0
Tải bản đầy đủ (.doc) (105 trang)

Phơng hớng nhiệm vụ công tác quản lý thu thuế hộ cá thể thời gian tới.

Một phần của tài liệu NH117 PDF (Trang 86 -87 )

Giải pháp tăng cờng công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế hai bà trng

3.2. Phơng hớng nhiệm vụ công tác quản lý thu thuế hộ cá thể thời gian tới.

cá thể thời gian tới.

Để đa công tác quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể đi vào nề nếp và có chất lợng, trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện các nội dung sau:

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật thuế, đa dạng hoá công tác tuyên truyền thuế, chú trọng đến giáo dục nghĩa vụ của công dân trong việc nộp thuế. Tranh thủ phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền đại chúng để định hớng d luận một cách kịp thời, triệt để. Phấn đấu để mỗi cán bộ thuế đều là ngời tuyên truyền, giáo dục tích cực nhất đối với đối tợng nộp thuế và mọi ng- ời dân.

- Phối hợp chặt chẽ với UBND phờng, Hội đồng t vấn thuế các ph- ờng, các ban ngành có liên quan trong việc quản lý thu thuế. Tiếp tục thực hiện kiểm tra rà soát trên địa bàn phờng, quận, quản lý chặt chẽ các đối tợng sản xuất kinh doanh, chống sót hộ.

- Tăng cờng hơn nữa việc kiểm tra rà soát lại các ngành hàng, các hộ lớn để đảm bảo thu sát thực tế về doanh thu, để qua đó chuẩn bị cho công tác ổn định thuế 6 tháng - 1 năm cho các hộ kinh doanh.

- Tăng cờng kiểm tra việc thực hiện chế độ kế toán thống kê và sử dụng hoá đơn tài chính để hạn chế việc trốn lậu thuế.

- Tiếp tục đẩy mạnh khai thác các nguồn thu mà các hộ cá thể cha kê khai nộp thuế nh cho thuê nhà làm văn phòng, trụ sở giao dịch, cửa hàng, thu xây dựng, các điểm trông giữ xe …

- Tích cực đẩy mạnh các biện pháp thu nợ, rà soát lại các hộ trong địa bàn quản lý.

- Rà soát xong toàn bộ danh sách nợ đọng, triển khai tốt công việc đôn đốc thu hồi nợ đọng của các hộ đang kinh doanh, phối hợp với các lực lợng để đòi nợ dây da của các hộ sản xuất kinh doanh.

- Củng cố tổ chức, kiện toàn bộ máy cán bộ, sắp xếp lực lợng cho phù hợp với năng lực công tác, phát động phong trào thi đua đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu các năm của cấp trên giao.

Một phần của tài liệu NH117 PDF (Trang 86 -87 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×