0
Tải bản đầy đủ (.doc) (105 trang)

Tình hình quản lý đối tợng nộp thuế (ĐTNT).

Một phần của tài liệu NH117 PDF (Trang 34 -39 )

tại chi cục thuế quận hai bà trng

2.3.1. Tình hình quản lý đối tợng nộp thuế (ĐTNT).

Mục tiêu của công tác quản lý ĐTNT là phấn đấu đa 100% đối tợng có thực tế kinh doanh bao gồm cả kinh doanh cố định, kinh doanh lu động, kinh doanh thời vụ vào diện quản lý thu thuế và chấm dứt tình trạng thất thu về ĐTNT. Mục tiêu này tởng chừng nh đơn giản thông qua việc cấp mã số thuế, nhng thực tế có những vớng mắc nhất định.

Tình hình quản lý đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận đợc thể hiện trên biểu số liệu sau:

Biểu 1: Tình hình quản lý đối với hộ kinh doanh cá thể. Năm Số hộ điều tra thống Số hộ có mã số thuế

Số hộ quản lý Số hộ mới đa vào

quản lý Số hộ thu thuế môn bài Số hộ ghi thu GTGT + TNDN hàng tháng Hộ Thuế 2000 13.532 11.779 10.836 7.941 1.671 300.085.000 2001 13.668 11.956 10.950 7.983 1.430 198.000.000 2002 13.606 11.970 11.054 8.120 1.067 636.565.000

(Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2000-2001-2002)

Những số liệu trong biểu trên cho thấy: Trong những năm qua Chi cục đã có nhiều cố gắng trong quản lý số hộ kinh doanh, thể hiện:

- Thông qua công tác cấp mã số thuế cho các hộ kinh doanh, hàng năm Chi cục đã đa thêm đợc nhiều hộ vào quản lý thu thuế:

+ Năm 2000, Chi cục đa thêm 1671 hộ, số thuế 300.085.000 đồng. + Năm 2001, Chi cục đa thêm 1430 hộ, số thuế 198.000.000 đồng. + Năm 2002, có 1067 hộ đợc đa thêm với số thuế 636.565.000 đồng. Do đó số hộ có sản xuất kinh doanh đợc đa vào diện quản lý thu thuế đều đã tăng qua các năm:

+ Năm 2001 tăng 177 hộ so với năm 2000.

+ Năm 2002 tăng 14 hộ so với năm 2001 và tăng 191 hộ so với năm 2000. - Số hộ kinh doanh đã quản lý thu thuế (thuế môn bài, thuế GTGT + TNDN) cũng đều năm sau tăng hơn năm trớc:

+ Số hộ thu thuế môn bài năm 2001 đã tăng 144 hộ so với năm 2000 và năm 2002 tăng 104 hộ so với năm 2001.

+ Số hộ ghi thu thuế GTGT + TNDN năm 2001 tăng hơn năm 2000 là 42 hộ, sang năm 2002 lại có 137 hộ tăng hơn năm 2001.

- Bên cạnh các nguồn thu có tính chất thờng xuyên, cố định trên địa bàn, Chi cục cũng chú trọng đến công tác khai thác các nguồn thu khác nh: thu cho thuê nhà, thuê cửa hàng, thu xây dựng, trông giữ xe đạp, xe máy … Trong năm 2002, Chi cục đã thu của 2.136 lợt hộ có nhà cho thuê để ở với số thuế 11.803.728.000 đồng; 2412 lợt hộ kinh doanh vãng lai, vỉa hè với số thuế 102.168.000 đồng; 24 hộ xây dựng nhà với số thuế 10.932.000 đồng …

Mặc dù vậy, công tác quản lý số hộ kinh doanh trên địa bàn quận vẫn còn thất thu lớn. Nhìn vào số liệu trong biểu 1 ta thấy:

- Số hộ quản lý thu thuế môn bài chỉ bằng 80% - 81% số hộ thực tế kinh doanh, so với số hộ đợc cấp mã số thuế cũng còn chênh lệch lớn:

+ Năm 2000 chênh lệch là 943 hộ. + Năm 2001 chênh lệch tới 1006 hộ. + Năm 2002 có chênh lệch là 916 hộ.

