0

bài giảng hồi trống cổ thành

Bài giảng: Hồi trống cổ thành trích hồi 28 Tam quốc diễn nghĩa

Bài giảng: Hồi trống cổ thành trích hồi 28 Tam quốc diễn nghĩa

Trung học cơ sở - phổ thông

... tiểu thuyết chương hồi tuyệt tác của văn học Trung Quốc thời Minh – Thanh: Tam Quốc diễn nghĩa cũng như bước đầu tiếp cận văn bản: Hồi trống Cổ Thành - một trích đoạn thuộc hồi 28 của tác phẩm ... đã dồn nén, cô đặc lại trong một hồi trống ấy. Nó là khoảng thời gian giàu kịch tính nhất của đoạn trích.GV: Vì sao đoạn trích này tên Hồi trống Cổ Thành? Tại sao nói: Nếu không chi ... tính. - Hồi trống giải nghi với Trương Phi, ngợi ca tính cương trực, dứt khoát của Trương Phi.- Hồi trống minh oan cho Quan Công, ngợi ca khí phách, tài năng của Quan Công.- Hồi trống thách...
 • 8
 • 29,644
 • 272
Tiết 77 - 78: Hồi trống Cổ thành

Tiết 77 - 78: Hồi trống Cổ thành

Ngữ văn

... Vai trò của các nhân vật khácIII. Đoạn trích Hồi trống cổ thành Hồi thứ 28. Với tiêu đề là 2 câu thơ sau:Chém Sác Dương anh em hoà giải Hồi Cổ Thành tôi chúa đoàn viênB. Tìm hiểu Đoạn tríchI. ... Chu Du, Lục Tốn, LÃ Mông, Hoàng TácII. Tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa và đoạn trích Hồi trống cổ thành của La Quán Trung1. Tác giả Tiểu sử: La Quán Trung (1330 - 1400) tên La Bản, hiệu ... thuyết cổ điển Trung Quốc Bắt nguồn từ những chuyện kể dân gian được các nhà văn đời sau sưu tầp, chỉnh lý Tiểu Thuyết Chương Hồi 5 đặc điểm chính: Kể theo thời gian tuyến tính Cuối mỗi hồi...
 • 20
 • 3,209
 • 30
HỒI TRỐNG CỔ THÀNH

HỒI TRỐNG CỔ THÀNH

Ngữ văn

...
 • 31
 • 2,049
 • 24
Hồi trống cổ thành

Hồi trống cổ thành

Ngữ văn

... HỒI TRỐNG CỔ THÀNHHỒI TRỐNG CỔ THÀNH3. Nhân vật Quan Vũ:* Ngoại hình: Mặt đỏ, râu dài, cầm thanh long đao, cưỡi ngựa xích thố * Cổ Thành là cửa quan thứ sáu - ... càng tăng, giải nghi nan giải.- Đoạn 2: Chém Sái Dương - Hồi trống giải nghi. Ô CHỮ Ô CHỮ ““HỒI TRỐNG CỔ THÀNH”HỒI TRỐNG CỔ THÀNH”12345671. Binh khí mà Quan Vũ luôn mang bên mình?L ... dũng, giàu nghĩa khí như một người - thần. HỒI TRỐNG CỔ THÀNHHỒI TRỐNG CỔ THÀNH ( Trích Tam quốc diễn nghĩa –La Quán Trung)- Đoạn trích: Trích hồi thứ 28, kể lại sự hiểu lầm của Trương...
 • 11
 • 1,245
 • 9
Tiết 77: Hồi trống cổ thành

Tiết 77: Hồi trống cổ thành

Ngữ văn

... đầu Hoa Hùng, Nhan L-ơng, Văn Sú giữa muôn quân nghìn giáo.3. ý nghĩa của hồi trống Cổ Thành .- Chi tiết tả hồi trống rất ngắn gọn: QC chẳng nói một lời đầu Sái Dơng đà lăn dới đất > Lối ... quốc-tiểu thuyết sử thi anh hùng trung đại.- Đây không phải là hồi trống thúc quân thông thờng, mà là:+ Hồi trống giải nghi với TP.+ Hồi trống minh oan cho QC.+ Phê phán cái lập lờ, không dứt khoát, ... đoạn trích? Tác giả tả HTCT bằng mấy câu? Nhận xét ý nghĩa của hồi trống? thể bỏ chi tiết này đợc không? Vì sao? Hồi trống CT gì đặc biệt?giàu nghĩa khí, chỉ trong nháy mắt đà chém...
 • 4
 • 1,798
 • 36
Hồi trống cổ thành

