0

ren ki nang viet dung chinh ta cho hoc sinh lop 3

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: SƯU TẦM VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC MỸ - TÂN LẠC – HÒA BÌNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: SƯU TẦM VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI RÈN NĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC MỸ - TÂN LẠC – HÒA BÌNH

Khoa học tự nhiên

... 48 3. 1.4 Phương pháp thiết kế 48 3. 1.5 Cấu trúc thiết kế 48 3. 1.6 Nội dung thiết kế 49 3. 2 Thể nghiệm 53 3.2.1 Mục đích thể nghiệm 53 3.2.2 ... 43 TIỂU KẾT CHƯƠNG 47 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ THỂ NGHIỆM 48 3. 1 Thiết kế dạy 48 3. 1.1 Định hướng thiết kế dạy 48 3. 1.2 Mục đích thiết kế 48 3. 1 .3 ... Nội dung dạy tả SGK vừa thừa lại vừa thiếu nội dung dùng cho nước nên học sinh địa phương đó, thừa nội dung tả không cần dạy, lại thiếu nội dung tả cần dạy Thừa chỗ em phải luyện tập nội dung...
 • 67
 • 1,804
 • 11
một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu trùng khánh cao bằng

một số biện pháp rèn năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu trùng khánh cao bằng

Giáo dục học

... 2.2 .3 Phương pháp rèn luyện theo mẫu 34 2.2.4 Phương pháp trò chơi 35 2 .3 Rèn luyện viết cho HS qua tập tả 37 2 .3. 1 Hướng dẫn HS làm tập tả sửa lỗi phụ âm đầu 38 2 .3. 2 ... phiếu điều tra lớp 3A, 3B trường Tiểu học Lăng Hiếu – Trùng Khánh – Cao Bằng ki m tra, chấm viết HS 24 1.2 .3. 4 Nội dung khảo sát a Nội dung khảo sát - Thực trạng rèn kỹ tả cho học sinh lớp GV - Thực ... CHƢƠNG 3: THỂ NGHIỆM SƢ PHẠM 44 3. 1 Những vấn đề chung 44 3. 1.1 Mục đích thể nghiệm sư phạm 44 3. 1.2 Đối tượng, thời gian, địa bàn thể nghiệm 44 3. 1 .3 Nội dung thể...
 • 64
 • 5,933
 • 35
skkn một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

skkn một số biện pháp rèn năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... Sáng ki n kinh nghiệm là: Một số biện pháp rèn viết tả cho học sinh lớp Mong biện pháp mà làm thành công nhiều thầy cô biết đến chia sẻ II/ MỤC ĐÍCH VIẾT SÁNG KI N KINH NGHIỆM: Tôi viết Sáng ki n ... 5.Trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp dạy tả cho học sinh Tiểu học III/ GIỚI HẠN ĐỀ TÀI: Đề tài sáng ki n kinh nghiệm hướng vào nội dung dạy phân môn tả trường Tiểu học, đối tượng học sinh lớp ... dạy cho học sinh, nội dung giảng dạy tả phải sát hợp với tình hình thức tế mắc lỗi tả học sinh địa phương Hiện nay, SGK Tiếng Việt có tập tả cho giáo viên lựa chọn giáo viên tự soạn nội dung...
 • 16
 • 5,341
 • 8
một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu

một số biện pháp rèn năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu

Báo cáo khoa học

... 2.2 .3 Phương pháp rèn luyện theo mẫu 34 2.2.4 Phương pháp trò chơi 35 2 .3 Rèn luyện viết cho HS qua tập tả 37 2 .3. 1 Hướng dẫn HS làm tập tả sửa lỗi phụ âm đầu 38 2 .3. 2 ... phiếu điều tra lớp 3A, 3B trường Tiểu học Lăng Hiếu – Trùng Khánh – Cao Bằng ki m tra, chấm viết HS 24 1.2 .3. 4 Nội dung khảo sát a Nội dung khảo sát - Thực trạng rèn kỹ tả cho học sinh lớp GV - Thực ... CHƢƠNG 3: THỂ NGHIỆM SƢ PHẠM 44 3. 1 Những vấn đề chung 44 3. 1.1 Mục đích thể nghiệm sư phạm 44 3. 1.2 Đối tượng, thời gian, địa bàn thể nghiệm 44 3. 1 .3 Nội dung thể...
 • 67
 • 2,978
 • 2
Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

