0

Tiếp cận và mở rộng thị trờng:

Một phần của tài liệu HIỆP ĐỊNH THƯƠNG HIỆU VIỆT MỸ VỚI VẤN ĐỀ XK HÀNG HÓA CỦA VIỆT SANG MỸ (Trang 68-69 )

II. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu than:

2. Tiếp cận và mở rộng thị trờng:

Là một cơng ty kinh doanh XK nên thị trờng XK của cơng ty rất xa, các thơng tuin về thị trờng mà cơng ty cĩ thể nắm bắt đợc cịn rất hạn hẹp. Để cĩ thể đổi mới cơng tác nghiên cứu tiếp cận thị trờng trớc hết cơng ty phải tuyển chọn đào tạo, xây dựng một đội ngũ cán bộ cơng nhân viên cĩ trình độ đồng thời phải xác lập đợc phơng pháp đánh giá, xử lý thơng tin một cách hữu hiệu để đa ra các dự báo chính xác về thị trờng từ đĩ đề ra các phơng pháp kinh doanh phù hợp.

Việc nghiên cứu tiếp cânh thị trờng phải đáp ứng các thơng tin về: - Chính sách xuất khẩu về tình hình cạnh tranh trên thị trờng.

- Luật pháp của các quốc gia cĩ quan hệ buơn bán và các chính sách bảo hộ mậu dịch.

- Hệ thống tài chính tiền tệ và tình hình tài chính các khách hàng. - Giá cả hàng lâm sản, qui luật biến động giá cả, các nhân tố ảnh h- ởng tới giá trong thời gian tới.

- Các thơng tin về điều kiện phơng tiện vận chuyển, bảo hiểm.

Trên cơ sở các thơng tin đĩ cơng ty tiến hành lựa chọn thị trờng để kinh doanh.

Trong thời gian trớc mắt cơng ty cĩ thể áp dụng một số biện pháp sau:

+ Cơng ty cần tiếp cận thâm nhập vào thị trờng và bạn hàng mới, mở rộng thị trờng tiêu thụ bằng việc tích cực tham gia vào hội chợ triển lãm đẩy mạnh việc xác tiến quảng cáo chào hàng thơng qua các bạn hàng cĩ quan hệ từ trớc qua phịng thơng mại Việt Nam... Đề ra chính sách về giá cả và chất lợng cùng các điều kiện thơng mại để hấp dẫn khách hàng.

+ Củng cố thêm mối quan hệ với các bạn hàng truyền thống, nêu các chính sách về giá cả và điều kiện thơng mạiu đãi hơn cho các bạn hàng lâu năm.

+ Tăng cờng cơng tác thu nhập và xử lý các thơng tin cĩ liên quan tới quá trình kinh doanh XK than để cĩ các dự báo phán đốn chính xác những biến động của tình hình mơi trờng kinh doanh cũng nh thị trờng. Tránh tình trạng bị bất ngờ trớc các diễn biến thay đổi của tình hình rồi mới cĩ biện pháp đối phĩ kém hiệu quả.

Một phần của tài liệu HIỆP ĐỊNH THƯƠNG HIỆU VIỆT MỸ VỚI VẤN ĐỀ XK HÀNG HÓA CỦA VIỆT SANG MỸ (Trang 68 -69 )