0

thong tin benh vien

HỆ THỐNG QUẢN lý THÔNG TIN BỆNH VIỆN CARE2X

HỆ THỐNG QUẢN lý THÔNG TIN BỆNH VIỆN CARE2X

Hệ thống thông tin

... thị tin tức thông tin o Soạn thảo tin tức điểm tin o Cột bên phải với menu Giờ làm việc Quản lý - Soạn thảo tin tức - Các khoa - Soạn thảo tin khoa - Bảng tin căng tin - Soạn thảo tin căng tin ... phần lớn vào thông tin mặt hoạt động lĩnh vực bệnh viện với yêu cầu: thông tin trung thực, xác, thời gian Tuy nhiên sử dụng phương pháp thu thập xử lý thông tin tay thông tin xử lý không yêu ... thông tin bệnh viện, cụ thể mô hình tổ chức bệnh viện Việt Nam, tin học quản lý bệnh viện việt nam, lợi ích tin học bệnh viện, vấn đề cần giải Chương 2: Trình bày hệ thống quản lý thông tin bệnh...
 • 49
 • 732
 • 1
Báo cáo

Báo cáo " Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu trong quản lý thông tin bệnh viện " pot

Báo cáo khoa học

... gồm: Quản lý thông tin bệnh nhân: Thông tin bệnh nhân cần lưu trữ sở liệu bệnh viện bao gồm: thông tin cá nhân, thông tin bệnh án thông tin trình điều trị - Quản lý thông tin cá nhân gồm: Mã ... thông tin mối quan hệ quản lý dược Việc xây dựng bảng thông tin lưu trữ thiết lập mối quan hệ dựa theo giả thiết phụ thuộc hàm phần cho nhóm thông tin cần quản lý gồm: thông tin bệnh nhân, thông tin ... thông tin nhân lực, thông tin dược, thông tin tài kết nối tổng thể chúng thực hệ quản trị MySQL Server2000 Sản phẩm thiết kế cho kết chạy mô xác, đáp ứng mục tiêu thu nhận quản lý thông tin trạm...
 • 7
 • 2,827
 • 43
Hệ thống thông tin bệnh viên

Hệ thống thông tin bệnh viên

Cao đẳng - Đại học

... Mastrian, 2009, p 193) June 2009 e-hammond Hệ thống thông tin bệnh viện • Hệ thống dựa vào máy tính thiết kế để thu thập lưu trữ, thao tác tạo thông tin phục vụ cho trình chăm sóc sức khỏe • Có thể giới ... thông tin bệnh viện (tt) • Cung cấp kho chứa liệu khám chữa bệnh (clinical data repository) lưu trữ lịch sử bệnh nhân lần khám chữa bệnh sở y tế • Bao gồm chức dịch vụ như: Hệ thống thông tin bệnh ... nghệ có tiến đáng ngạc nhiên – thuốc mới, phương pháp điều trị mới, cách kiểm tra mới, truyền tin vệ tinh, di chuyển thuận tiện nhanh chóng toàn giới, hình thành cộng đồng toàn cầu • Các ứng dụng...
 • 62
 • 1,955
 • 0
phân tích & đánh giá hệ thống thông tin bệnh viên phụ sản quốc tế sài gòn quy trình khám bệnh & quản lý kho thuốc

phân tích & đánh giá hệ thống thông tin bệnh viên phụ sản quốc tế sài gòn quy trình khám bệnh & quản lý kho thuốc

Hệ thống thông tin

... thông tin bệnh viện mặt đáp ứng yêu cầu sau thực việc triển khai “Giải pháp quản lí bệnh viện” - Quản lý thông tin theo đối tượng hồ sơ bệnh nhân, theo dõi thông tin liên hệ, tài liệu, tin tức ... thông tin hành bệnh nhân dựa sở hàng đợi bệnh nhân chờ khám  Hệ thống quản lý điều trị nội trú: quản lí thông tin từ bệnh nhân nhập viện đến xuất viện Ngoài hệ thống cho phép xem thông tin hồ ... phụ khoa bệnh lý Kỹ thuật y tế cao ( hỗ trợ sinh sản ) - Thụ Tinh Trong Ống Nghiệm ( IVF ) - Thụ Tinh Trong Ống Nghiệm ( ISCI ) - Thụ Tinh Trong Ống Nghiệm ( MESA ISCI ) NỘI DUNG | Trang 15 1.4...
 • 59
 • 491
 • 1
Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin bệnh viện

