0
Tải bản đầy đủ (.doc) (105 trang)

Kiến nghị điều kiện thực thi giải pháp.

Một phần của tài liệu NH117 PDF (Trang 99 -103 )

Giải pháp tăng cờng công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế hai bà trng

3.4. Kiến nghị điều kiện thực thi giải pháp.

3.4.1. Để việc quản lý thuế thành công đều cần phải có những điều kiện nhất định trong đó môi trờng quản lý (bao gồm môi trờng văn hoá và chính trị, môi trờng kinh tế và môi trờng pháp luật) là một điều kiện quyết định.

Môi trờng văn hoá ở đây thể hiện thông qua cách nhìn nhận của ngời dân đối với những chính sách của Chính phủ, thái độ tuân thủ trong việc thực hiện những quy định của Luật thuế và thái độ của công chúng đối với những hành vi vi phạm pháp luật thuế. Trong một quốc gia, nếu ngời dân nhận thức đợc một cách đầy đủ và có thái độ tích cực đối với hệ thống thuế, có thái độ phê phán đối với những ngời vi phạm pháp luật thì công tác quản lý thuế mới đạt đợc kết quả tốt đẹp. Bên cạnh đó môi trờng chính trị cũng là một điều kiện quan trọng. Nếu việc quản lý thuế bị chi phối bởi ý muốn hay yêu cầu của một nhóm đối tợng nào đó thì những biện pháp quản lý sẽ bị sai lệch, không đạt đợc mục tiêu quản lý. Thêm nữa, tệ nạn tham nhũng, cửa quyền trong những ngời thi hành pháp luật là một trong những nhân tố gây giảm sút lòng tin trong dân chúng và sự chấp nhận của dân chúng đối với Chính phủ.

Sự phát triển của hệ thống tài chính, đặc biệt là việc sử dụng ph- ơng thức thanh toán qua ngân hàng làm cho các giao dịch trở nên dễ kiểm soát hơn và việc quản lý thuế sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, hệ thống kế toán hiện đại cũng chính là tiền đề cần thiết để áp dụng những sắc thuế tiên tiến nh thuế GTGT …

Việc theo đuổi nhiều mục tiêu khác nhau (cả về chính sách xã hội và mục tiêu kinh tế) trong mỗi luật thuế sẽ dẫn đến những rắc rối không cần thiết, gây ra những chi phí không đáng có cho ngời nộp thuế và quản lý thuế, sẽ làm giảm tính hiệu quả của công tác quản lý thuế. Vì vậy, cần phải có môi trờng luật pháp rõ ràng theo kịp những thay đổi của thời đại.

• Về thuế GTGT:

- Mục tiêu cơ bản của thuế GTGT là thu ngân sách. Để đạt đợc mục tiêu này thuế GTGT phải đợc hoàn chỉnh theo hớng mở rộng diện thu, đơn giản hoá thuế suất, có thể thiết kế hai mức thuế suất là 0% áp dụng cho hàng hoá, dịch vụ xuất khẩ và thuế suất 10% áp dụng cho các loại hàng hoá dịch vụ khác. Những cơ sở kinh doanh có quy mô nhỏ và những hoạt động kinh doanh, dịch vụ khó thực hiện thu và quản lý bằng chính sách thuế GTGT thì đợc áp dụng thu thuế doanh thu hoặc thuế bán hàng, tính bằng tỷ lệ % trên tổng doanh thu.

• Về quản lý hộ cá thể nghỉ kinh doanh:

Không cần phải xem xét miễn giảm cho các hộ nộp thuế theo ph- ơng pháp kê khai vì số thuế các hộ này phải nộp căn cứ trên doanh thu kê khai theo thực tế sổ sách, hoá đơn chứng từ, do đó, khi không kinh doanh thì không có doanh thu và thuế đơng nhiên cũng không phải nộp. Chỉ có những hộ nộp thuế theo phơng pháp khoán mới là đối tợng cần phải xem xét miễn giảm khi nghỉ kinh doanh.