Hồi trống cổ thành

Ngữ văn

... Đọc văn:Đọc văn: HỒI TRỐNG CỔ THÀNHHỒI TRỐNG CỔ THÀNH (Trích hồi 28 – Tam quốc diễn nghóa)(Trích hồi 28 – Tam quốc diễn nghóa) La Quán TrungLa Quán ... phẩm: - Hoàn cảnh ra đời: Ra đời đầu thời Minh (1368 - 1644 ), gồm 120 hồi. - Nội dung: SGK/74+ Kể lại quá trình hình thành, phát triển, diệt vong của 3 tập đoàn Phong kiến cát cứ: Ngụy – Thục ... khổ. Tác giả ủng hộ phía Lưu – Thúc. Ước mong một ông vua tốt.b. Đoạn trích:- Trích nửa đầu hồi 28 của “Tam quốc diễn nghóa”.Hãy trình bày những nét chính về tác giả La Quán Trung?Trinh...
 • 5
 • 1,088
 • 11
Hồi trống cổ thành

Hồi trống cổ thành

Ngữ văn

... thuyết lịch sử chương hồi (120 hồi) .Kể lại quá trình hình thành và diệt vong của 3 tập đoàn phong kiến Ngụy_Thục_Ngô. Hãy nêu tên một vàitiểu thuyết chương hồi mà em biết? 3.2 ... mình.–Anh dũng: Chưa dứt một hồi trống đã chém được đầu Sái Dương.Em nhận xét gì về phản ứng của Quan Công trước thái độ của Trương Phi?Chi tiết “chưa dứt một hồi trống, đầu Sái Dương đã ... hấp dẫn.Nội dung Đoạn trích đã làm sống lại không khí thế trận của “Tam quốc” và để lại một bài học sâu sắc: kết nghóa anh em, bạn bè… phải nhằm mục đích trong sáng, cao cả thì mới vững...
 • 12
 • 1,068
 • 16
Hồi trống Cổ Thành (Tiết 1)

Hồi trống Cổ Thành (Tiết 1)

Ngữ văn

... tắt các sự kiện trước và trong đoạn trích Hồi trống Cổ Thành. I. Tác giả và tác phẩm:II. Đọc và tìm hiểu chú thích:III. Đoạn trích Hồi trống Cổ Thành :1. Vị trí:(Trớch Tam quốc diễn nghĩa ... tìm hiểu chú thích:III. Đoạn trích Hồi trống Cổ Thành: 1. Vị trí: 2. Đọc hiểu văn bản: a/ Tính cách Trương Phi và Quan Công: b/ ý nghĩa của hồi trống Cổ Thành: c/ Nghệ thuật:Hoi troỏng ... hành động trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc.* Về nhà:- Nắm được tính cách, cách thể hiện tính cách nhân vật trong tiểu thuyết chương hồi. - Sau: Soạn Hồi trống Cổ Thành (tiếp)2. §äc hiÓu...
 • 17
 • 1,632
 • 15
Hồi trống cổ thành

Hồi trống cổ thành

Ngữ văn

... một võ tướng”tuyệt nghóa”.4.Ý nghóa của Hồi trống cổ thành .4.Ý nghóa của Hồi trống cổ thành . _Hồi trống ca ngợi không khí chiến trận _Hồi trống ca ngợi không khí chiến trận tạotạo ... tắt tác phẩm(Sgk).3. Đoạn trích Hồi trống cổ thành .3. Đoạn trích Hồi trống cổ thành .a.Xuất xứ.a.Xuất xứ.-Trích hồi 28 trong “Tam Quốc Diễn Nghóa”.-Trích hồi 28 trong “Tam Quốc Diễn Nghóa”.b.Tóm ... đột đầy kịch tính.- Hồi trống thách thức khí phách - Hồi trống thách thức khí phách của các bậc trượng phu.của các bậc trượng phu.- Hồi trống đoàn tụ anh em.- Hồi trống đoàn tụ anh em.III.Tổng...
 • 20
 • 709
 • 2
Hồi trống cổ thành

Hồi trống cổ thành

Ngữ văn

... thời Tam Quốc Trương Phi La Quán TrungLa Quán TrungHỒI TRỐNG CỔ THÀNHHỒI TRỐNG CỔ THÀNH Trích hồi 28 - Trích hồi 28 - Tam quốc Tam quốc diễn nghĩadiễn nghĩa b/ Giải quyết ... diễn ra không quá 3 hồi trống của Trương Phi. Quan Công 5/Đặc điểm nghệ thuật của tiểu thuyết chương hồi qua đoạn trích:-Kết cấu hoàn chỉnh-Tích cách nhân vật được hình thành từ hành động, ... nào? QUAN CÔNG TRƯƠNG PHI HIỂU RA SỰ THẬT,THẲNG THẮN NHẬN LỖI c/ Kết quả: -Trống chưa dứt một hồi, đầu Sái Dương đã lăn dưới đất.- Quan Công đã chứng minh lòng trung nghĩa, sự uy...
 • 21
 • 836
 • 4
HOI TRONG CO THANH