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin bệnh viện

Công nghệ thông tin

... động nghiệp vụ từ chức năng: +Thông tin Bệnh Nhân: - Tiếp xúc với bệnh nhân đến Bệnh viện + Bệnh nhân đến bệnh viện, khai báo thông tin cá nhân Nhập thông tin vào máy tính bệnh nhân đến lần đầu ... có khác không? Hệ thống lưu trữ bao gồm: +Thông tin Bệnh Nhân: họ tên,năm sinh ,CMND, BHYT,bệnh án bác sĩ +Phòng Khám Chữa Bệnh: Bệnh nhân, Thông tin khám bệnh nhân(bao gồm toa thuốc, bệnh án,phòng ... điều trị,chuyển phòng khám cần) +Khu nội trú bệnh viện: Thông tin khám ngày,sắp xếp giường cho bệnh nhân,tiếp đón bệnh nhân,thông tin điều trị thuốc ngày cho bệnh nhân,phương pháp điều trị cho...
 • 11
 • 389
 • 0
PHÂN TÍCH & ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN BỆNH VIÊN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN

PHÂN TÍCH & ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN BỆNH VIÊN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN

Y khoa - Dược

... thông tin bệnh viện mặt đáp ứng yêu cầu sau thực việc triển khai “Giải pháp quản lí bệnh viện” - Quản lý thông tin theo đối tượng hồ sơ bệnh nhân, theo dõi thông tin liên hệ, tài liệu, tin tức ... thông tin hành bệnh nhân dựa sở hàng đợi bệnh nhân chờ khám  Hệ thống quản lý điều trị nội trú: quản lí thông tin từ bệnh nhân nhập viện đến xuất viện Ngoài hệ thống cho phép xem thông tin hồ ... phụ khoa bệnh lý Kỹ thuật y tế cao ( hỗ trợ sinh sản ) - Thụ Tinh Trong Ống Nghiệm ( IVF ) - Thụ Tinh Trong Ống Nghiệm ( ISCI ) - Thụ Tinh Trong Ống Nghiệm ( MESA ISCI ) NỘI DUNG | Trang 15 1.4...
 • 59
 • 432
 • 0
Dự báo chuỗi thời gian trong hệ thống thông tin bệnh viện

Dự báo chuỗi thời gian trong hệ thống thông tin bệnh viện

Cơ sở dữ liệu

... quát: Giá trị Y thời điểm t không phụ thuộc vào thông tin mà phụ thuộc vào thông tin khứ Tuy nhiên, thông tin thời điểm gần có ý nghĩa thông tin thời điểm trước 46 Các mô hình MA cung cấp giá ... sinh phải giải Trước có giúp đỡ mạnh mẽ công nghệ thông tin, vấn đề nghiên cứu phương pháp toán học Đối với liệu lớn ngày phương pháp tin học hóa phần mềm chuyên dụng để hỗ trợ phân tích liệu ... nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế Vì vậy, nên doanh nghiệp phát triển lĩnh vực luôn tạo phần mềm hỗ trợ tối đa Điều thấy nhu cầu tình hình sử dụng công nghệ thông tin lĩnh...
 • 174
 • 1,212
 • 2
Báo cáo đồ án phần mềm quản lý thông tin bệnh nhân ở bệnh viện

Báo cáo đồ án phần mềm quản lý thông tin bệnh nhân ở bệnh viện

Lập trình

... Dựa vào thông tin bên ta có lược đồ Use case tổng quát: Phân rã biểu đồ Use case: Hình 3.10 Phần Mềm Quản Lý Thông Tin Bệnh Nhân Đồ Án Công Nghệ Phần Mềm Phân rã Use case Xem Thông Tin Bệnh Nhân: ... Quản Lý Thông Tin Bệnh Nhân Đồ Án Công Nghệ Phần Mềm Hình 3.24 20 Phần Mềm Quản Lý Thông Tin Bệnh Nhân Đồ Án Công Nghệ Phần Mềm Chức tìm kiếm: Hình 3.25 21 Phần Mềm Quản Lý Thông Tin Bệnh Nhân ... lưu CSDL Thong tin ve khu dieu tri va phong Các điều kiện hỗ trợ tìm kiếm Mô tả Lấy maPhong theo maBN Kiểm tra số bệnh nhân phòng số giường bệnh Tim mã thuốc theo tên thuốc Lấy thông tin khám...
 • 34
 • 1,392
 • 46
Quản lý hệ thống thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo

Quản lý hệ thống thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo

Kỹ thuật lập trình

... giảng dạy Quản lý thông tin sinh viên, thông tin lớp Quản lý thông tin điểm, hạnh kiểm Quản lý thông tin giảng viên Xem thông tin Trang: 16 Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên kế hoạch ... nhật -Thông tin đầu vào: thông tin -Thông tin đầu ra: ghi với thông tin thêm vào sở liệu  Chức sửa thông tin lớp Tác nhân: Người quản trị Mô tả: Chức cho phép người quản trị sửa thông tin lớp khoa ... sinh viên) - Thông tin đầu vào bao gồm: thông tin - Thông tin đầu : thông tin sinh viên sau sửa  Chức xóa thông tin sinh viên Tác nhân: Trang: 28 Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên kế...
 • 86
 • 2,247
 • 20
Quản lý thông tin sinh viên.docx

