0

tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn và công trình xây lắp

Hướng dẫn sử dụng Simba Accounting pptx

Hướng dẫn sử dụng Simba Accounting pptx

Kế toán - Kiểm toán

... động: theo sản phẩm, đơn hàng, phân xưởng,…Quản lý tính giá thành theo nhiều phương pháp Tự động phân bổ chi phí vào sản phẩm/ công trình theo nhiều tiêu thức người sử dụng định nghĩa: theo doanh ... xuất trước giá đích danh Ta khai báo đích danh cho mặt hàng khai báo chung cho tất mặt hàng - Tính giá thành: Nếu khai báo sản phẩmtính giá thành, chương trình tự động chuyển sản phẩm sang ... khoản để theo dõi việc tập hợp chi phí theo phân xưởng sản xuất nhóm sản phẩm Trình tự mở tài khoản chi tiết sau: Tài khoản tập hợp chi phí sản xuất tài khoản sản phẩm dở dang -> Phân xưởng sản xuất...
 • 123
 • 1,545
 • 7
Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp abc.doc

Hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo phương pháp abc.doc

Kế toán

... Khái niệm giá thành toàn sử dụng phương pháp ABC Giá thành toàn = Giá thành sản xuất + Chi phí sản xuất 1.2 Trình tự hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo phương pháp ABC Hình ... đối tượng tính giá thành sản phẩm sản phẩm sản xuất, sản phẩm gia công hoàn thành nhập kho phân xưởng Tổng chi phí tập hợp tài khoản 154 đơn đặt hàng giá thành thực tế toàn sản phẩm hoàn thành nhập ... thành nhập kho - Phương pháp tính giá thành Với đặc điểm sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng riêng có công ty Kế toán dùng hệ số phân bổ để tính giá thành sản phẩm đơn vị cho mã hàng đơn đặt hàng...
 • 72
 • 1,236
 • 7
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế tại công ty tnhh thương mại và sản xuất thế vinh.doc

Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế tại công ty tnhh thương mại sản xuất thế vinh.doc

Kế toán

... -Bước : Tính tổng giá thành sản phẩm Tổng giá thành sản phẩm i Số lượng sản phẩm i Giá thành đơn vị sản x phẩm chuẩn = x Hệ số sản phẩm i -Bước : Tính giá thành đơn vị sản phẩm Giá thành đơn vị ... Khi tính giá thành theo trường hợp này, giá thành sản phẩm tính cho bán thành phẩm thành phẩm theo khoản mục chi phí sản xuất trình tính giá thành thực sau: -Tính giá thành thực tế bán thành phẩm ... phân xưởng hay quy trình công nghệ Đối tượng tính giá thành sản phẩm hoàn thành Công thức: -Bước : Tính tổng giá thành sản phẩm sản phẩm Tổng giá thành sản phẩm sản phẩm = Chi phí sản xuất dở dang...
 • 70
 • 1,127
 • 1
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thưc tế tại công ty TNHH Thương mại và sản xuất thế vinh

Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo chi phí thưc tế tại công ty TNHH Thương mại sản xuất thế vinh

Kế toán

... Số lượng sản phẩm i x Hệ số sản phẩm i Bước : Tính giá thành đơn vị sản phẩm Giá thành đơn vị Tổng giá thành sản phẩm i = sản phẩm i Số lượng sản phẩm i 2.5.4.3 Phương pháp tỷ lệ Phương pháp áp ... lựa chọn phương pháp tính giá thành thích hợp Sau phương pháp tính giá thành tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế 2.5.4.1 Phương pháp giản đơn (Phương pháp trực tiếp) Đây phương pháp hạch ... Khi tính giá thành theo trường hợp này, giá thành sản phẩm tính cho bán thành phẩm thành phẩm theo khoản mục chi phí sản xuất trình tính giá thành thực sau: - Tính giá thành thực tế bán thành phẩm...
 • 70
 • 470
 • 1
Đề tài nghiên cứukế TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC tế tại CÔNG TY cổ PHẦN vận tải SONADEZI

Đề tài nghiên cứukế TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC tế tại CÔNG TY cổ PHẦN vận tải SONADEZI