Một số biện pháp rèn năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... thể năm học 20 13 -2014 lớp 5D tổng số học sinh 30 /5nữ Thời điểm Giỏi SL Đầu năm 30 /5 GHKI 30 /5 CHKI 30 /5 GHKII 30 /5 Khá % SL % 3, 33 10 16,66 23, 33 33, 34 Trung bình SL % 20 13 43, 34 15 50 15 50 ... % 80 40 26,67 13, 33 4/ Phạm vi ứng dụng: Sáng ki n kinh nghiệm áp dụng cho giáo viên dạy từ khối lớp đến khối lớp bậc Tiểu học III KẾT LUẬN 1/ Bài học kinh nghiệm: Rèn cho học sinh Tiểu học viết ... học sinh này, trước hết phải trọng khâu luyện đọc cho em Hàng ngày lớp, ý rèn đọc cho em cách: - Gọi em đọc nhiều lần không phân môn tập đọc mà môn học khác, ki n trì sửa lỗi cho em - Tổ chức cho...
 • 12
 • 3,168
 • 7
skkn Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

skkn Một số biện pháp rèn năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... tả học sinh tuần đầu : Số lỗi Bài 1(tuần 1) Bài 2(tuần 2) 1-2 9,1% 12,1% 3- 4 27 ,3% 27 ,3% 5-6 24,2% 30 ,3% Trên 39 ,4% 30 ,3% Căn vào nguyên nhân trên, đề biện pháp thực sau đây: * Phát huy tính tự ... KTCK I 1-2 30 ,3% 3- 4 48,5% 5-6 18,2% Trên 3% VII KẾT LUẬN Tôi có thành công dạy học phân môn Chính tả nguyên nhân sau đây: Hiểu học sinh, nắm đặc điểm tâm lí nhu cầu sở thích em Vận dụng ki n thức ... người đọc khó nắm bắt nội dung hiểu sai không hiểu đầy đủ văn Viết tả giúp học sinh học tốt phân môn khác, sở cho việc học môn Tiếng Việt tiểu học Chính tả bồi dưỡng cho học sinh số đức tính thái...
 • 13
 • 987
 • 0
rèn luyện kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học bình sơn

rèn luyện năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học bình sơn

Giáo dục học

... lỗi tả khối 3, thu đầu II năm học 20 13- 2014 sau: Các lỗi tả thường mắc Lớp Tổng số học sinh l/n, tr/ch, s/x Cấu trúc âm tiết 3A 30 em em 3B 27 em em 3C 30 12 em em 3D 29 10 em em 13 Ngoài ra, ... loại Giỏi Số % Khá Số % Yếu Trung bình Số % Số % Kém Số % Thực nghiệm 3A 10 33 ,3 15 30 13, 4 3, 3 0 Đối chứng 3B 26 11 40,7 29,6 3, 7 0 Qua kết thực nghiệm, nhận thấy nhờ có việc áp dụng biện pháp ... đôi mắt, đôi tay Tay …iêng làm lụng, mắt hay ki m tìm Hai mắt mở, ta nhìn Cho sâu, cho …áng mà tin đời Bài 2: Tìm tiếng ghép với tiếng sau: - xét, sét - xào, sào - xinh, sinh Bài 3: Thi tìm nhanh,...
 • 59
 • 2,304
 • 16
rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh tiểu học

