0

thiết kế bài giảng hồi trống cổ thành

Bài giảng: Hồi trống cổ thành trích hồi 28 Tam quốc diễn nghĩa

Bài giảng: Hồi trống cổ thành trích hồi 28 Tam quốc diễn nghĩa

Trung học cơ sở - phổ thông

... tiểu thuyết chương hồi tuyệt tác của văn học Trung Quốc thời Minh – Thanh: Tam Quốc diễn nghĩa cũng như bước đầu tiếp cận văn bản: Hồi trống Cổ Thành - một trích đoạn thuộc hồi 28 của tác phẩm ... đã dồn nén, cô đặc lại trong một hồi trống ấy. Nó là khoảng thời gian giàu kịch tính nhất của đoạn trích.GV: Vì sao đoạn trích này tên Hồi trống Cổ Thành? Tại sao nói: Nếu không chi ... tính. - Hồi trống giải nghi với Trương Phi, ngợi ca tính cương trực, dứt khoát của Trương Phi.- Hồi trống minh oan cho Quan Công, ngợi ca khí phách, tài năng của Quan Công.- Hồi trống thách...
 • 8
 • 24,013
 • 267
Ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng địa lí tự nhiên việt nam trong sách giáo khoa địa lí 8 thcs

Ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng địa lí tự nhiên việt nam trong sách giáo khoa địa lí 8 thcs

Thạc sĩ - Cao học

... CNTT vào thiết kế bài giảng) , những vấn đề cần đặt ra là: Việc đổi mới thiết kế bài giảng địa lí nói chung và thiết kế bài giảng sử dụng CNTT nói riêng là việc làm hết sức cần thiết. Tuy ... học tích cực và thay thế việc thiết kế bài giảng truyền thống bằng thiết kế bài giảng ứng dụng CNTT. Để đạt đƣợc mục tiêu này cần phải tăng cƣờng đầu tƣ trang thiết bị hiện đại cho các trƣờng ... http://www.Lrc-tnu.edu.vn 21 có quan niệm mới về thiết kế bài giảng và biết cách thiết kế bài giảng theo hƣớng tổ chức các hoạt động nhận thức của học sinh. * Chuẩn bị cho việc lập kế hoạch dạy học Dạy học theo...
 • 113
 • 2,447
 • 8
Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng Địa lí lớp 11 Trung học phổ thông

Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng Địa lí lớp 11 Trung học phổ thông

Thạc sĩ - Cao học

... VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐỊA LÍ LỚP 11 1.1. SỞ LÝ LUẬN 1.1.1. Quan niệm về thiết kế bài giảngthiết kế bài giảng ứng dụng công nghệ thông tin 1.1.1.1. ... thực tiễn của việc ứng dụng CNTT trong thiết kế bài giảng Địa lí lớp 11 8 1.1. sở lý luận 8 1.1.1.Quan niệm về thiết kế bài giảngthiết kế bài giảng sử dụng công nghệ thông tin………………………………………………… ... dung bài học của HS, PPDH của GV và cách thiết kế từng bài giảng cụ thể. * Bài giảng: Bài giảng một vị trí quan trọng trong quá trình dạy học. Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc:“ Bài giảng...
 • 124
 • 2,948
 • 2
Ưng dụng công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng địa lý tự nhiên trong sách giáo khoa địa lí 10 trung học phổ thông

Ưng dụng công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng địa lý tự nhiên trong sách giáo khoa địa lí 10 trung học phổ thông

Thạc sĩ - Cao học

... việc thiết kế bài giảng 2.1.2. Một số phần mềm bản được sử dụng trong thiết kế bài giảng 2.1.3. Sử dụng Power point để thết kế bài giảng Địa lí tự nhiên 10 THPT 2.2. Thiết kế một số bài ... ra lúng túng. Vậy bài giảng là gì? Bài giảng là bản thiết kế (giáo án) đã được người giáo viên thực hiện trên lớp.Vì vậy khi bản thiết kế bài giảng rồi, để bài giảng thành công còn phụ ... trong thiết kế bài giảng Địa lí tự nhiên 10 THPT hiện nay Để tìm hiểu thực trạng của việc giảng dạy Địa lí nói chung và việc ứng dụng CNTT trong thiết kế bài giảng, nhất là thiết kế bài giảng...
 • 140
 • 1,798
 • 2
Thiết kế bài giảng hóa học vô cơ ở trường Trung học phổ thông (ban cơ bản)

