0
Tải bản đầy đủ (.doc) (105 trang)

Tổ chức bộ máy quản lý thu thuế tại chi cục thuế hai bà trng.

Một phần của tài liệu NH117 PDF (Trang 29 -30 )

tại chi cục thuế quận hai bà trng

2.2. Tổ chức bộ máy quản lý thu thuế tại chi cục thuế hai bà trng.

bà trng.

Chi cục Thuế quận Hai Bà Trng đợc thành lập theo Quyết định số 315 ngày 21/8/1990 của Bộ Tài chính về việc thành lập Chi cục Thuế Nhà nớc.

Nằm trong hệ thống thu thuế Nhà nớc, Chi cục Thuế Hai Bà Trng, chịu sự lãnh đạo song trùng của Cục Thuế Hà Nội và UBND Quận Hai Bà Trng, có chức năng trực tiếp tổ chức công tác thu thuế trên địa bàn quận với nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể là:

• Lập kế hoạch thu thuế hàng năm, hàng quý, hàng tháng trên địa bàn quận Hai Bà Trng.

• Thực hiện các nghiệp vụ thu thuế và thu khác đối với các ĐTNT, đối tợng chịu thuế theo đúng quy định của Nhà nớc: tính thuế, lập sổ thuế, thông báo số thuế phải nộp, phát hành các lệnh thu về thuế và thu khác, đôn đốc thực hiện nộp đầy đủ, kịp thời mọi khoản thu vào Kho bạc Nhà nớc, xem xét và đề nghị miễn giảm thuế thuộc thẩm quyền và thực hiện quyết toán thuế.

• Kiểm tra và xử lý các vi phạm chính sách, chế độ thuế, vi phạm kỷ luật trong nội bộ ngành, giải quyết đơn th khiếu nại theo thẩm quyền.

• Thống kê, kế toán, thông tin và báo cáo tình hình kết quả thu nộp thuế. Hiện nay toàn Chi cục có 238 cán bộ công chức (221 trong biên chế, 17 hợp đồng).

- Cán bộ công chức nam : 67 ngời. Cán bộ công chức nữ : 171 ngời. - Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

+ Đại học : 17 ngời. + Trung học : 195 ngời. + Sơ cấp : 11 ngời. - Trình độ lý luận chính trị: + Cao cấp : 1 ngời. + Trung cấp : 4 ngời.

Bộ máy quản lý thu thuế của Chi cục bao gồm các bộ phận sau:

Một phần của tài liệu NH117 PDF (Trang 29 -30 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×