0

Những dự báo phân tích thị trờng than năm nay và năm tới:

Một phần của tài liệu HIỆP ĐỊNH THƯƠNG HIỆU VIỆT MỸ VỚI VẤN ĐỀ XK HÀNG HÓA CỦA VIỆT SANG MỸ (Trang 66-67 )

tới:

Dự báo, phân tích thị trờng than năm nay và năm tới.

Năm 2001 Tây Âu mà than Việt Nam xuất sang bị cạnh tranh với than Nam Phi vì giá cớc vận chuyển nên năm 2001 chúng ta khơng giữ đợc thị trờng Brazil nên số lợng than năm 2001 bị giảm sút.

Năm 2001 này chúng ta đang cố gắng giữ lại thị trờng than cũ và và đang cố gắng khắc phục các nhợc điểm mà than Việt Nam mắc phải.

Các khách hàng Bulgaria là khách hàng mới của chúng ta từ năm 2000, do khủng hoảng về than của Nga nên khách hàng mới nhập khẩu than của Việt Nam để thay thế. Năm 2000 thị trờng Bulgaria đã nhập một số lợng lớn là 651.000 tấn than cám. Song năm nay thị trờng Nga cĩ phần ổn định hơn nên khách hàng đã quay lại lấy than của Nga nên số than nhập khẩu của Việt Nam cũng bị sụt giảm đáng kể.

Thị trờng Trung Quốc là thị trờng khơng ổn định. Hầu hết khách hàng mua than Việt Nam đều là khách hàng lẻ, nhỏ mua than Việt Nam cĩ nhiều mục đích khác nhau: Xi măng, đốt, sởi, nung vơi,, gạch. Tuy nhiên, l- ợng than khơng ổn định vì khách hàng nhỏ, nếu điều kiện buơn bán giữa ta và Trung Quốc thuận lợi thì họ mua, nếu gặp khĩ khăn thì họ dừng khơng mua nữa. Vào năm 2001 cĩ rất nhiều khách hàng Trung Quốc sang làm việc ký nhiều hợp đồng mua than của ta song trên thực tế hiện nay chỉ cĩ 3, 4 khách hàng thực hiện hợp đồng những số lợng rất thấp. Năm 2002 này khả năng chỉ cĩ thực hiện đợc khoảng 550.000-600.000 tấn than cám loại

11 cho thị trờng Trung Quốc, và trong năm tới 2003 khả năng thị trờng Trung Quốc cũng chỉ tiêu thụ đợc nh năm 2002 hoặc nếu cĩ hơn thì khơng đáng kể nhiều.

Khách hàng Nhật Bản, theo thơng báo mới đây năm 2002 này cĩ khĩ khăn trong khâu tiêu thụ thép tại Nhật nên một số nhà máy phải điều chỉnh giảm lợng thép sản xuất do vậy nhu cầu lấy than của các nhà máy sản xuất cũng giảm theo. Mặc dù đã cĩ kế hoạch lấy than trong tháng 2 nhng các khách hàng MARUBENI và IIDCHU vẫn đề nghị ta lùi thời gian giao hàng cho một số chuyến tàu sang tháng 5/ 98 làm ảnh hởng khá nhiều đến kế hoạch sản xuất và tiêu thụ của chúng ta. Do vậy trong năm tới 2003 nếu tình hình tiêu thụ thép của Nhật cịn gặp nhiều khĩ khăn thì thị trờng than của Nhật giảm đi đáng kể.

Thị trờng than Hàn Quốc rất bấp bênh. Năm 2001 do sự thay đổi chính sách nhập khẩu than của Hàn Quốc nên thị trờng hiện nay gần nh bị thả nổi. Than chúng ta phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt khơng chỉ về giá than mà cịn về cớc vận tải. Cho nên trong năm 2002 này và năm 2003 thị trờng Hàn Quốc là thị trờng khơng khả quan cho hoạt động xuất khẩu than của ta. Khách hàng SANGYONG lấy một chuyến than 22.000 tấn cục Vàng Danh theo kế hoạch từ tháng 7/2001 thế nhng đến nay chuyến hàng bị hỗn lại nhiều do nhiều nguyên nhân khách quan.

Một phần của tài liệu HIỆP ĐỊNH THƯƠNG HIỆU VIỆT MỸ VỚI VẤN ĐỀ XK HÀNG HÓA CỦA VIỆT SANG MỸ (Trang 66 -67 )