Kế toán

... phí tính vào giá thành sản phẩm Kỳ tập hợp chi phí sản xuất kỳ tính giá thành Giá thành tính theo tháng, quý, năm Phương pháp tính giá thành: Công ty áp dụng phương pháp giản đơn (phương pháp ... – 239) Tính giá thành sản phẩm vận tải: 3.1 Phương pháp tính giá thành giản đơn: Phương pháp tính giá thành giản đơn gọi phương pháp trực tiếp, áp dụng rộng rãi đơn vị vận tải có quy trình hoạt ... niệm: Sản phẩm dở dang sản phẩm sản xuất chưa hoàn thành vào cuối kỳ Đánh giá sản phẩm dở dang xác định chi phí sản xuất sản phẩm dở dang 2.2 Cơ sở đánh giá sản phẩm dở dang: Đánh giá sản phẩm...
 • 58
 • 419
 • 2
tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế và chi phí ước tính

tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế chi phí ước tính

Tài liệu khác

... đoạn sản xuất www.wondershare.com 32 32 16 Đối tượng tính giá thành kỳ tính giá thành Đối tượng tính giá thànhSản phẩm hoàn thành giai đoạn cuối  Bán thành phẩm giai đoạn SX  Kỳ tính giá thành ... hoàn thành FIFO tương đương 59 59 Tính giá thành sản phẩm_ Phương pháp FIFO Tổng giá thành CPSX dở dang sản phẩm hoàn = đầu kỳ thành CPSX dở dang cuối kỳ = + CP SX phát sinh kỳ Sản lượng sản phẩm ... thành tương đương 45 Tính giá thành sản phẩm_ PP Trung bình Giá thành SP hoàn thành Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ = = Số lượng sản phẩm hoàn thành kỳ X Số lượng sản phẩm hoàn thành tương đương...
 • 33
 • 2,495
 • 0
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và đầu tư xây dựng- Công ty Khảo sát và xây dựng –Bộ Xây dựng.docx

Hoàn thiện công tác kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát đầu tư xây dựng- Công ty Khảo sát xây dựng –Bộ Xây dựng.docx

Kế toán

... hạn tính giá thành sản phẩm Do đặc điểm ngành xây lắp thời gian hoàn thành công trình kéo dài, giá thành theo đặc điểm sản phẩm, sản phẩm xây lắp kỳ tính giá thành theo tháng sản phẩm hoàn thành ... DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 4.1.Đối tượng phương pháp tính giá thành sản phẩm -Đối tượng tính giá thành sản phẩm Công việc công tác tính giá thành sản phẩm xác định đối tượng tính giá thành Trong ngành ... nghiệp trình hay khối lượng công việc có thiết kế dự toán riêng hoàn thành - Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp: Phương pháp tính giá thành sản phẩm phương pháp sử dụng số liệu chi phí sản...
 • 109
 • 671
 • 4
62 Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và đầu tư xây dựng- Công ty Khảo sát và xây dựng –Bộ Xây dựng

62 Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát đầu tư xây dựng- Công ty Khảo sát xây dựng –Bộ Xây dựng

Kế toán

... V-Tổ CHứC TíNH GIá THàNH SảN PHẩM TRONG CáC DOANH NGHIệP XÂY LắP 5.1.Đối tợng phơng pháp tính giá thành sản phẩm -Đối tợng tính giá thành sản phẩm Công việc công tác tính giá thành sản phẩm xác ... Phân loại giá thành sản phẩm Căn vào số liệu để tính giá thành có loại giá thành xây lắp: -Giá thành dự toán (Zdt): tổng chi phí dự toán để hoàn thành khối lợng sản phẩm xây lắp Giá thành dự toán ... tợng tính giá thành Trong ngành XDCB đặc điểm sản xuất mang tính đơn chiếc, sản phẩm phải có dự toán thiết kế riêng nên đối tợng tính giá thành sản phẩm xây lắp thờng công trình, hạng mục công trình...
 • 86
 • 374
 • 0
84 Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và đầu tư xây dựng- Công ty Khảo sát và xây dựng –Bộ Xây dựng

84 Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát đầu tư xây dựng- Công ty Khảo sát xây dựng –Bộ Xây dựng

Kế toán

... tợng tính giá thành sản phẩm xây lắp thờng công trình, hạng mục công trình hay khối lợng công việc có thiết kế dự toán riêng hoàn thành - Phơng pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp: Phơng pháp tính ... đắp giản đơn hao phí lao động sống 2.2 Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp Căn vào số liệu để tính giá thành có loại giá thành xây lắp: -Giá thành dự toán (Zdt): tổng chi phí dự toán để hoàn thành ... tính giá thành sản phẩm phơng pháp sử dụng số liệu chi phí sản xuất tập hợp đợc để tính giá thành sản phẩm Trong Doanh nghiệp xây lắp thờng sử dụng phơng pháp sau: -Phơng pháp giản đơn (phơng pháp...
 • 96
 • 372
 • 0
64 Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và đầu tư xây dựng- Công ty Khảo sát và xây dựng –Bộ Xây dựng

