0

SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

42 16,158 72

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2014, 06:53

Trong chương trình Tiểu học mới, môn Tiếng Việt được chia thành các phân môn, mỗi môn có nhiệm vụ rèn cho học sinh một số kĩ năng nhất định. Phân môn Tập làm văn là phân môn mang tính tổng hợp cao nhất. Phân môn Tập làm văn rèn cho học sinh cả bốn kĩ năng, trong đó chú trọng vào các kĩ năng nghe, nói, viết. Đối với phân môn này, học sinh phải được hình thành và rèn luyện năng lực trình bày văn bản (nói và viết) ở nhiều thể loại khác nhau  Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5 ================================================================== SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 5 A. PHẦN MỞ ĐẦU I. LÍ DO ĐỀ XUẤT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM iếng Việt là tiếng phổ thông của dân tộc Việt. Trong nhà trường tiểu học, tiếng Việt là đối tượng mà học sinh cần chiếm lĩnh. Đồng thời, Tiếng Việt cũng là một môn học: môn Tiếng Việt. Môn Tiếng Việt ở bậc Tiểu học có nhiệm vụ hình thành và phát triển cho học sinh các kĩ năng sử dụng tiếng Việt như nghe, nói, đọc, viết để học tập và giao tiếp trong các môi trường hoạt động lứa tuổi, góp phần rèn luyện các thao tác tư duy. Môn Tiếng Việt còn cung cấp cho học sinh những kiến thức sơ giản về tiếng Việt. Học tiếng Việt, học sinh còn được bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt, hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. T Trong chương trình Tiểu học mới, môn Tiếng Việt được chia thành các phân môn, mỗi môn có nhiệm vụ rèn cho học sinh một số kĩ năng nhất định. Phân môn Tập làm văn là phân môn mang tính tổng hợp cao nhất. Phân môn Tập làm văn rèn cho học sinh cả bốn kĩ năng, trong đó chú trọng vào các kĩ năng nghe, nói, viết. Đối với phân môn này, học sinh phải được hình thành và rèn luyện năng lực trình bày văn bản (nói và viết) ở nhiều thể loại khác nhau. Qua thực tế giảng dạy tại trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, tôi nhận thấy phân môn Tập làm văn là phân môn khó trong các phân môn của môn Tiếng Việt. Để thực hiện được mục tiêu của phân môn Tập làm văn là xây dựng các văn bản (nói và viết), học sinh cần huy động tất cả các kiến thức tiếng Việt tiếp thu được qua việc học Tập đọc, Chính tả, Luyện từ và câu, Kể chuyện… Trong khi đó, học sinh nhà trường với gần ba phần tư là học sinh DTTS nên việc giúp các em đạt được các yêu cầu trên là vấn đề nan giải. Học sinh thường rất ngán học Tập làm văn. Với học sinh lớp Năm, việc rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh là cần thiết. Học tốt văn miêu tả sẽ là điều kiện thuận lợi để học sinh học tốt các môn học khác ở Tiểu học và học lên lớp trên. Đối với học sinh dân tộc thiểu số, việc giúp học sinh học làm được một bài văn miêu tả sẽ góp phần nâng cao năng lực cảm thụ văn học cho các em, giúp các em khám phá được cái đẹp qua việc xây dựng văn bản. Trang 1  Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5 ================================================================== Nhằm góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường nói chung, dạy học sinh lớp Năm học tốt văn miêu tả nói riêng, tôi đã chọn đề tài: Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp Năm II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu đề tài, tôi không có nhiều tham vọng mà chỉ nhằm mục đích góp một phần công sức của mình vào công tác giáo dục của nhà trường. Với việc nghiên cứu đề tài, tôi mong muốn sẽ có được bài học kinh nghiệm để có thể áp dụng vào thực tiễn giảng dạy môn Tập làm văn trong trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc nói riêng, ngành giáo dục nói chung. Điều này càng có ý nghĩa nếu đề tài thành công sẽ đồng thời là chất lượng học tập của các em học sinh dân tộc thiểu số được nâng lên. Chỉ tiêu: Cuối năm học, 95% học sinh có thể làm được bài văn miêu tả theo yêu cầu. Trên cơ sở các kiến thức, kĩ năng về văn miêu tả đã được học, học sinh có thể vận dụng học tiếp lên lớp trên. III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1. Phạm vi nghiên cứu Nhằm đi sâu vào một vấn đề và chỉ dừng ở mức độ sáng kiến kinh nghiệm nên tôi chỉ giới hạn đề tài trong phạm vi nghiên cứu việc dạy học kiểu bài miêu tả cho học sinh lớp Năm. Với phạm vi nghiên cứu hẹp như vậy, tôi hi vọng sẽ thu được nhiều kết quả khả quan, góp phần thực hiện nhiệm vụ giáo dục của một nhà giáo trong giai đoạn mới. 2. Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp 5A và 5B trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Trong quá trình áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, tôi có chú ý phân loại đối tượng học sinh theo trình độ và đối tượng học sinh dân tộc thiểu số. Tổng số Dân tộc Nữ Nữ dân tộc Ghi chú Lớp 5A 24 13 15 9 Lớp 5B 23 12 14 5 Tổng số 47 25 29 14 3. Nhiệm vụ nghiên cứu: Chọn đề tài này để nghiên cứu, tôi đề ra những nhiệm vụ cho từng giai đoạn như sau: 1. Giai đoạn 1: (Năm học 2007 – 2008): Trang 2  Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5 ================================================================== + Điều tra phân loại đối tượng học sinh lớp Năm của nhà trường. Từ đó mạnh dạn áp dụng những biện pháp nhằm giúp học sinh yêu thích và học tốt kiểu bài miêu tả trong chương trình Tiếng Việt lớp Năm. + Trên cơ sở các giải pháp đã áp dụng, tôi sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm trong dạy học kiểu bài miêu tả cho học sinh lớp Năm. 2. Giai đoạn 2: (Năm học 2008-2009) + Phát triển sáng kiến kinh nghiệm thành đề tài nghiên cứu. Tiếp tục áp dụng những biện pháp nhằm giúp học sinh lớp Năm, nhất là học sinh dân tộc thiểu số yêu thích và học tốt kiểu bài miêu tả. B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU I. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN *Đặc điểm tình hình trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: 1. Thuận lợi a. Giáo viên - Đội ngũ giáo viên đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm qua nhiều năm thực hiện đổi mới chương trình và thay sách giáo khoa. b. Học sinh - Học sinh dân tộc thiểu số được mượn sách, vở, dụng cụ học tập trong tủ sách dùng chung. Đối với học sinh người Kinh thì phụ huynh quan tâm tới con em mình nên có sự chuẩn bị cho con em đầy đủ về sách vở, dụng cụ học tập. 2. Những tồn tại a. Giáo viên + Việc vận dụng quan điểm dạy học tích hợp trong dạy học chưa được giáo viên vận dụng triệt để nên lượng kiến thức, kĩ năng cung cấp cho học sinh trong một tiết Tập làm văn thường rất lớn, nhiều lúc dẫn đến tình trạng quá tải trong tiết học. + Giáo viên đã có nhiều cố gắng trong việc đổi mới phương pháp dạy học nhưng đôi khi cũng ngại không dám thoát li các gợi ý của sách giáo khoa, sách hướng dẫn vì sợ sai. b. Học sinh - Học sinh chưa vận dụng được các kiến thức, kĩ năng đã học trong các phân môn của Tiếng Việt, của các môn học khác, của các lớp dưới vào học tập môn tập làm văn. Chẳng hạn khi dạy cho học sinh cấu tạo một bài văn tả cảnh, giáo viên phải hướng dẫn học sinh tìm hiểu văn bản mẫu để rút ra nhận xét. Trong khi đó, nếu dựa trên kiến thức đã học về văn miêu tả ở lớp Bốn để hình thành cho học sinh cấu tạo bài văn tả cảnh ở lớp Năm rõ ràng là nhanh hơn. - Học sinh của nhà trường đa số là học sinh dân tộc thiểu số (DTTS). Với đối tượng này, việc học tập của các em gặp một số khó khăn sau: Trang 3  Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5 ================================================================== + Tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai của học sinh. Vốn tiếng Việt của các em rất hạn chế. Trong khi đó, việc học kiểu bài miêu tả trong phân môn Tập làm văn lớp Năm lại yêu cầu sử dụng vốn từ ngữ, năng lực tư duy rất lớn. + Vốn từ của học sinh chưa phong phú, các em chưa hiểu hết nghĩa của từ nên việc vận dụng vào bài làm còn nhiều sai sót. + Chương trình tiếng Việt mới có rất nhiều ưu điểm trong việc phát huy sáng tạo của học sinh nhưng lại tương đối nặng đối với đối tượng học sinh DTTS. + Đôi lúc, do nhiều nguyên nhân, một số giáo viên vẫn lạm dụng phương pháp làm mẫu đối với học sinh DTTS dẫn đến tình trạng học sinh nhìn nhau, học thuộc bài văn mẫu. + Thời gian quy định đối với một tiết học cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến việc dạy Tập làm văn trong nhà trường Tiểu học. + Trong các lớp vẫn còn rải rác một số học sinh học yếu, cá biệt có học sinh đọc chưa thông, viết chưa thạo. Đây là một trở ngại lớn cho việc dạy học tập làm văn cho học sinh. Với số học sinh này, yêu cầu đặt từng câu văn rời rạc còn khó, nói gì đến việc hướng dẫn các em đặt một đoạn văn theo yêu cầu. + Hầu hết học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, các em phải phụ giúp với gia đình trong công việc đồng