- Số hộ quản lý thu thuế GTGT và thuế TNDN hàng tháng của Chi cục cũng chỉ đạt 72% - 73% so với hộ quản lý môn bài.

- Trong khi đó, số hộ có thực tế kinh doanh nhng cha đợc cấp mã số thuế lại tơng đối cao:

+ Năm 2000, số hộ cha đợc cấp mã số thuế là 1753 hộ.

+ Năm 2001, còn 1712 hộ cha đợc đa vào diện quản lý thu thuế. + Năm 2002, số này là 1636 hộ.

⇒ Nh vậy, số hộ kinh doanh thuộc diện phải lập bộ quản lý thu thuế nhng cha đợc lập bộ quản lý thu chiếm 13% - 14% tổng số hộ đã đợc lập bộ. Việc bỏ sót hộ này chủ yếu do một số nguyên nhân sau:

• Hàng năm, khi xây dựng dự toán thu, Chi cục thờng lập dự toán nhỏ hơn nguồn thu nên đã để lại một số hộ dự phòng. Những hộ này th- ờng đợc giấu trong bộ phụ. Nó nh một kênh điều tiết cho tiến độ hoàn thành kế hoạch. Nếu kế hoạch thu thực hiện yếu, thì những hộ này sẽ đ-

ợc thu ráo riết nh một nguồn bổ sung để hoàn thành kế hoạch. Nếu kế hoạch thu thực hiện tốt thì số thuế của những hộ này có thể đợc ghim lại ở ngời nộp thuế dới dạng nợ thuế (thờng thì không xử phạt). Bộ phụ dùng để theo dõi các hộ mới ra kinh doanh, hoạt động kinh doanh cha ổn định, hoặc những hộ kinh doanh thời vụ nh kinh doanh tết, trung thu … Về nguyên tắc, những hộ đã ra kinh doanh đợc 3 tháng thì phải đa vào bộ chính không đợc theo dõi trên bộ phụ nữa. Những hộ kinh doanh bán thời gian thờng xuyên nh ăn sáng, ăn khuya, cơm tra … đều phải theo dõi trên bộ chính. Do việc theo dõi kiểm soát bộ phụ có nhiều lỏng lẻo nên số hộ trên bộ phụ chậm đợc đa vào bộ chính.

• Cạnh đó có những hộ kinh doanh nhỏ có thu nhập thấp, theo nguyên tắc chỉ nộp thuế môn bài và thông qua việc xem xét của hội đồng t vấn đợc cấp giấy miễn thuế có thời hạn, song một phần những hộ này không đợc làm thủ tục miễn thuế theo quy định mà đợc bàn giao về cho phờng để thu thuế không xuất biên lai. Một số cán bộ quản lý địa bàn cũng ăn theo tách ra một số hộ coi nh thuộc diện phờng quản lý nhng tự thu bỏ túi hoặc để lập quỹ trái phép. Một số cán bộ tài chính phờng cũng lạm dụng bỏ ngoài ngân sách phờng dùng cho cá nhân. Chi cục Thuế hoàn toàn không nắm đợc nguồn thu này, hoặc có biết nhng coi đây là khoản hữu hảo cho việc xây dựng ngân sách phờng và cũng là điều kiện vật chất để chính quyền phờng hỗ trợ cho công tác thu thuế trên địa bàn.

• Ngoài ra có một nguyên nhân khách quan là: số lợng hộ kinh doanh rất lớn, quy mô kinh doanh đa số là nhỏ và trải rộng trên khắp địa bàn quận, trình độ văn hoá, ý thức chấp hành pháp luật của các hộ kinh doanh còn yếu so với khu vực kinh tế Nhà nớc và khu vực kinh tế có vốn đầu t nớc ngoài nên đã có một số lợng lớn các hộ ra kinh doanh nhng không hề đăng ký thuế cũng nh kê khai thuế.

