0
Tải bản đầy đủ (.doc) (105 trang)

Những nhân tố ảnh hởng đến công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể.

Một phần của tài liệu NH117 PDF (Trang 27 -28 )

thuế đối với hộ kinh doanh cá thể.

Thành công của công tác quản lý thu thuế phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố:

Nhân tố trớc hết phải kể đến đó là hệ thống chính sách thuế. Để cho các ĐTNT tự giác chấp hành nghĩa vụ của mình, thì bản thân họ phải hiểu rõ về luật thuế đó, phải tự tính ra đợc số thuế mà họ phải nộp và số thuế này nằm trong khả năng đóng góp của họ. Do đó, mỗi luật thuế phải có nội dung đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, mang tính phổ thông, phù hợp với trình độ chung của cả ngời nộp thuế và ngời quản lý và quan trọng là các mức thuế suất phải đợc tiến hành trên sự phân tích khoa học, toàn diện để tìm ra đợc những đáp số phù hợp nhất, sẽ tăng đợc tính hiệu quả của công tác quản lý thu thuế.

Một hệ thống chính sách thuế và cơ cấu thuế suất hợp lý nhng tổ chức và cơ chế quản lý thu thuế kém sẽ không đạt đợc hiệu quả cao.

Mục tiêu của công tác quản lý thu thuế và tập trung huy động đầy đủ, kịp thời số thu cho Ngân sách Nhà nớc trên cơ sở không ngừng nuôi dỡng và phát triển nguồn thu. Sự tự nguyện, tự giác chấp hành các luật thuế của các ĐTNT là điểm mấu chốt để thực hiện mục tiêu đó.

Trình độ và trách nhiệm của cán bộ quản lý thuế có ý nghĩa quyết định đến kết quả công tác quản lý thuế và họ là ngời trực tiếp làm nhiệm vụ.

Phơng tiện làm việc, chế độ lơng bổng, chế độ khen thởng, kỷ luật cũng là những nhân tố quan trọng ảnh hởng đến công tác quản lý thu thuế.

Chơng II

Một phần của tài liệu NH117 PDF (Trang 27 -28 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×