Ngoài ra chỉ nên miễn giảm thuế cho từng ngày nghỉ là hợp lý nhất vì theo quy định hiện nay khuyến khích ngời cần nghỉ 10 ngày cố nghỉ hoặc khai gian đến 15 ngày, những ngời cần nghỉ 20 ngày cố nghỉ hoặc khai gian đến cả tháng và tiêu cực bắt nguồn từ đó.

• Về chế độ kế toán hộ kinh doanh:

Cần có hớng dẫn bổ sung thêm hình thức mở sổ sách đối với hộ nộp thuế theo phơng pháp trực tiếp trên doanh thu. Nếu hộ kinh doanh thực hiện mua hàng hoá, dịch vụ không có đủ các chứng từ đầu vào thì hộ cũng phải mở Sổ nhật ký mua hàng; Sổ theo dõi vật t hàng hoá tồn kho để theo dõi hàng hoá mua vào, tồn kho ghi theo lợnghàng đơn giá thực nhập. Trờng hợp không cập nhật, ghi sổ hàng hoá mua vào một loại hàng hoá nào đó mà tại cơ sở kinh doanh có xuất hiện hoặc tồn kho loại hàng hoá đó hoặc số lợng hàng hoá ghi sổ nhập, tồn kho thấp nhng xuất bán

tồn kho với số lợng lớn hơn, thì cơ sở sẽ bị truy thu thuế và bị xử phạt hành chính. Việc bắt buộc theo dõi hàng hoá mua vào, tồn kho sẽ giúp cơ quan thuế đánh giá đợc mức độ thực tế kinh doanh của hộ. Từ đó có biện pháp theo dõi, đánh giá mức độ kinh doanh, xác định tính thuế sát đúng thực tế.

3.43. Tổng cục thuế cần quan tâm đầu t, tăng cờng phơng tiện làm việc cho cơ quan, cán bộ thuế, đặc biệt là các mạng vi tính để đơn giản hoá các tờ khai, các thủ tục quản lý kiểm tra, gắn với việc đào tạo bồi d- ỡng để mọi cán bộ quản lý có thể sử dụng thông thạo các máy vi tính; tăng thêm trờng hợp giao lu thông tin với các ngành liên quan ở trong và ngoài nơc, thu thập thêm nhiều thông tin cần thiết để xác định đúng đắn các căn cứ tính thuế.

Kết luận

Những năm gần đây, số lợng các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận Hai Bà Trng tăng nhanh, tốc độ phát triển cao tạo tỷ trọng thu ngày càng lớn trong số thu ngoài quốc doanh. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực thất thu lớn: Thất thu cả về đối tợng kinh doanh và doanh thu kinh doanh, tình trạng gian lận thuế diễn ra khá phổ biến. Yêu cầu đặt ra cho Chi cục Thuế Hai Bà Trng là phải tập trung quản lý các hộ kinh doanh cá thể nhằm tạo chuyển biến căn bản trong lĩnh vực này.

Trong thời gian thực tập tại đây, qua tìm hiểu thực tế tình hình, em đã tìm ra đợc một số giải pháp sao cho quản lý đợc tốt hơn đối với hộ kinh doanh từ đó hạn chế đợc thất thu thuế.

Mong rằng đề tài: "Giải pháp tăng cờng công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế Hai Bà Trng" sẽ có một ý nghĩa nào đó.

Là một sinh viên, sự hiểu biết về lý luận và thực tiễn nên còn hạn chế nên đề tài nghiên cứu không tránh khỏi khiếm khuyết. Em rất mong nhận đợc sự chỉ bảo của các thầy cô giáo và các bạn để em tiếp tục nghiên cứu.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo - Ts. Vũ Duy Hào cùng các cô chú ở Chi cục Thuế Hai Bà Trng đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.

Mục lục

Lời mở đầu 1

Chơng I: Những vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể.

3

1.1. Vai trò của kinh tế cá thể đối với nền kinh tế 31.1.1. Quan điểm của Nhà nớc về thành phần kinh tế cá thể 3

Một phần của tài liệu NH117 PDF (Trang 99 -103 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×