rèn năng viết đúng chính tả cho học sinh tiểu học

Thạc sĩ - Cao học

... rèn cho em Chính tả cần thiết, đảm bảo tả hữu thức vô thức Xuất phát từ lý chọn đề tài “Rèn kỹ viết tả cho học sinh Tiểu học” 2.Lịch sử vấn đề nghiên cứu Rèn luyện kỹ viết tả cho học sinh cho ... nghiên cứu như: luận văn sinh viên Nguyễn Thị Vân bảo vệ thành công đại học Sư phạm Hà Nội năm 2006 với đề tài: “Rèn viết phân môn tả cho học sinh lớp 3 , số sáng ki n kinh nghiệm thầy cô giáo ... “Dạy học sinh viết tả” Trịnh Mạnh Trần Thành Lâm, có tài liệu ban đầu dùng cho giáo viên dạy cấp I lớp 5, cung cấp ki n thức cho việc dạy Chính tả Tiểu học phương pháp, quy trình, nội dung bản,...
 • 7
 • 1,255
 • 6
Rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh tiểu học

Rèn năng viết đúng chính tả cho học sinh tiểu học

Sư phạm

... nghiệm 72 3. 1.2 Nội dung thực nghiệm 72 3. 1 .3 Đối tượng thực nghiệm 73 3.1.4 Kế hoạch thực nghiệm 73 3.2 Phân tích kết thực nghiệm 74 3. 2.1 Các tiêu ... luyện kỹ viết tả cho học sinh Phần lớn giáo viên trọng vào dạy cho học sinh phần Chính tả đoạn Ở trường tiểu học nay, học, giáo viên đọc cho học sinh chép, chí nhiều giáo viên cho học sinh nhìn sách ... cung cấp cho học sinh tri thức tả rèn viết Chính tả cho học sinh Tiểu học 43 CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC Trong trình dạy học đại, học sinh nhân...
 • 111
 • 3,703
 • 12
SKKN REN KI NANG VIET DUNG CHINH TA CHO HOC SINH

SKKN REN KI NANG VIET DUNG CHINH TA CHO HOC SINH

Tiểu học

... thêm số nội dung theo yêu cầu ki n thức tả Giáo viên đọc học sinh viết vào bảng học sinh thi đua viết khoảng 15 từ khó Xem em viết sai tả khoảng % để từ có biện pháp rèn tiếp cho học sinh -Tôi ... phân loại viết học sinh theo mức độ mắc lỗi sau : Số lỗi Chính tả Tập làm văn viết Sốlượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Không có lỗi 11% 3% Từ 1-2 lỗi 16% 27% Từ 3- 5 lỗi 10 38 % 10 38 % Từ 6-10 lỗi 16% ... trùng nên học sinh viết hai cách viết cho Nhằm giúp em theo dõi lỗi mắc có cách chữa lại cho đúng, đồng thời với việc so sánh đối chiếu lỗi sai ghi lại tiến qua tả Tôi cho em dùng sổ tay tả sau...
 • 8
 • 436
 • 0
RÈN KỸ NĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH THCS

RÈN KỸ NĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH THCS

Trung học cơ sở - phổ thông

... viết cho đẹp Đầu tiên giới thiệu cho em cách viết hoa, viết thường theo hai ki u ki u chữ đứng ki u chữ nghiêng Sau hướng dẫn học sinh chọn cho ki u chữ cho thuận tay hợp ý thích Khi chọn ki u ... thầy dạy thời gian để sửa luyện chữ cho học sinh không quan sát thường xuyên liên tục chữ viết cho em Cho nên việc luyện chữ viết cho học sinh thật khó khăn cho thầy cô giáo Vì người giáo viên ... cho học sinh tiết ki m tra đánh giá thường xuyên Để thực ý định “ rèn luyện chữ viết cho học sinh THCS” vạch số biện pháp cụ thể từ đầu năm học bắt đầu nhập lớp III Các giải pháp thực hiện: Ki m...
 • 8
 • 4,643
 • 51
KINH NGHIỆM Rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 5

KINH NGHIỆM Rèn năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Khoa học xã hội