Thiết kế bài giảng hóa học vô ở trường Trung học phổ thông (ban bản)

Khoa học tự nhiên

... khăn của các công việc trong thiết kế bài giảng Các công việc thực hiện trong thiết kế bài giảng Khó (%) Bình thường (%) Không khó (%)Xác định mục tiêu của bài học 10 66 24 Lựa chọn nội ... chất trước khi bài giảng được tiến hành. Xuất phát từ những quan niệm trên, việc thiết kế bài giảng theo hướng dạy học tích cực cần tuân theo các nguyên tắc sau: 1) Mục tiêu bài giảng cần đảm ... thiết kế bài giảng theo hướng dạy học tích cực. - Nghiên cứu thực trạng dạy học hóa học, thực trạng dạy học theo định hướng dạy học tích cực ở trường THPT hiện nay. - Thiết kế các bài giảng...
 • 128
 • 2,028
 • 5
Sử dụng một số phần mềm tin học và phương pháp dạy học phức hợp để thiết kế bài giảng điện tử phần hóa hữu cơ lớp 11 chương trình cơ bản

Sử dụng một số phần mềm tin học và phương pháp dạy học phức hợp để thiết kế bài giảng điện tử phần hóa hữu lớp 11 chương trình bản

Khoa học tự nhiên

... PHÁP DẠY HỌC PHỨC HỢP ĐỂ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ PHẦN HÓA HỮU 11- CHƯƠNG TRÌNH BẢN 2.1. Qui trình thiết kế một BGĐT  Xây dựng kế hoạch bài dạy học - Kế hoạch bài dạy cần căn cứ theo ... đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT vào giảng dạy chưa được thực hiện đồng bộ và hiệu quả.  Câu 3: Khả năng thiết kế bài giảng điện tử của Thầy (Cô) là: Bảng 1.4: Kết quả điều tra câu 3. Số GV ... Chưa làm được 3 5.45 - Biết sơ nhưng chưa soạn bài nào 10 18.18 - Thiết kế được vài bài đơn giản 26 47.27 - Rất thành thạo 16 29.09 tạo thành, trong đó một phương pháp làm hạt nhân...
 • 120
 • 2,168
 • 12
Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp có ứng dụng Công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa học ở trường trung học cơ sở - lớp 9

Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp ứng dụng Công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn Hóa học ở trường trung học sở - lớp 9

Khoa học tự nhiên

... pháp dạy học phức hợp ứng dụng CNTT để thiết kế bài giảng điện tử bộ môn hoá học ở trường THCS - Lớp 9” 2. Mục đích nghiên cứu Thiết kế một số bài giảng điện tử thuộc chương trình Hoá học ... biểu. 2.3. THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HOÁ HỌC LỚP 9 2.3.1. Phân loại các bài học hoá học lớp 9 Phần hoá học vô lớp 9 thể chia thành 5 dạng bài bản sau: Dạng I: Dạng bài lý thuyết ...  Kiểm tra bài cũ  Giảng bài mới  Củng cố bài  Hướng dẫn học ở nhà 1.6.4. Các kiểu bài lên lớp Bài học hoá học thể phân chia thành bốn dạng [3, tr. 259- 262] 1.6.4.1. Bài học nghiên...
 • 241
 • 1,462
 • 6
Thiết kế bài giảng vật lý 10 cơ bản 1

