0
Tải bản đầy đủ (.doc) (112 trang)

Chính sách phân phối:

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG TIÊU DÙNG VÀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC MARKETING (Trang 92 -93 )

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING.

2.2.3. Chính sách phân phối:

Trong thời gian qua, chính sách phân phối của công ty chưa được chú trọng và phát triển. Công ty đã chỉ đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi có đơn đặt hàng chứ chưa chủ động tìm kiếm và mở rộng thị

trường.

Do vậy rong thời gian tới, công ty cần tiếp tục tìm mọi biên pháp đi mở rộng thị trường nước ngoài, duy trì và củng cố các thị trường cũ ở ku vực Châu Á, Thái Bình Dương, Đông Âu và Tây Bắc Âu, mơ rộng và phát triển thị trường sang các nước ở khu vực trung cân Đông và các nước ASEAN để được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan. Ở mỗi một khu vực thị trường công ty cần xác định các điểm bán hàng. Trong một khu vực thị trường có thể đặt nhiều điểm bán hàng. Mỗi điểm bán hàng là cơ hội để công ty có thể kiểm soát một “ khu vực nhỏ hơn nữa “ của thị trường. Thủ công mỹ nghệ là mặt hàng mang lại giá trị tinh thần là chính, nó phụ thuộc vào trình độ thẩm mỹ và cảm nhận riêng của mỗi người. Vì vậy để quyết định được điểm bán hàng, công ty cần phải xác định được là “ bán cho ai “ một cách chính xác. Điều này có nghĩa là phải xác định được nhóm khách hàng trọng điểm để quyết định phương thức chuyển đưa hàng hoá đến cho họ một cách hiệu quả.

Công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ và hàng tiêu dùng Hà Nội chủ yếu xuất khẩu khi khách có nhu cầu và đã ký kết hợp đồng. Do

là công ty trung gian, vì vậy công ty rất bị động khi khách ký hợp đồng với khối lượng lớn. Do không dự trữ nên nhiều khi công ty đã không thoả mãn được tối đa nhu cầu của khách, vì vậy tuỳ theo điều kiện cụ thể mà công ty nên tổ chức dự trữ tập trung hoặc phân tán dọc theo kênh phân phối. Có nhiều vấn đề cần giải quyết khi xác định phương án dự trữ cụ thể. Nhưng về nguyên tắc thì nên cố gắng thoả mãn tốt nhu cầu thời gian của khách hàng trên cơ sở giảm bớt chi phí dự trữ tối đa, tăng vòng quay của vốn.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG TIÊU DÙNG VÀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC MARKETING (Trang 92 -93 )

×