64 Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát đầu tư xây dựng- Công ty Khảo sát xây dựng –Bộ Xây dựng

Kế toán

... tợng tính giá thành sản phẩm xây lắp thờng công trình, hạng mục công trình hay khối lợng công việc có thiết kế dự toán riêng hoàn thành - Phơng pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp: Phơng pháp tính ... đắp giản đơn hao phí lao động sống 2.2 Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp Căn vào số liệu để tính giá thành có loại giá thành xây lắp: -Giá thành dự toán (Zdt): tổng chi phí dự toán để hoàn thành ... tính giá thành sản phẩm phơng pháp sử dụng số liệu chi phí sản xuất tập hợp đợc để tính giá thành sản phẩm Trong Doanh nghiệp xây lắp thờng sử dụng phơng pháp sau: -Phơng pháp giản đơn (phơng pháp...
 • 96
 • 376
 • 0
28 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và đầu tư xây dựng- Công ty Khảo sát và xây dựng –Bộ Xây dựng

28 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát đầu tư xây dựng- Công ty Khảo sát xây dựng –Bộ Xây dựng

Kế toán

... V-Tổ CHứC TíNH GIá THàNH SảN PHẩM TRONG CáC DOANH NGHIệP XÂY LắP 5.1.Đối tợng phơng pháp tính giá thành sản phẩm -Đối tợng tính giá thành sản phẩm Công việc công tác tính giá thành sản phẩm xác ... Phân loại giá thành sản phẩm Căn vào số liệu để tính giá thành có loại giá thành xây lắp: -Giá thành dự toán (Zdt): tổng chi phí dự toán để hoàn thành khối lợng sản phẩm xây lắp Giá thành dự toán ... tợng tính giá thành Trong ngành XDCB đặc điểm sản xuất mang tính đơn chiếc, sản phẩm phải có dự toán thiết kế riêng nên đối tợng tính giá thành sản phẩm xây lắp thờng công trình, hạng mục công trình...
 • 86
 • 471
 • 0
234 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và đầu tư xây dựng- Công ty Khảo sát và xây dựng –Bộ Xây dựng

234 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát đầu tư xây dựng- Công ty Khảo sát xây dựng –Bộ Xây dựng

Kế toán

... V-Tổ CHứC TíNH GIá THàNH SảN PHẩM TRONG CáC DOANH NGHIệP XÂY LắP 5.1.Đối tợng phơng pháp tính giá thành sản phẩm -Đối tợng tính giá thành sản phẩm Công việc công tác tính giá thành sản phẩm xác ... Phân loại giá thành sản phẩm Căn vào số liệu để tính giá thành có loại giá thành xây lắp: -Giá thành dự toán (Zdt): tổng chi phí dự toán để hoàn thành khối lợng sản phẩm xây lắp Giá thành dự toán ... tợng tính giá thành Trong ngành XDCB đặc điểm sản xuất mang tính đơn chiếc, sản phẩm phải có dự toán thiết kế riêng nên đối tợng tính giá thành sản phẩm xây lắp thờng công trình, hạng mục công trình...
 • 86
 • 442
 • 0
Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và Đầu tư xây dựng

Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát Đầu tư xây dựng

Kế toán

... đầu t xây dựng Công trình nhà làm việc tầng VPCP Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá mua vào Chi phí NVL bảng kê số: 01 Ngày Số HĐ Tên đơn vị bán Mã số thuế Tên hàng hoá 28/9/2009 0032090 Công ty ... c Phòng Kế hoạch Kỹ thuật Phòng T chc Hnh Đội xây dựng số Đội xây dựng số Phòng Kinh doanh Phòng Kế toán TCTK Đội xây dựng số Đội xây dựng số Đội xây dựng số - Phũng K hoch - K thut: thc hin cỏc ... sinh ca Xớ nghip K toỏn toỏn cú nhim v theo dừi cỏc khon tm ng ca i theo tng cụng trỡnh v cụng tỏc hp chi phớ ca cụng trỡnh - K toỏn TSC kiờm k toỏn vt t: Theo dừi s bin ng ca ti sn c nh n v, thc...
 • 71
 • 413
 • 0
Thực trạng kế toỏn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và Đầu tư xây dựng

Thực trạng kế toỏn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát Đầu tư xây dựng

