0
Tải bản đầy đủ (.doc) (91 trang)

Vệ sinh môi trường đô thị.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN KHOA HỌC KHẢ THI QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN QUẬN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 61 -62 )

- Hình thức 3– nhóm quét đường gồm 1 công nhân vệ sinh

a) Vệ sinh môi trường đô thị.

Theo kế hoạch đặt ra của Quận, Công ty đã tổ chức thực hiện quét 02 lượt đêm. Chất lượng vệ sinh đường phố được quan tâm chú trọng qua việc đẩy mạnh công tác chấn chỉnh tổ chức sản xuất, tăng cường kiểm tra và hoàn thiện tổ chức phân công lao động theo hướng nâng cao năng suất lao động. Hiện nay, Công ty đã đưa xe quét hút tiếp nhận từ Công ty Môi trường đô thị vào hoạt động trên 10 tuyến đường có mật độ giao thông cao để nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa lực lượng thu gom rác và vận chuyển rác dọc tuyến được quan tâm chú trọng về chất lượng và thời gian ở các điểm hẹn. Công tác giám sát – kiểm tra – nghiệm thu chất lượng vệ sinh cuối ca, chất lượng vệ sinh thu gom tại các điểm hẹn được thực hiện thường xuyên theo quy trình công nghệ của Sở Tài nguyên Môi trường.

Công tác thu gom rác hợp đồng hộ dân được tổ chức lại theo hướng củng cố quản lý các hợp đồng đã ký, tăng cường khai thác thêm các hợp đồng thu gom ở các chung cư xây dựng mới trên địa bàn Quận 3. Bước đầu thực hiện cho chung cư phường 12 quận 3.

Kết quả hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2007:

- Quét dọn vệ sinh đường phố: Sản lượng 472,524 triệu m2 đạt 68% kế hoạch quận giao, giảm 12,8% so với thực hiện cùng kỳ năm trước do giảm 01 lượt quét.

- Vận chuyển rác: Đã vận chuyển 45.659 tấn rác đạt 73,9% mức khoán của Công ty Môi trường đô thị, sản lượng vận chuyển 1,014 triệu tấn/km đạt 84,7% mức khoán với kinh phí tạm thanh toán là 4,303 tỷ đồng.

- Thu rác hợp đồng hộ dân, rác y tế: tổng số hộ đã đăng ký hợp đồng thu rác là 6.724 hộ, gồm 6.401 hộ dân và 323 hộ rác y tế. Thực hiện 9 tháng với tổng số thu là 1,323 tỷ đồng, đạt 82,7% kế hoạch năm, tăng 8,3% so cùng kỳ năm trước.

- Quét hút đường bằng xe cơ giới: bắt đầu đưa xe quét hút hoạt động vào giữa tháng 8 năm 2007, thực hiện quét hút 10 tuyến đường có mật độ giao thông cao. Dự kiến sản lượng quét hút đến cuối năm đạt 1.500 km với kinh phí tạm thời thanh toán 491 triệu đồng.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN KHOA HỌC KHẢ THI QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN QUẬN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 61 -62 )

×