0
Tải bản đầy đủ (.doc) (105 trang)

Chấn chỉnh lại công tác quản lý hoá đơn chứng từ.

Một phần của tài liệu NH117 PDF (Trang 93 -94 )

Giải pháp tăng cờng công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế hai bà trng

3.3.3. Chấn chỉnh lại công tác quản lý hoá đơn chứng từ.

Để chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng hoá đơn đi vào nề nếp, khắc phục những tồn tại trong thời gian qua, cần thực hiện những biện pháp sau:

- Cần có quy định tất cả các hộ sản xuất kinh doanh phải có bản cam kết viết hoá đơn đầy đủ cho khách hàng. Bản cam kết phải đợc treo chỗ thuận tiện, dễ thấy tại điểm bán hàng. Nếu hộ kinh doanh không thực hiện đúng cam kết sẽ bị xử phạt theo luật định.

- Có chính sách khuyến khích ngời mua hàng lấy hoá đơn 9có thể tăng số liên hoá đơn để ngời mua có một liên giao cho cơ quan thuế - để thực hiện đề án xổ số hoá đơn có thởng). Đồng thời có quy định: Nếu ngời mua có đủ số liệu chứng minh ngời bán không xuất hoá đơn thì đợc thởng ít nhất bằng số trốn thuế. Thủ tục thởng này phải quy định đơn giản và thuận tiện cho ngời nhận thởng.

- Cơ quan thuế tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về bán hoá đơn, quản lý hoá đơn, phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận bán hoá đơn và bộ phận quản lý đối tợng sử dụng hoá đơn nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trờng hợp vi phạm. Bên cạnh đó, cơ quan thuế cần tăng cờng công tác thanh tra, kiểm tra, coi đây là nhiệm vụ thờng xuyên, liên tục; trong đó việc kiểm tra, đối chiếu hoá đơn là trọng tâm. Đặc biệt đối với các hộ kế toán sử dụng hoá đơn phải đợc lập phiếu xác minh 100% số hoá đơn đối tợng sử dụng hàng tháng. Hớng là tất cả những hoá đơn bán hàng bên bán và bên mua đều ở cục địa phơng đều phải xác minh đối chiếu ngay trong tháng; đối với những hoá đơn liên quan đến địa phơng khác thì lập phiếu gửi đi xác minh. Nếu qua xác minh có vi phạm phải kết hợp xác định rõ đối tợng vi phạm để xử lý đúng ngời, đúng hành vi …

- Mọi trờng hợp vi phạm về khai báo sử dụng hoá đơn, quản lý và sử dụng hoá đơn cơ quan thuế phải xử lý hành vi vi phạm và tạm đình chỉ việc sử dụng hoá đơn của hộ kinh doanh. Sau khi hộ kinh doanh đã thực hiện quyết định xử lý và có các biện pháp chấn chỉnh mới tiếp tục bán hoá đơn cho hộ kinh doanh.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền đa tin về những vụ vi phạm điển hình nhằm phát huy tác dụng giáo dục cho hộ có hành vi vi phạm.

Một phần của tài liệu NH117 PDF (Trang 93 -94 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×