Kế toán

... sát đầu t xây dựng Công trình nhà làm việc tầng VPCP Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá mua v Chi phí NVL bảng kê số: 01 Ngày Số HĐ Tên đơn vị bán Mã số thuế 28/9/2009 0032090 Công ty CP xây dựng ... gi theo dừi v ghi th kho, mt liờn gi lờn phũng k toỏn kốm theo hoỏ n ca ngi bỏn v phiu ngh toỏn ca i trng cụng trỡnh xin toỏn n v B phn PHIU NHP KHO S Ngy 02 thỏng 10 nm 2009 Mu s 01 VT Theo ... i thu mua vt liu xõy lp theo nhu cu, yờu cu ca cụng trỡnh cn c theo bng d trự vt t nhõn viờn k thut lp ó c ban lónh o phờ duyt Sau ú v nhp kho ca i cỏc cụng trỡnh kốm theo cỏc hoỏ n GTGT hay...
 • 32
 • 199
 • 0
PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG docx

PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG docx

Kế toán - Kiểm toán

... sản xuất theo định mức cho đơn vị sản phẩm III .Tính giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm tính cho sản phẩm đơn đặt hàng Sơ đồ kế toán tập hợp chi phí sản TK 621 TK 154 xuất tính giá thành sản ... đánh giá SP dở dang cuối kỳ PP thứ PP thứ hai PP thứ ba Phương Phương pháp ước Phương Phương pháp ước Phương pháp Phương pháp pháp lượng pháp lượng đánh giá sản đánh giá sản đánh giá sản phẩm ... đánh giá sản phẩm dở dang - Tính hàng tháng vào lúc cuối tháng - Khi tính giá bán thành phẩm công đoạn chế biến trung gian tính giá thành thành phẩm phải tiến hành kiểm kê, đánh giá sản phẩm...
 • 42
 • 1,870
 • 10
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO KHOẢN MỤC CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH NỆM ƯU VIỆT

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO KHOẢN MỤC CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH NỆM ƯU VIỆT

Kinh tế - Thương mại

... cuối kỳ Bước 4: Tính giá thành sản phẩm hoàn thành kỳ Sau tính giá thành toàn chu kỳ sản xuất kinh doanh cho sản phẩm, phận kế toán tiến hành tính giá thành đơn vị cho loại sản công ty, từ giúp ... Nhân công trực tiếp CP SXC: Chi phí sản xuất chung Sau vào số lượng sản phẩm hoàn thành nhập kho kế toán xác định giá thành đơn vị loại sản phẩm Công thức xác định giá thành dơn vị loại sản phẩm ... PHÍ 1.1 GIÁ THÀNH SẢN PHẨM - Giá thành sản phẩm: biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động vật hóa tính cho đại lượng, kết quả, sản phẩm hoàn thành định - Giá thành kế hoạch: loại giá thành...
 • 28
 • 856
 • 2
PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP BẢO TRÌ VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP BẢO TRÌ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

Kế toán

... phí nhân công trực tiếp cho đơn vị sản phẩm Mỗi loại sản phẩm kế toán doanh nghiệp gắn cho mức chi phí nhân công trực tiếp định Sử dụng phương pháp sai nguyên tắc tính giá thành sản phẩm tất ... kết giá thành đơn vị sản phẩm bảng "tính giá sản xuất máy biến áp" không xác chi phí nhân công trực tiếp Qua bảng tính giá thành đơn vị ta thấy tình hình sử dụng nhân công doanh nghiệp Nhìn vào ... hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ Cách tính giá thành đơn vị sản phẩm kế toán không phản ánh khối lượng chi phí thực tế phát sinh cho sản xuất sản phẩm không tính lợi nhuận mà đơn vị sản phẩm mang...
 • 11
 • 274
 • 0
Tài liệu KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC TẾ - Phần 1 ppt

Tài liệu KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC TẾ - Phần 1 ppt

Báo cáo khoa học

... dung kinh tế, tính giá thành sản phẩm  CPSX liên quan đến giá gốc sản phẩm chế tạo tính vào Z sp  Mỗi sản phẩm có kết cấu CP gồm khoản mục tương ứng KTCP & tính Z sp cần xác định giá thành gồm ... hợp CPSX, tính Z sp; kỳ tính Z sp Đối tựơng tính giá thành:  Là đại luợng, kết tổng hợp chi CPSX để tính Z sp & Z đơn vị sp  Có thể sản phẩm, dịch vụ cần tính giá thành Quy trình công nghệ ... phí sản xuất phát sinh kỳ Chi phí sản xuất sản phẩm cung ứng cho phận - Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ + Tính giá thành thực tế cần phân bổ sản phẩm hoạt động phục vụ Trường hợp phân bổ theo phương...
 • 53
 • 619
 • 0

Xem thêm