0

Duy trì mối quan hệ với bạn hàng cũ và liên tục mở rộng các quan hệ với bạn hàng mới:

Một phần của tài liệu HIỆP ĐỊNH THƯƠNG HIỆU VIỆT MỸ VỚI VẤN ĐỀ XK HÀNG HÓA CỦA VIỆT SANG MỸ (Trang 70-72 )

II. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu than:

5. Duy trì mối quan hệ với bạn hàng cũ và liên tục mở rộng các quan hệ với bạn hàng mới:

quan hệ với bạn hàng mới:

“Bạn hàng” hai từ tởng chừng nh rất đơn giản nhng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu là cả một vấn đề hết sức phức tạp. Nĩ quyết định sự thành cơng hay thất bại của cơng ty. Cũng nh trong cuộc sống bình thờng ai khi sống mà chẳng phải cĩ tình bạn, nếu khơng thì anh ta chẳng phải là con ngời và cũng chẳng làm đợc gì cả. Trong kinh doanh cũng vậy, bạn hàng cùng ta kinh doanh, chống lại đối thủ cạnh tranh, giúp đỡ ta khi ta gặp khĩ khăn một mình ta khơng thể giải quyết đợc. Trong sự cạnh tranh khốc liệt ngày nay cĩ đợc bạn hàng đã khĩ nhng giữ gìn và phát triển mối quan hệ với bạn hàng cũ lại càng khĩ hơn. Điều cốt yếu để chiến thắng trong cạnh tranh trên thơng trờng cần phải cĩ sự nỗ lực vợt lên trên đối thủ cạnh tranh và sự hợp tác chặt chẽ đối với bạn hàng.

Muốn giữ đợc bạn hàng trong quan hệ kinh doanh lâu dài thì cần phải tuân thủ 3 nguyên tắc sau:

- Cần thiết phải cĩ sự tin tởng lẫn nhau, việc thận trọng trong quan hệ là tốt nhng nên quá đa nghi. Sự tin tởng sẽ đảm bảo rằng quan hệ cĩ thể phát triển rất tốt nếu chúng ta biết cách xử sự hợp lý trong quan hệ lợi ích kinh tế.

- Quan hệ bạn hàng trong kinh doanh phải dựa trên cơ sở quan trọng nhất là sự hồ đồng về lợi ích kinh tế, cả hai bên đều thoả mãn lợi ích trong mối quan hệ với nhau. Nĩ nh vậy khơng cĩ nghĩa là các yếu tố khác khơng quan trọng.

- Trong mối quan hệ này cần phải giữ chữ tín, khơng vì lợi ích trớc mắt mà bỏ đi chữ “tín” của cơng ty trên thơng trờng. Nếu chúng ta bỏ qua

chữ tín thì đồng nghĩa với việc chúng ta bỏ đi bạn hàng và lợi ích kinh tế lâu daì mà đĩ là mục đích hoạt động của cơng ty.

Trong xu hớng phát triển đa dạng trong hoạt động kinh doanh để tìm kiếm cơ hội kinh doanh và nhằm hạn chế tối đa rủi ro, tiến tới lợi nhuận bình quân trong các ngành. Do đĩ cơng ty khơng đợc phép chỉ hạn chế 1 số quan hệ với bạn hàng cũ mà phải luơn mở rộng tìm kiếm bạn hàng mới.

Sự phức tạp và khĩ khăn hơn nữa là đối với hoạt động kinh doanh quốc tế bạn hàng của cơng ty lại rất cách xa chẳng những cả về mặt địa lý mà cịn sự ngăn cản về pháp luật, tập quán... tuy nhiên trong mối quan hệ này. Đơi khi lại rất khĩ khăn để tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của bạn hàng. Đơi khi một số cơng ty của Việt nam khi khơng cĩ điều kiện nghiên cứu, khảo sát hoạt động kinh doanh của bạn hàng quốc tế nên đã hợp tác với các cơng ty “ma” chuyên lừa đảo trên thị trờng quốc tế. Do vậy chẳng những đối với bạn hàng quốc tế mà ngay cả bạn hàng trong nớc khi thiết lập mối quan hệ va ngay cả khi xác lập mối quan hệ bạn hàng thì luơn luơn cũng cần phải tìm hiểu, khảo sát hoạt động kinh doanh của bạn hàng. Việc khảo sát tìm hiểu phải nắm cho thật rõ các điẻm sau :

+ Loại hình doanh nghiệp, từ đĩ ta sẽ biét đợc phơng thức hoạt động của doanh nghiệp. Ai là ngời chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đặc biệt trong quan hệ kinh doanh với mình.

+ Sự nổi tiếng của họ nh thế nào ? Họ hợp tác với các cơng ty khác ra làm sao ?

+ Thực trạng kinh doanh của họ nh thế nào, cĩ thể xem xét về vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật, khả năng kinh doanh, khả năng thanh tốn và khả năng tín dụng.

+ Hình thức hợp tác kinh doanh của chúng ta cĩ thuộc hình thức kinh doanh chủ yếu của họ hay khơng.

+ Nếu thuộc quan hệ cũ thì chúng ta cần xem xét phân tích hiệu quả của mối quan hệ kinh doanh này. Bên cạnh đĩ cũng phải xem xét hiệu quả, quy mơ của mối quan hệ so với khả năng của họ và của chúng ta.

Một phần của tài liệu HIỆP ĐỊNH THƯƠNG HIỆU VIỆT MỸ VỚI VẤN ĐỀ XK HÀNG HÓA CỦA VIỆT SANG MỸ (Trang 70 -72 )