0

II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY.

3.2.1. Những tồn tại:

Cơ cấu bộ máy quản lý còn chông chéo, chưa phù hợp. Trong cơ cấu tổ chức công ty, mặc dù có phong kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp nhưng vẫn có phòng chuyên doanh một mặt hàng. Tình trạng này dễ gây ra đụng chạm giữa các phòng khi khách hàng liên quan đến mặt hàng mà phòng đó kinh doanh.

Công tác thị trường còn làm chưa tốt. Mặc dù công ty có riêng một phòng tổng hợp thị trường nhưng phòng này chưa phát được hết khả năng của phòng thị trường. Công tác tìm kiếm thị trường chưa được tổ chức có qui mô và kế hoạch. Vì vậy, những năm qua, mặc dù đã khôi phục được phần thị trường truỳên thống nhưng tốc độ tăng còn chậm và tỷ trọng còn nhỏ. Một số thị trường lớn như Nhật, Đức đã bị giảm đáng kể và chưa có cơ cấu thị trường ổn định.

Công tác marketing xuất khẩu còn chưa được hoàn thiện. Đối với chiến lược sản phẩm mặc dù công ty đã thực hiện đa dạng hoá sản phẩm và chuyên môn hoá theo thị trường nhưng ở mỗi thị trường, sản phẩm vẫn chưa tạo được sự khác biệt để tạo ra các cặp sản phẩm thị trường. Công tác khuyếch trương hỗ trợ tiêu thụ, công ty đã thực hiện chưa đầy đủ mà còn dè dặt, thiếu thống nhất. Công ty mới chỉ tham gia hội chợ triển lãm ở một số nước. Cửa hàng giới thiệu sản phẩm chưa phát huy hết chức năng của mình mà mới chỉ làm công việc đơn thuần là trưng bày bán sản phẩm, chứ chưa làm công tác yểm trợ quảng cáo để kích thích nhu cầu.

Công ty còn hạn chế ở khả năng tiếp thị trên thị trường nước ngoài. Do vậy, việc xuất khẩu hàng hoá của công ty còn chủ yếu là xuất cho

các hãng đại lý môi giới của nước ngoài chứ không bán trực tiếp cho người tiêu dùng làm cho công ty khó thâm nhập vào thị trường nước ngoài.

Công tác thu mua hàng là một công đoạn quan trọng trong nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá. Tuy vậy, công ty khá bị động trong việc thu gom hang bởi chỉ khi ký hợp đồng rồi công ty mới thu gom chứ chưa có kho chứa hàng riêng. Hơn nữa việc thu gom vận chuyển và việc tổ chức thu mua sao cho đúng lúc đúng chỗ và đầy đủ là việc không đơn giản. Trong thời gian qua, mặc dù đã tạo được một số sự liên kết với các cơ sở sản xuất song nhìn chung chưa đạt được hiệu quả tốt.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG TIÊU DÙNG VÀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC MARKETING (Trang 69 -70 )