... diễn đạt sở tôn trọng ý tởng sáng tạo học sinh V Kết : 13 Trong trình áp dụng kinh nghiệm rèn cho học sinh viết văn miêu tả, theo dõi kết số làm học sinh lớp 5a để làm bật kết áp dụng SKKN giảng ... học kinh nghiệm: Qua thực tế áp dụng SKKN vào giảng dạy, rút học kinh nghiệm : Để học sinh lớp viết tốt văn miêu tả ( đặc biệt ki u tả ngời, tả cảnh sinh hoạt) giáo viên cần : Hớng dẫn học sinh ... trăng, cảnh sinh hoạt văn nghệ, thể thao,để học sinh có nhiều điều ki n rèn viết phần mở 4.2 Hớng dẫn học sinh viết phần thân bài: Sau có mở tốt vấn đề quan trọng biết diễn đạt nội dung hay Nhiều...
 • 16
 • 1,570
 • 1
Khóa luận tốt nghiệp Một số biện pháp rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5

Khóa luận tốt nghiệp Một số biện pháp rèn năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5

Giáo dục học

... loại 90 3. 2 .3 Tiến hành dạy thực nghiệm 92 3. 2.4 Tổ chức ki m tra chấm 92 3. 3 Đánh giá kết thực nghiệm 93 3 .3. 1 Bảng đối chiếu kết thực nghiệm 93 3 .3. 2 Bảng ... đoạn 40 2 .3. 1 Tăng cường củng cố tri thức lí thuyết từ 40 2 .3. 2 Mở rộng vốn từ cho học sinh 42 2 .3. 3 Rèn cho học sinh biết cách sử dụng vốn từ văn miêu tả 46 2 .3. 4 Tăng cường ... làm văn 18 33 ,33 Hiểu khái niệm văn miêu tả 20 37 ,04 Nắm đặc điểm văn miêu tả 17 31 ,48 22 40,74 Nắm nội dung, yêu cầu, đặc điểm dạng miêu tả Nắm nguyên tắc, phương pháp quan sát 16 29, 63 Nắm cách...
 • 104
 • 3,256
 • 27
HÌNH THÀNH NĂNG LỰC VÀ THÓI QUEN VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4

HÌNH THÀNH NĂNG LỰC VÀ THÓI QUEN VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4

Mầm non - Tiểu học

... tả, mà học sinh không th ể phân biệt từ khó dựa vào phát âm hay phân tích cấu tạo tiếng - Có nhiều cách để giải nghĩa từ cho học sinh: Giáo viên cho học sinh đọc giải, đặt câu (nếu học sinh đặt ... viết đúng, minh họa thêm hình vẽ trực quan cụ thể so sánh vui vui : * Tai : (lỗ tai) ngắn, nhỏ – viết “i” * Tay : (cánh tay, bàn tay), dài – viết “y” * Nửa :(phân nửa), bẻ ngang – viết “dấu hỏi” ... nghỉ hợp lí Rèn tính ki n trì chịu khó, làm việc với phương châm “Tất học sinh thân yêu” C KI M NGHIỆM LẠI KINH NGHIỆM Trong trình đứng lớp, áp dụng biện pháp nhận thấy học sinh có tiến rõ rệt...
 • 16
 • 1,383
 • 7
Một số giải pháp rèn kỹ năng viết đúng chính tả của học sinh yếu lớp 5

Một số giải pháp rèn kỹ năng viết đúng chính tả của học sinh yếu lớp 5

Giáo dục học

... trách Tổng số 36 học sinh/ 17 nữ Trong đó: 15 học sinh viết tốt Còn lại: - Sai đến lỗi khoảng học sinh - Sai lỗi khoảng học sinh - Sai lỗi khoảng học sinh - Sai lỗi khoảng học sinh -Từ lỗi đến ... thức khác xoay quanh nội dung “Kinh nghiệm giảm thiểu lỗi tả học sinh lớp Năm” Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, tìm cho thân số giải pháp riêng, vận dụng vào đặc thù học sinh vùng biển Thừa Đức ... nhấn mạnh điểm khác để học sinh ghi nhớ Ví dụ: tiếng “xinh” dễ lẫn với tiếng “ xin” cần cho học sinh phân tích so sánh Phụ đạo những ki n thức luật viết tả cho học sinh: Ngoài tập tả phân biệt...
 • 14
 • 1,803
 • 0
Rèn viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

