trọng tâm ôn tập toán hk2 lớp 10

Trọng tâm ôn tập Toán HK2 lớp 10

Trọng tâm ôn tập Toán HK2 lớp 10

Tư liệu khác

... Để khảo sát kết thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh đại học năm vừa qua trường A , người điều tra chọn mẫu gồm 100 học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh Điểm môn Toán (thang điểm 10) học sinh cho bảng ... BH Lập pt tổng quát pt tham số đường trung tuyến AM Định tọa độ trọng tâm , trực tâm ∆ABC Viết pt đường tròn ngoại tiếp ∆ABC Định tâm bán kính Tính diện tích ∆ABC Bài 2: Cho ∆ABC có A(−1; 2), B(2;0), ... tuyển sinh Điểm môn Toán (thang điểm 10) học sinh cho bảng phân bố tần số sau Điểm 10 Tần N = 100 1 13 19 24 14 10 số Tìm mốt Tìm số trung bình (chính xác đến hàng phần trăm) Tìm số trung vị Tìm...
 • 3
 • 2,254
 • 18
Đề ôn tập toán HKI lớp 10

Đề ôn tập toán HKI lớp 10

Toán học

... biết A(3;-1), B(0;4) trọng tâm G(4;-1) a) Hãy xác định tọa độ đỉnh C tọa độ trực tâm H tam giác ABC b) Hãy xác định tọa độ điểm D để tứ giác ABGD hình bình hành Xác định tâm hình bình hành c) ... hành c) Tam giác ABC tam giác nhọn hay tam giác tù? Bài Cho tam giác ABC Tìm tọa độ trọng tâm G, trực tâm H , tâm đường tròn ngoại tiếp I chân đường cao A1 kẻ từ A , chân đường cao B1 kẻ từ B, ... A(-3;1), B(1;4), C(3;-2) a) Tim tọa độ trọng tậm G tam giác IAB, với I trung điểm BC b) Tìm tọa độ điểm D để DBGI hbh Tìm tọa độ tâm O c hbh c) Tìm tọa độ trực tâm H tam giác ABC Câu 6: Cho tam giác...
 • 4
 • 659
 • 3
Ôn tập Toán HK2-Lớp 5

Ôn tập Toán HK2-Lớp 5

Toán học

... tình cảm cậu bé với ông lão NTN? H: Đọc đoạn + Cởu bé cho ông lão, nhng ông lão lại nói : nh cháu cho ông Em hiểu cậu bé cho ông lão - Đ3: Tâm trạng cậu bé gì? - Cậu cho ông lòng đồng cảm 22 ... cụ thể H: Nêu YC tập (1em) HD học sinh làm tập: (7 ) T: hiếu tập cho nhóm, * Bài tập 2: Lát sau - - phải - xin bà - băn H: Thảo luận theo nhóm, trình bày kết bảng lớp khoăn - không - xem H+T: Nhận ... làm tập: (31 ) * Bài tập 1: Phân tích cấu tạo H: Nêu YC tập, đọc phần VD (SGK) H: Làm việc theo cặp tiếng câu tục ngữ T: Treo bảng phụ gọi cặp lên "Khôn ngoan đối đáp ngời trình bày trớc lớp...
 • 20
 • 268
 • 3
đề cương ôn tập toán vào lớp 10

đề cương ôn tập toán vào lớp 10

Trung học cơ sở - phổ thông

... n d Công thức lợng giác(2) ( Công thức cộng ,nhân đôi , nhân ba) 12 sin a = 13 Bài : 1.Cho Tính cos( a) ; < a < 2 sin a = (0 < a, b < ) Chứng minh a + b = 2.Cho sin b = 10 Cho ... 0974999981 13 TT MINH DAT 0944576668 10A3 PHONG XA AN BAI QP THAI BINH EMAIL anduongvuong_6868@yahoo.com http://minhdat6668.vn.vnn Công thức lợng giác(3) ( Công thức biến đổi tích thành tổng,tổng ... biểu thức sau : + cos + cos 7 3 C = tan tan 270 tan 630 + tan 810 ; D = cos cos + cos 7 3 E = ; F = sin sin sin 7 sin10 cos10 13 19 25 H = sin sin sin sin sin 30 30 30 30 30 A = cos cos...
 • 17
 • 431
 • 1
đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 1

đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 1

Đề thi lớp 11

... ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút Đề số Bài − x − x lim (− x − 2)( x − 1) = lim(− x ... ,(SAB) = ·BSC A D • ∆SAB vuông A ⇒ SB = SA2 + AB = 3a2 ⇒ SB = a O BC · = • ∆SBC vuông B ⇒ tan BSC = ⇒ ·BSC = 60 C B SB + Với x0 = ⇒ y0 = ⇒ PTTT: y = ( ) 4) Gọi O tâm hình vuông ABCD • Ta có: (SBD) ... (ABCD) ⇒ SA ⊥ AB, SA ⊥ AD S ⇒ Các tam giác SAB, SAD vuông A • BC ⊥ SA, BC ⊥ AB ⇒ BC ⊥ SB ⇒ ∆SBC vuông B • CD ⊥ SA, CD ⊥ AD ⇒ CD ⊥ SD ⇒ ∆SCD vuông D 2) BD ⊥ AC, BD ⊥ SA ⇒ BD ⊥ (SAC) ⇒ (SBD) ⊥ (SAC)...
 • 3
 • 397
 • 0
đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 2

đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 2

Đề thi lớp 11

... ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút Đề số Bài 1:   1 1 x  − 1− − + 3÷ − + 3x  ÷ x ... IK // OB ⇒ (·AI , OB ) = (·AI , IK ) = ·AIK • ∆ABI vuông I ⇒ cos·BAI = • ∆AOK vuông O ⇒ AK = OA2 + OK = 5a2 IK · a2 a2 = • IK = • ∆AIK vuông K ⇒ cos AIK = AI 4  n −1  + + (1 + + + + (n −...
 • 3
 • 454
 • 1
đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 3

đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 3

Đề thi lớp 11

... ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút Đề số Bài 1: 1  3 1) lim (− x + x − x + 1) = lim ... SC = a ; SK = Trong ∆SAB, có: SH = SB a = SC SB a = SA 3a2 a 30 ⇒ HK = 10 10 HK 60 15 ⇒ cos ·SA,( BHK ) = cos·BHK = = = SH 10 2 x + 2x − x − 3x + Bài 6: f ( x ) = ⇒ f ′(x) = x +1 ( x + 1)2 Tiếp ... BH ⊥ SA ⇒ BH ⊥ (SAC) ⇒ BH ⊥ SC Mà BK ⊥ SC ⇒ SC ⊥ (BHK) Từ câu 2), BH ⊥ (SAC) ⇒ BH ⊥ HK ⇒ ∆BHK vuông H Vì SC ⊥ (BHK) nên KH hình chiếu SA (BHK) ⇒ ·SA,( BHK ) = (·SA, KH ) = ·SHK ( ) Trong ∆ABC,...
 • 3
 • 392
 • 1
đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 4

đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 4

Đề thi lớp 11

... ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút Đề số Bài 1:  3 1) lim (−5 x + x − 3) = lim x  ... a = →1 →1 Bài 3: Xét hàm số f ( x ) = x + 100 0 x + 0,1 ⇒ f liên tục R  f (0) = 0,1 > ⇒ f (−1) f (0) < ⇒ PT f ( x ) = có nghiệm c ∈ (−1; 0) f (−1) = 100 1 + 0,1 <   Bài 4: 2x2 − 6x + x + 16 ... y = x − x + ⇒ y′ = x − x 1) Tại điểm M(–1; –2) ta có: y′ (−1) = ⇒ PTTT: y = x + 2) Tiếp tuyến vuông góc với d: y = − x + ⇒ Tiếp tuyến có hệ số góc k = Gọi ( x0 ; y0 ) toạ độ tiếp điểm  x = −1...
 • 3
 • 367
 • 0
đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 5

đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 5

Đề thi lớp 11

... ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút Đề số Bài 1: a) lim b) lim x →1 2n − 2n + − n3 x +3 ... (ABCD) Vì SA = SB = SC = a nên HA = HB = HD ⇒ H tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD Mặt khác ∆ABD có AB = AD ·BAD = 60 nên ∆ABD Do H trọng tâm tam giác ABD nên H ∈ AO ⇒ H ∈ AC  SH ⊂ (SAC ... 3 3 a a2 Tam giác SHA vuông H có SH = SA2 − AH = a2 − = 3 2 2a 4a 4a 2 a2 HC = AC = ⇒ HC = ⇒ SC = HC + SH = + = 2a 3 3 SA2 + SC = a2 + 2a2 = 3a2 = AC ⇒ tam giác SCA vuông S Trong ∆ABC, ta có:...
 • 3
 • 363
 • 0
đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 6

đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 6

Đề thi lớp 11

... ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút Đề số Câu 1: 3x − x + ( x −1)(3 x −1) = lim = lim ... + ⇒ OH = OM OS = 7a ⇒ OH = a 210 ∆SOM có  30 30 OH OM OS OM + OS OM = a   c) Tính d ( BD, SC ) Trong ∆SOC, vẽ OK ⊥ SC Ta có BD ⊥ (SAC) ⇒ BD ⊥ OK ⇒ OK đường vuông góc chung BD SC ⇒ d ( BD, ... có: f(2) = 3; xlim2 f ( x ) = xlim2( x + 1) = ⇒ f(x) liên tục x = → → Vậy với m = hàm số liên tục tập xác định  x2 − x −  x ≠  x + x ≠ = b) f ( x ) =  x − x = m  m x =  lim f ( x ) = x →2...
 • 3
 • 312
 • 0
đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 7

đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 7

Đề thi lớp 11

... ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút Đề số Câu 1: a) lim x →+∞ b) lim ( ) x + − x = lim ... nằm mp(ABC) H M b) Tính SK AH theo a ϕ B • ∆AHC vuông H nên AH = AC.sin·ACM = a sin ϕ • SH = SA2 + AH = a2 + a2 sin2 ϕ ⇒ SH = a + sin ϕ • ∆SAH vuông A có SA = SK SH ⇔ SK = SA2 a ⇔ SK = SH + sin2...
 • 3
 • 302
 • 0
đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 9

đề ôn tập toán hk2 lớp 11 đề số 9

Đề thi lớp 11

... ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút Đề số Bài 1: 2 + n n =1 1+ n x −8 ( x − 2)( x − x ... + AC = a2 + a2 = 2a2 = ( a ) = BC ⇒ tam giác ABC vuông A A C b) CM: OA vuông góc BC J • J trung điểm BC, ∆ABC vuông cân A nên AJ ⊥ BC ∆OBC vuông cân O nên OJ ⊥ BC ⇒ BC ⊥ OAJ ⇒ OA ⊥ BC B c) Từ ... x ∈  −∞; − ÷∪ ( 1; +∞ ) 2  Bài 3: a) CMR: ∆ABC vuông O • OA = OB = OC = a, ·AOB = ·AOC = 60 nên ∆AOB ∆AOC cạnh a (1) ·BOC = 900 ⇒ ∆BOC vuông O BC = a (2) I • Có lim f ( x ) = lim • ∆ABC có...
 • 3
 • 308
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25