơ hội phát triển nhanh đều gặp một số khó khăn như thiếu vốn hoạt động, cơ sở hạ tầng yếu kém, ô nhiễm môi trường và hiện naycó nơi vấn đề cơ sở hạ tầng và môi trường đặt ra rất ga găt, bức xúc như ở làng gốm Bát Tràng, lang giấy, lang sắt ở Bắc Ninh…

Để các ngành nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống, các làng nghề duy trì và phát triển cá hoạt động sản xuất kinh doanh, Nhà nước cần có những chính sách hỗ trợ làng nghề.

Ví dụ như : Phổ biến, hướng dẫn đúng pháp luật, hiểu biết các chính sách và các nghề đăng ký hoạt động theo đúng pháp luật, hiểu biết các chính sách và các thủ tục đã quy định để hướng các chính sách khuyến khích, ưu đãi hiện có hoặc sẽ được Nhà nước ban hành.

Từ đó, đề nghị Chính phủ thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ( đường giao thông, bến bãi, đường dây tải điện…), dự án xử lý các vấn đề môi trường …, tại khu vực làng nghề , cụ thể là dự án đầu tư riêng qua ngân sách của tỉnh, thành phố trực thuộc TW để thực hiện các dự án đầu tư làng nghề được duyệt hàng năm với mức không thấp hơn 50% tổng số thu vào ngân sách từ làng nghề trong năm trước.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG TIÊU DÙNG VÀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC MARKETING (Trang 101 -103 )