Rèn viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... l.luyến Tôi thấy loại tả học sinh dễ nhầm lẫn, học sinh trung bình Sau giáo viên cung cấp cho học sinh âm tiết có vần u ơu cho học sinh làm tập vận dụng Để cho học sinh nhớ lâu, gặp từ có vấn ... thẳng thắn, bất khuất! Ta kháng chiến, e lại đồng íiến đấu ta e vốn ta làm ăn, lại tata đánh giặc Có số học sinh không hiểu nghĩa từ nên điền âm ch vào từ tre, hay trúc, học sinh điền vào nh sau: ... hợp để sửa lỗi tả cho học sinh II- Phơng pháp điều tra 1-Trò chuyện với học sinh 2- Dự giờ, trao đổi với giáo viên 3- Ki m tra vở, chấm tả học sinh 4-Thực nghiệm, dạy tả III- Nội dung điều tra 1-Phiếu...
 • 37
 • 944
 • 0
SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

SKKN Một số biện pháp rèn năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... Tng N s 24 23 47 Di TS % 14 58 .33 39 . 13 23 im 5-6 TS % 37 .50 30 . 43 16 48.94 34 .04 im 7-8 TS % 0.00 17 .39 8.51 im 9-10 TS % 4.17 13. 0 4 8.51 Kt qu bi kim tra vit ca hc sinh thỏng 03/ 2008 bi: ... bi 24 23 47 Yu TS 16 % 37 .50 30 . 43 34.04 Trung Bỡnh TS % 11 45. 83 34.78 19 40. 43 Khỏ TS % 12.50 26.09 19.15 Gii TS % 4.17 8.70 6 .38 C KT LUN V KIN NGH I MC , PHM VI TC DNG CA SNG KIN KINH NGHIM ... biu ý kin hoc a nhn xột ca mỡnh trc ỏm ụng - Nhiu hc sinh rt thớch thỳ, phn khi t vit c on hoc bi mch lc - Ni dung chng trỡnh Tp lm giỳp hc sinh bit v cú th dng kin thc ó hc vo cuc sng hoc ngc...
 • 42
 • 16,138
 • 72
Sáng kiến kinh nghiệm rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4

Ngữ văn

... sinh, ta cú th thy c kt qu ca vic dy v hc iu tra cht lng vit miờu t ca hc sinh hai lp cui HKI nm hc ny cú s liu c th nh sau: Lp S s im 9- 10 im 7- im 5- im di 4C 20 HS = 5% HS = 30 % 10 HS = 35 % ... vy, ta thy bi miờu t ca hc sinh lp mc rt nhiu li Tu theo mc , hc sinh khỏ, gii cú kh nng hn ch hn mt s li c bn õy t mt cp thit l dy hc sinh vit cho mch lc, giu hỡnh nh, tỏi hin c c th, sinh ... li v ni dung v hỡnh thc din t Ni dung chng trỡnh TLV miờu t lp Chng trỡnh TLV lp c thit k tng cng 62 tit/ nm Trong ú, miờu t gm cú 30 tit c phõn b nh sau: H THNG VN MIấU T LP ( HKI & HKII) TUN...
 • 30
 • 3,641
 • 13
SKKN: Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

SKKN: Một số biện pháp rèn năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... TIỂU HOC – có http://tieuhoc.info 100% học sinh DT nên việc giúp em đạt yêu cầu vấn đề nan giải Học sinh thường ngại học Tập làm văn Với học sinh lớp Năm, việc rèn làm văn miêu tả cho học sinh ... DỤNG TIỂU HOC – có http://tieuhoc.info b Học sinh - Học sinh chưa vận dụng ki n thức, học phân môn Tiếng Việt, môn học khác, lớp vào học tập môn tập làm văn Chẳng hạn dạy cho học sinh cấu tạo ... http://tieuhoc.info Làm giàu vốn từ cho học sinh Nếu học ki u kể chuyện học sinh tái lại nội dung câu chuyện nghe, đọc đạt yêu cầu đề văn miêu tả đòi hỏi phải có vốn từ phong phú làm Thế giới quanh ta...
 • 19
 • 12,417
 • 32

Xem thêm