0

Đánh giá hoạt động của cơng ty trong thời gian qua.

Một phần của tài liệu HIỆP ĐỊNH THƯƠNG HIỆU VIỆT MỸ VỚI VẤN ĐỀ XK HÀNG HÓA CỦA VIỆT SANG MỸ (Trang 62-66 )

1. Kết quả đạt đợc và một số vấn đề cịn tồn tại.

1.1. Kết qủa đạt đợc trong những năm qua.

Than Việt nam cĩ một vị trí xứng đáng trên thị trờng thế giới với than Antraxit và cơng ty Coalimex hiện nay là một trong hai cơng ty đợc uỷ quyền nhân danh tổng cơng ty than để tiến hành việc giao than cho tàu xuất khẩu. Trong quá trình giao than cĩ gì vớng mắc phát sinh đều cĩ thể bàn bạc để Tổng cơng ty tìm ra hớng giải quyết.

Trong những năm vừa qua Coalimex đã xuất khẩu phần lớn là than Antraxit các loại với giá cả khá hợp lý trên thị trờng thế giới do đĩ đã tạo đ- ợc niềm tin cho khách hàng.

Cĩ số liệu trong bảng dới dây. Bảng .

Loại than Cỡ hạt (mm) Giá cả (USD/mT)

1 35-100 56 2 50 70 3 35-50 70 4 15-35 65 5 6-18 56 6 0-15 42 7 0-15 38 8 0-15 32 9 0-15 28 10 0-15 22 11 0-15 17

Nh ta đã nĩi ở trên Việt nam chỉ xuất hiện đợc than Antraxit, nĩi về khối lợng thì cả thế giới hàng năm lợng than lu chuyển là khoảng 1 tỷ tấn trong khi đĩ than Việt nam tham giavào thị trờng xuất khẩu của thế giới cĩ 4 triệu tấn. Do vậy thị phần của than Việt nam rất nhỏ bé, khơng đáng kể so với các thị trờng lớn nh Trung Quốc, Nga, Nam Phi ...

Nhng về than Antraxit lợng than xuất khẩu của cả thế giới hàng năm là khoảng 10 triệu tấn thì Việt nam chiếm 4 trieẹu tấn. Nh vậy Antraxit của Việt nam chiếm 40% thị phần của than xuất khẩu Antraxit trên thế giới.

Trong những năm qua Coalimex đã đợc thị trờng làm ăn lâu dài và cĩ uy tín đối với bạn hàng quốc tế. Kể cả khi trớc đây khi Tổng cơng ty than cha đợc thành lập chịu sự quản lý của Bộ năng lợng cơng ty Coalimex cũng vấn giữ đợc khách hàng cũ và luơn tìm đợc bạn hàng mới. Để đạt đợc những thành tích đĩ cơng ty đã đa ra chủ trơng "An tồn - chất lợng và tiết kiệm " đợc tổng cơng ty rất hoan nghênh. Cơng ty đã đặt chất lợng than xuất khẩu lên hàng đầu và việc này cĩ ý nghĩa quan trọng trong việc giữ vững và mở rộng thị trờng than, đợc sự quan tâm của Tổng cơng ty, Cơng ty Coalimex luơn luơn đơn đốc các đơn vị sản suất đặc biệt quan tâm chú ý đến chất lợng than giao cho các tàu xuất khẩu, đã giảm đợc nhiều trờng hợp kiến nghị của khách hàng về chất lợng than. Đồng thời cùngvới sự chỉ đạo của Tổng cơng ty ; cơng ty Coalimex cùng với các đơn vị thành viên cử cán bộ điều hành cùng trung tâm đo lờng giám sátviệc rĩt than lên tàu, kiểm sốt chặt chẽ chất lợng than giao cho khách hàng, kiên quyết khơng đa than kém phẩn chất cĩ lẫn tạp chất lên tàu ... Nhờ các cố gắng đĩ mà chất lợng than xuất khẩu ngày càng đợc cải thiện rõ ràng gĩp phần khơng nhỏ vào việc củng cố lịng tin của khách hàng đối với thn Việt nam.

Hiện nay tất cả khách hàng đều chấp nhận trung tâm Đo lờng và giám định sản phẩm là ngời giám định và chứng thu cho các lơ hàng. Để cĩ đợc điều này chứng tỏ rằng khách hàng đã tin tởng vào cơng ty và do vậy

trung tâm luơn cố gắng làm tốt hơn nữa cơng tác giám định, để khơng phụ lịng mong đợi của khách hàng.

Ngồi ra việc thanh tốn tiền than xuất khẩu đã đợc cải tiến rõ rệt bảo đảm nhanh chĩng cụ thể tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sản suất tăng nhanh vịng quay của vốn động viên kịp thời các đơn vị tích cực đẩy mạnh xuất khẩu than.

Để cĩ đợc kết quả trên cơng ty Coalimex đã phải khơng ngừng vơn lên, để chiếm đợc thị trờng, tạo đợc bạn hàng tin cậy. Mặc dù vật cơng ty cũng khơng thể tránh đợc những thiếu sĩt.

Cũng trong năm qua do cơng tác điều hành xuất khẩu của cơng ty cha chặt chẽ nên đã để xảy ra trờng hợp tàu ra vào cảng khơng hợp lý, gây thắc mắc cho khách hàng và làm ảnh hởng tới kế hoạch giao than cho các tàu khác và ảnh hởng đến kế hoạch chung của tổng cơng ty.

1.2. Những tồn tại trong hoạt động xuất khẩu của cơng ty trong thời gian qua: thời gian qua:

Vấn đề nổi cộm nhất trong những năm qua mà cơng ty đang gặp phải và cần đợc quan tâm nhiều hơn nữa đĩ là vấn đề chất lợng các lơ hàng xuất khẩu.

Mặc dù cơng ty đã cĩ rất nhiều biện pháp hữu hiệu để cải thiện chất lợng than song vẫn cịn một số chuyến tàu than chất lợng kém so với hợp đồng bị khách hàng khiếu nại làm ảnh hởng đến uy tín than Việt nam.

Năm 2001 vừa qua một số khách hàng cịn phản ánh than Việt nam cĩ chất lợng khơng ổn định và cĩ chiều hớng sa sút về mặt chất lợng so với những năm trớc đây, việc này ảnh hởng ất lớn tới việc duy trì, phát triển mở rộng thị trờng than Việt nam trong tơng lai.

Cũng trong năm qua do cơng tác điều hành xuất khẩu của cơng ty cha chặt chẽ đã để xảy ra trờng hợp tàu ravaị cảng khơng hợp lý, gây thắc

mắc cho khách hàng và làm ảnh hởng tới kế hoạch giao than cho các tàu khác và ảnh hởng đến kế hoạch chung của tổng cơng ty.

Về việc chuẩn bị chân hàng của cơng ty trong những năm qua nĩi chung là khá tốt nhng cịn một số tồn tại do các đơn vị sản suất cha thật chủ động trong việc chuẩn bị chân hàng giao cho tàu, để xảy ra tình trạng tàu phải chờ đợi nhiều ngày và phải chịu phát đơi nhật do giao hàng quá thời gian cho phép.

Chơng III

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu than

Một phần của tài liệu HIỆP ĐỊNH THƯƠNG HIỆU VIỆT MỸ VỚI VẤN ĐỀ XK HÀNG HÓA CỦA VIỆT SANG MỸ (Trang 62 -66 )