⇒ Tình trạng bỏ sót hộ kinh doanh không chỉ gây thất thu cho Ngân sách Nhà nớc mà còn gây khó khăn trong việc quản lý mã số thuế của Nhà nớc, tạo sự phiền hà, tuỳ tiện trong hành xử của cán bộ thuế và

Trong công tác quản lý ĐTNT, quản lý hộ cá thể nghỉ kinh doanh cũng đợc Chi cục đặc biệt chú trọng. Theo quy định hiện hành thì hộ kinh doanh nghỉ từ 15 ngày trở lên đợc xét giảm 50% thuế phải nộp của tháng, nếu nghỉ cả tháng thì đợc miễn nộp thuế của tháng đó. Nhìn chung, đây là một chủ trơng phù hợp, tạo điều kiện giải quyết một phần khó khăn cho các hộ kinh doanh trong trờng hợp vì lý do bất khả kháng phải nghỉ kinh doanh. Tuy nhiên, nếu công tác này không đợc làm tốt thì việc xét miễn, giảm này lại là một kẽ hở để các hộ kinh doanh lợi dụng để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách Nhà nớc. Thực tế ở Chi cục cho thấy thời gian qua các hộ nghỉ kinh doanh vì các lý do nh: nghỉ để chuyển hớng kinh doanh khác; nghỉ để sát nhập hoặc chia tách, nghỉ để di chuyển địa điểm khác; nghỉ do điều kiện kinh doanh gặp khó khăn và nghỉ vì những lý do khác. Thời điểm có nhiều hộ nghỉ nhất là dịp sau Tết nguyên đán do tình hình kinh doanh chững lại hay các hộ đi lễ hội dài ngày. Trung bình một tháng ở Chi cục có 411 hộ nghỉ kinh doanh chiếm 3,72% số hộ quản lý. Số hộ xin nghỉ này đã ảnh hởng trực tiếp đến số thuế thu đợc của Chi cục: trung bình giảm 106.387.000 đồng/tháng tiền thuế. Công tác kiểm tra hộ nghỉ đợc đội thanh tra phối hợp với các đội thuế phờng tiến hành thờng xuyên. Qua kiểm tra, hàng năm Chi cục đều phát hiện đợc những hộ lợi dụng xin nghỉ để kinh doanh trốn lậu thuế. Chi cục cũng đều đã kiên quyết xử lý truy thu và phạt đối với các hộ vi phạm này.

Bảng 2: Kết quả kiểm tra hộ nghỉ kinh doanh

Năm doanh đợc kiểm traSố lợt hộ nghỉ kinh Số hộ vi phạm Số tiền truythu + phạt

2001 1.425 49 15.852.000

2002 2.814 25 59.085.000

(Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2001-2002)

⇒ Nh vậy, số hộ "nghỉ giả" bằng 1,73% số hộ kiểm tra, tuy không đáng kể nhng lại gây ra thất thu thuế, không đảm bảo sự cạnh tranh

lành mạnh giữa các hộ kinh doanh, không thực hiện đợc yêu cầu công bằng trong chính sách động viên, làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Về việc miễn thuế TNDN và không thu thuế GTGT cho các hộ thuộc diện có thu nhập thấp (dới 210.000 đồng/tháng): Chi cục đã ra quyết định cho 2.489 hộ - bằng 21% so với hộ quản lý. Đây là một tỷ lệ lớn đòi hỏi Chi cục phải thờng xuyên rà soát lại doanh thu để chuyển bớt các hộ có quy mô đã thay đổi sang diện phải quản lý thu thuế, chống thất thu Ngân sách Nhà nớc.

Một phần của tài liệu NH117 PDF (Trang 34 -39 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×