Quản lý thông tin sinh viên.docx

Công nghệ thông tin

... muc đích thiết thực : + Quản lý thông tin sinh viên + Giao lưu kết bạn với sinh viên khác trường Với hai mục đích đó, nhà trường theo dõi chỉnh sửa thông tin sinh viên sát Đồng thời tạo môi trường ... thức quản lý sở liệu, ngôn ngữ lập trình C# có hội ôn lại kiến thức học thực đề án ”Quản lý thông tin sinh viên” Đồng thời, nhóm học thêm nhiều kinh nghiệm, kkỹ làm việc theo nhóm Để thúc đẩy cho...
 • 5
 • 1,589
 • 29
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VIỆN KHOA HỌC - GIÁO DỤC VÀ TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC.DOC

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VIỆN KHOA HỌC - GIÁO DỤC VÀ TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC.DOC

Kế toán

... thành tin KHGD, thông tin chuyên đề, thông tin th mụckhi làm tin KHGD cán thông tin phải: - Tìm tài liệu chọn lọc tin KHGD; - Làm tóm tắt nội dung bài; - Soạn thảo th mục; - Xây dựng thành Bản tin ... chức năng: Biên tập tin KHGD hàng tháng; Thu thập thông tin làm tin chuyên đề; Các tổng luận KHGD; Các Bản tin th mục Trung tâm biên soạn tổng luận thông tin chuyên đề,các tin KHGD gồm 03 mảng ... tìm tin nhng cha đợc phổ biến cho ngời sử dụng b Phục vụ cung cấp thông tin Phục vụ thông tin theo chuyên ngành khoa học giáo dục, cung cấp thông tin dới hình thức Tổ chức khai thác thông tin...
 • 24
 • 911
 • 5
Mẫu Thông tin ứng viên dự tuyển

Mẫu Thông tin ứng viên dự tuyển

Biểu mẫu

... đoan thông tin cung cấp xác đầy đủ Tôi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra thông tin cá nhân cần trình định tuyển dụng Tôi cam kết không kiện nơi làm việc, học tập cá nhân cung cấp thông tin cho Ngân ... - Nơi làm việc … VIII/ Bạn biết thông tin tuyển dụng thông qua:  Website Techcombank  Báo giấy  Báo điện tử  Khác (ghi rõ) IX Người tham khảo thông tin: Họ tên Chức vụ Đơn vị công tác  Người...
 • 2
 • 19,273
 • 986
Chiến lược marketing đối với hoạt động thông tin thư viện

Chiến lược marketing đối với hoạt động thông tin thư viện

Kinh tế - Thương mại

... BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 3/2005 Mỗi quan thông tin thư viện có chiến lược marketing riêng dịch vụ cung cấp thông tin khác Vấn đề định giá sản phẩm dịch vụ cung cấp thông tin ... thông tin đó? Công cụ để xây dựng chiến lược marketing thiết thực mô hình chiến lược marketing hỗn hợp Philip Kotler Theo ông marketing hỗn hợp phần cốt lõi toàn qúa trình hoạt động marketing ... marketing Một chiến lược marketing cho quan thông tin - thư viện phương thức sử dụng hoạt động marketing hỗn hợp để nhằm lôi thỏa mãn nhóm khách hàng hoàn thành mục tiêu đơn vị Chiến lược marketing...
 • 11
 • 617
 • 2
Hoàn thiện thông tin thư viện trong hệ thông tin khoa học, thực trạng và giải pháp

Hoàn thiện thông tin thư viện trong hệ thông tin khoa học, thực trạng và giải pháp

Công nghệ thông tin

... thông tin gồm: Bản tin thị trờng, tin ngoại thơng, tin doanh nghiệp thơng mại, tin thị trờng giá vật t, Tạp chí Vietnam Economic News, Tạp chí Vietnam Bussiness Trung tâm có thông tin tin nớc , tin ... Những thông tin KHCN giới; dự báo chiến lợc mang tính toàn cầu; thông tin kết hội nghị KHCN nớc Do vậy, đặc điểm thông tin thông tin gốc ( thông tin cấp 1) , thông tin cấp , thông tin đợc xử lý ... quan thông tin - th viện ngời dùng tin ngày mở rộng, ngời dùng tin không thiết phải đến quan thông tin - th viện để khai thác tìm kiếm thông tin Công nghệ tìm tin từ xa qua mạng thông tin đòi hỏi...
 • 55
 • 766
 • 1
Khung chương trình đào tạo thạc sĩ ngành thông tin thư viện