HOI TRONG CO THANH

Tin học

... H I TR NG C THÀNHỒ Ố ỔH I TR NG C THÀNHỒ Ố Ổ ( ( Trích h i 28- Tam qu c di n ngh a)ồ ố ễ ĩTrích h i 28- Tam qu...
 • 15
 • 734
 • 6
Tiết 98, 99: Hồi trống cổ thành

Tiết 98, 99: Hồi trống cổ thành

Ngữ văn

... 99 hồi trống cổ thành (Trích: Tam quốc diễn nghĩa La Quán Trung) 11Tiết: 98+99. hồi trống cổ thành (Trích: Tam quốc diễn nghĩa La Quán Trung)c.c.ýý nghĩa hồi trống. nghĩa hồi trống. ... hồi trống cổ thành (Trích: Tam quốc diễn nghĩa La Quán Trung) 15Tiết: 98+99. hồi trống cổ thành (Trích: Tam quốc diễn nghĩa La Quán Trung)III. Bài tập nâng cao (Thảo luận nhóm)III. Bài ... hành động. 13 Hồi trống Cổ Thành không chỉ gợi nên Hồi trống Cổ Thành không chỉ gợi nên không khí trận mạc mà hơn thế nó trở thành không khí trận mạc mà hơn thế nó trở thành biểu tượng...
 • 15
 • 2,372
 • 41
hồi trống Cổ Thành

hồi trống Cổ Thành

Ngữ văn

... nhận nhau trong niềm xúc động.d) ý nghĩa của Hồi trống Cổ Thành => Hồi trống thách thức, minh oan, và đoàn tụ. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài mới.1. Tưởng tượng mình là một nhân vật ... hùng. - Đọc trước bài. - Dự kiến hướng tìm hiểu. - Chia 3 phần + Hồi 1 -> hồi 14: nguyên nhân phân tranh, cát cứ.+ Hồi 15 -> hồi 50: Quá trình cục diện TQ chia3.+ Hồi 51 -> hết: ... vật. - Đoạn văn ngắn, bừng bừng không khí chiến trận nhờ âm vang của hồi trống Cổ Thành. Đặc biệt: ra quân thu quân, Trống trận giải quyết vấn đề tình cảm.- Biểu dương lòng cương trực của...
 • 17
 • 662
 • 3
Hoi Trong Co Thanh

Hoi Trong Co Thanh

Ngữ văn

... giải thích sự tình cho em. 3. ý nghĩa của hồi trống Cổ Thành - Hồi trống gợi không khí chiến trận, tạo đỉnh điểm cho xung đột đầy kịch tính. - Hồi trống là chớng ngại thách thức khí phách, ... gian, Khổng Minh: tuyệt trí, Lu Bị: tuyệt nhân) - Theo em hồi trống Cổ Thành mang ý nghĩa gì?Tôn Càn vào báo tin bèn káo quân ra cổng thành, không hỏi han gì mà lập tức "đâm ngay Quan ... Ngày soạn: / /200 Đọc văn : tiết 77 Hồi trống cổ thành (Trích hồi 28 - Tam quốc diễn nghĩa) - La Quán Trung - A. Mục tiêu cần đạt : Thông qua bài học giúp học sinh: - Hiểu đợc tính...
 • 5
 • 612
 • 2
Hồi trống cổ Thành

Hồi trống cổ Thành

Ngữ văn

... 2) Ý nghóa của hồi trống :- Hồi trống vang lên 3 ý nghóa :+ Giải oan, thách thức và đoàn tụ.+ Chứng minh cho lòng trung thành cùa Quan Công.+ Biểu tượng cho lòng ... nhân vật qua hành động, xây dựng tình huống và giải thích tình huống một cách hấp dẫn.HỒI TRỐNG CỔ THÀNHLA QUÁN TRUNGI. TÌM HIỂU TIỂU DẪN :1) Tác giả : - La Quán Trung (1330 – 1400) tên ... thuyết lịch sử thời Minh – Thanh.III. TỔNG KẾT :- Linh hồn đoạn văn thâu tóm trong hồi trống. Đó là hồi trống thách thức, minh oan và đoàn tụ. Kết nghóa anh em, bạn bè, . . . Phải nhằm mục...
 • 6
 • 507
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25