Thiết kế bài giảng vật lý 10 bản 1

Vật lý

... hoàn thành yêu cầu ở phiếu học tập. Còn thời gian thì GV thể chữa nhanh bài làm của HS. GV thể tổ chức cho HS thảo luận về câu hỏi ở đầu bài. Hoạt động 6. (2 phút) Tổng kết bài ... học tập. GV nhận xét giờ học. Bài tập về nhà : Học thuộc nội dung ở phần ghi nhớ, đọc mục Vật lí và khoa học và làm bài tập cuối bài, bài tập trong sách bài tập Vật lí. Ôn lại kiến ... Hoàn thành yêu cầu ở phiếu học tập. Còn thời gian thì GV thể chữa nhanh bài làm của HS. Hoạt động 6. (2 phút) Tổng kết bài học Cá nhận nhận nhiệm vụ học tập. GV nhận xét giờ học. Bài...
 • 174
 • 6,197
 • 41
Thiết kế bài giảng vật lý 10 cơ bản 2

Thiết kế bài giảng vật lý 10 bản 2

Vật lý

... gì ? O. Hoàn thành yêu cầu ở phiếu học tập. Hoạt động 6. (2 phút) Tổng kết bài học Cá nhân nhận nhiệm vụ học tập. GV nhận xét giờ học. Bài tập về nhà : làm bài 5, 6 SGK. Ôn ... thấp hơn? O. Hoàn thành yêu cầu ở phiếu học tập. Hoạt động 5. (2 phút) Tổng kết bài học Cá nhân nhận nhiệm vụ học tập. GV nhận xét giờ học. Bài tập về nhà : làm bài 6, 7 SGK. Ôn ... thế năng đàn hồi Trả lời : Sở dĩ lò xo khi bị nén thế năng đàn hồi vì nó chịu tác dụng của lực đàn hồi. O. Trong ví dụ ở đầu bài, vì sao lò xo bị nén lại thế năng đàn hồi ? . Vật...
 • 130
 • 3,847
 • 38
Thiết kế bài giảng vật lý 11 cơ bản 1

Thiết kế bài giảng vật lý 11 bản 1

Vật lý

... động 2. Làm bài kiểm tra GV phát bài kiểm tra tới từng HS. Quản lí HS làm bài, đảm bảo tính công bằng, trung thực trong khi làm bài. Hoạt động 3. Tổng kết giờ học GV thu bài và nhận ... động 5. Tổng kết bài học Cá nhân nhận nhiệm vụ học tập. GV nhËn xÐt giê häc. H−íng dÉn häc ë nhà : Hoàn thành bài tập 6, 8 SGK (Chú ý đổi đơn vị các đại lợng cho trong đề bài trớc khi ... Hoạt động 4. Củng cố , vận dụng Cá nhân hoàn thành yêu cầu của GV. Yêu cầu HS hoàn thành bài tập 5, 7 SGK. Hớng dẫn HS làm bài 7 : So sánh về tác dụng (hút, đẩy), về sự phụ thuộc...
 • 178
 • 6,183
 • 48
Thiết kế bài giảng vật lý 11 cơ bản 2

Thiết kế bài giảng vật lý 11 bản 2

Vật lý

... Hoàn thành bài tập 4, 5 (SGK). Hoạt động 6 : Tổng kết bài học Cá nhân nhận nhiệm vụ học tập.GV nhận xét, đánh giá giờ học. Yêu cầu HS về nhà : Làm bài tập 6, 7 SGK. Ôn lí thuyết bài ... Lo-ren-xơ. O. Hoàn thành bài tập 3, 4, 6 (SGK). Hoạt động 5: Tổng kết bài học Cá nhân nhận nhiệm vụ học tập. GV nhận xét, đánh giá giờ học. Yêu cầu về nhà của HS : Làm bài tập 5, 7, ... O. Hoàn thành yêu cầu C3 và bài tập 3, 4. Hoạt động 7 : Tổng kết bài học Cá nhân nhận nhiệm vụ học tập. GV nhận xét, đánh giá giờ học. Yêu cầu về nhà đối với HS : Làm bài tập 5,...
 • 172
 • 2,591
 • 42

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25