Khung chương trình đào tạo thạc sĩ ngành thông tin thư viện

Cao đẳng - Đại học

... 90(12/24/54) 13 Người dùng tin nhu cầu tin 30(14/10/06) 90(14/20/56) 14 Quản lí nghiệp thông tin - thư viện 30(18/08/04) 90(18/16/56) 15 Tổ chức quản lí quan Thông tin – Thư viện đại 30(16/08/06) ... Thông tin phục vụ lãnh đạo quản lí 30(16/08/06) 90(16/16/58) 21 Thông tin khoa học & công nghệ 30(14/10/06) 90(14/20/56) 22 Thông tin văn hóa nghệ thuật 30(18/08/04) 90(18/16/56) 23 Thông tin giáo ... hoạt động Thông tin – Thư viện 30(18/06/06) 90(18/12/60) 17 Thiết kế quản trị sở liệu 30(12/12/06) 90(12/24/54) 18 Thông tin kinh tế thương mại 30(18/06/06) 90(18/12/60) 19 Thông tin KHCN phục...
 • 5
 • 864
 • 1
Chương trình đào tạo chuẩn ngành thông tin- thư viện

Chương trình đào tạo chuẩn ngành thông tin- thư viện

Cao đẳng - Đại học

... LIB3005 Người dùng tin nhu cầu tin 26 LIB2001 49 LIB3006 Thông tin kinh tế - thương mại 26 LIB2001 50 LIB3007 Thông tin khoa học xã hội nhân văn 26 LIB2001 51 LIB3008 Thông tin phục vụ quản lý ... phục vụ người dùng tin 26 40 LIB2014 Phần mềm quản lý hoạt động thông tin - thư viện 44 16 41 LIB2015 Sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện 26 42 LIB2016 Tự động hoá hoạt động thông tin thư viện 26 ... ngành) 16 V.1.1 Chuyên ngành Thông tin - tư liệu 16 Số TT 44 LIB3001 Thông tin khoa học công nghệ 26 45 LIB3030 Thông tin phục vụ doanh nghiệp 26 46 LIB3031 Thông tin phục vụ lãnh đạo quản lý 26...
 • 6
 • 526
 • 0
Hoạt động thông tin thư viện khoa học và công nghệ ở Việt nam, định hướng hoạt động và phát triển giai đoạn tự chủ

Hoạt động thông tin thư viện khoa học và công nghệ ở Việt nam, định hướng hoạt động và phát triển giai đoạn tự chủ

Tài liệu khác

... thụng tin kinh t, thụng tin th trng, thụng tin cụng ngh, thụng tin thng kờ; gia hot ng thụng tin KH&CN vi thụng tin i chỳng; gia hot ng thụng tin KH&CN vi tin hc v vin thụng Trong quỏ trỡnh thay ... thụng tin KH&CN giai on hin ti l tng cng kt hp ngy cng cht ch gia hot ng thụng tin KH&CN vi hot ng th vin v hng ti xõy dng cỏc th vin in t; gia thụng tin KH&CN vi thụng tin kinh t, thụng tin th ... tin in t Sn phm ny ó ngy cng chng t nhng u im ni tri nh: Trao i thun tin, nhanh, bao gúi thụng tin d dng (do tn dng nhanh, nhiu ngun tin, a dng v linh hot xut bn) Hin hu ht cỏc c quan thụng tin...
 • 93
 • 951
 • 1
Hoạt động thông tin - thư viện trong hệ thống thông tin khoa học - Thực trạng & Giải pháp

Hoạt động thông tin - thư viện trong hệ thống thông tin khoa học - Thực trạng & Giải pháp

Công nghệ thông tin

... thông tin gồm: Bản tin thị trờng, tin ngoại thơng, tin doanh nghiệp thơng mại, tin thị trờng giá vật t, Tạp chí Vietnam Economic News, Tạp chí Vietnam Bussiness Trung tâm có thông tin tin nớc , tin ... Những thông tin KHCN giới; dự báo chiến lợc mang tính toàn cầu; thông tin kết hội nghị KHCN nớc Do vậy, đặc điểm thông tin thông tin gốc ( thông tin cấp 1) , thông tin cấp , thông tin đợc xử lý ... quan thông tin - th viện ngời dùng tin ngày mở rộng, ngời dùng tin không thiết phải đến quan thông tin - th viện để khai thác tìm kiếm thông tin Công nghệ tìm tin từ xa qua mạng thông tin đòi hỏi...
 • 55
 • 488
 • 2

Xem thêm