0

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC.

7. Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu.

phần chi phí và những cơ sở sản xuất có lao động vừa học vừa làm đóng góp một phần. Chi phí Nhà nước hỗ trợ chủ yếu sử dụng để trang trải các chi phí về giảng dạy như mời giảng viên và nghệ nhân giảng dạy, hướng dẫn thực hành các chi phí thí nghiệm ( nếu có ).

- Nếu không mở trường lớp như trênthì Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí từ quỹ hỗ trợ việc làm để các cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu tự tổ chức việc làm đào tạo nghề,kinh phí hỗ trợ được thực hiện theo dự án đào tạo hoặc theo kết quả đào tạo nghề do

UBND thành phố xét duyệt.

7. Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu. khẩu.

Do đặc điểm khó khăn trong sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ nên đề nghị Nhà nước co chính sách hỗ trợ một phần chi phí xúc tiến thương mại, tiếp thị mở rộng thị trường xuất khẩu. Mặt khác, trong thương mại quốc tế, không có hoặc ít thấy nước nào không dành một nguồn kinh phí nhất định của ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho công tác xúc tiến thương mại, nhất là cho việc khuyếch trương xuất khẩu. Trong lĩnh vực xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, đề nghị Nhà nước hỗ trợ dưới các hình thức như sau:

Việc hỗ trợ này có thể thực hiện trực tiếp đối với các doanh nghiệp từ một trung tâm xúc tiến thương mại hoặc thông qua các công ty quốc doanh được giao nhiệm vụ tổ chức tham gia hội chợ triển lãm quốc tế.

 Đề nghị cho thành lập thêm một số trung tâm xúc tiến thương mại ( chủ yếu là khuyếch trương xuất khẩu ) tại một số nơi ở nước ngoài tương tự như “ Việt Nam square “ tại Nhật Bản ( có thể thêm ở vùng Trung Đông, Pháp ) mỗi nơi một trung tâm. Các trung tâm này có các gian hàng cho các doanh nghiệp trong nước thuê để trưng bày chào hàng xuất khẩu với giá khuyến khích, riêng hàng thủ công mỹ nghệ thì được miễn phí.

 Phục vụ lễ hội của các nước trên thế giới là một hướng quan trọng thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ trên thế giới hàng năm có rất nhiều lễ hội của các dân tộc, nếu biết nắm bắt đượcnhu cầu, thiết kế mẫu mã hàng phù hợp với nhu cầu của từng lễ hội về ăn mặc, trò chơi giải trí, vật lưu niệm … thì có thể có nhiều hàng để bán, nhất là các hàng thủ công mỹ nghệ, kể cả thổ cẩm của các đồng bào dân tộc ở nước ta.

Để có thể triển khai việc xuất khẩu phục vụ các nhu cầu lễ hội của các nước trên thế giới như là một trong những mũi nhọn khuyếch trương hàng thủ công mỹ nghệ trong những năm tới.

- Ở những nơi Việt Nam có đại diện thương mại thì giao nhiệm vụ cho họ tìm hiểu khảo sát thiết kế mẫu mã hàng chào bán và ký hợp đồng cho các cơ sở sản xuất trong nước sản xuất và giao

hàng. Chi phí cho nhóm công tác trong một vài năm đầu do Nhà nước hõ trợ 100%. Nếu ký được hợp đồng thì được hưởng thêm. - Ở những nơi ta chưa có cán bộ thương mại thương trú thif giao

cho ban xúc tiến thương mại cùng với công ty hội chợ triển lãm của cán bộ nghiên cứu có kế hoạch cử nhóm công tác ( gồm hoạ sỹ nghệ nhân, cán bộ kinh doanh ngành hàng thủ công mỹ nghệ ) đến tìm hiểu, khảo sát, thiết kế mẫu mã chào bán hàng theo cơ chế chính sách đã nêu.

♦ Cho phép cá tổ chức, cá nhân được nhận tiền thù lao hoặc tiền hoa hồng môi giới và cho phép các công ty xuất khẩu được các khoản tiền này theo mức thoả thuận khi ký hợp đỗng xuất khẩu.

♦ Ngoài ra, theo viện nghiên cứu thuộc liên minh các hợp tác xã Việt Nam cho biết, hội đồng hàng thủ công mỹ nghệ quốc tế thường có mời nghệ nhân ngành nghề thủ công của cácnước tham gia hội thảo,biểu diễn thao tác nghề nghiệp. Hội bảo trợ thủ công ở Mỹ có chương trình hỗ trợ 10.000 làng nghề của thế giới và thường có mời nghệ nhân của các nước sang Mỹ biểu diễn thao tác nghề nghiệp. Tại Achentia vào tháng 4 hàng năm có tổ chức các hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ, có trưng bày gian hàng miễn phí cho các nghệ nhân Việt Nam nên có chính sách khai thác các hoạt động quốc tế nay.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG TIÊU DÙNG VÀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC MARKETING (Trang 104 -106 )