áng. Việc bảo đảm chuyên cần cho học sinh DTTS rất khó. Các em rất hay nghỉ học vì nhiều lí do như ở nhà giúp gia đình, đi mót mủ cao su, mót mì, đi chăn bò dê … hoặc nhiều khi chỉ vì “không muốn đến lớp”. Đi học không đều, việc tiếp thu bài của các em chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. + Kĩ năng làm văn miêu tả của học sinh DTTS hầu như không có. Các em chưa biết cách quan sát, thực hiện làm một bài văn miêu tả chưa đúng quy trình, chưa biết cách chọn lọc các chi tiết miêu tả đặc sắc để đưa vào bài văn mà hầu như bê nguyên si cả những điều đã biết vào bài văn, tạo cho bài văn thành một mớ hỗn độn của các chi tiết hoặc thành một bản liệt kê khoa học… - Với học sinh người Kinh, việc dạy học tập làm văn cũng gặp một số tồn tại sau: + Do trong lớp có nhiều đối tượng học sinh nên giáo viên thường sử dụng phương pháp làm mẫu để giúp học sinh DTTS làm văn. Phương pháp này giúp học sinh yếu có thể làm được bài bằng những gợi ý. Tuy nhiên, một số học sinh học được lại thường hay bắt chước các câu, đoạn văn mẫu nên nhiều bài làm có các câu, đoạn giống nhau. + Có sự chênh lệch rất lớn về trình độ của học sinh khá giỏi và học sinh yếu nên người giáo viên rất khó sử dụng các phương pháp để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục. Nếu chú ý đến số học sinh học trung bình và khá giỏi thì sẽ bỏ qua số học sinh yếu, học sinh DTTS. Nhưng nếu tập trung đến số học sinh yếu, học sinh DTTS, kiên trì giúp số học sinh này có được bài văn thì lại ảnh hưởng đến sự phát triển của số học sinh khá giỏi. + Học văn miêu tả, làm văn miêu tả nhưng nhiều học sinh lại thiếu vốn sống thực tế nên dẫn đến hai tình huống hay gặp trong dạy học tập làm văn miêu tả. Đó là: Trang 4  Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5 ================================================================== Học sinh không biết làm bài, bỏ giấy trắng. Học sinh sử dụng các gợi ý của giáo viên, các đoạn văn mẫu để viết (theo kiểu kể lại câu chuyện đã nghe, đã đọc). Sản phẩm của các em không nói chắc chúng ta cũng có thể hình dung đó là những đoạn văn, bài văn khô cứng, không cảm xúc, nếu không nói là vô vị. + Một khó khăn nữa là nhiều học sinh viết chữ chưa đẹp, nếu không nói là rất xấu, sai chính tả. Nhiều bài văn có chữ viết lem nhem, đầy vết bẩn. Có bài viết, số chữ sai chính tả nhiều hơn số chữ viết đúng. Với một bài văn đầy lỗi chính tả, tẩy xóa thì việc đọc lại bài, trau chuốt câu văn, sửa ý, sửa từ quả là rất khó. c. Cha mẹ học sinh + Cha mẹ các em hầu như không quan tâm đến các em do phải vất vả mưu sinh, do nhận thức chưa đúng về giáo dục, do trình độ không có… II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐÃ ÁP DỤNG NHẰM GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT KIỂU BÀI MIÊU TẢ TRONG PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP NĂM. 1. Điều tra phân loại học sinh Giáo viên điều tra phân loại học sinh, nắm chắc từng đối tượng học sinh: học sinh năng khiếu, trung bình, học sinh yếu. Nắm chắc được đối tượng học sinh, giáo viên sẽ đề ra được kế hoạch dạy học phù hợp, có những biện pháp dạy học giúp vun xới, phát triển năng lực học văn của học sinh năng khiếu. Đồng thời, giáo viên cũng có biện pháp phù hợp giúp học sinh yếu, học sinh DTTS biết làm văn miêu tả, có thể vận dụng làm được một bài văn hoàn chỉnh. 2. Rèn cho học sinh kĩ năng quan sát. Quan sát theo trình tự từ xa đến gần, từ trong ra ngoài, từ tổng quát đến cụ thể… Ghi chép những điều đã quan sát được. Tổ chức cho học sinh quan sát cụ thể đối tượng tả. Có thể hướng dẫn quan sát theo nhiều hình thức: quan sát trực tiếp đối tượng (sân trường), quan sát ở nhà, ghi chép (ngôi nhà em đang ở), quan sát qua phim ảnh (cảnh biển buổi sáng) … 3. Chọn đề tài gần gũi, quen thuộc đối với học sinh - Học sinh tiểu học vùng thuận lợi có thể viết được những bài văn miêu tả chỉ bằng quan sát qua tranh ảnh, phim… Nhưng đối với học sinh DTTS của trường, những đề tài tương đối xa lạ là điều cần tránh. Các em đến trường học tập bằng ngôn ngữ thứ hai với một vốn tiếng Việt tương đối hạn chế mà giáo viên lại yêu cầu học sinh hình dung, đặt câu, viết một bài văn miêu tả một đối tượng các em chưa nhìn thấy bao giờ thì đúng là điều quá sức các em. Ví dụ: Đề bài trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5 tập 2 trang 134: Tả một khu vui chơi mà em thích. Với những đề bài như thế này, tôi mạnh dạn thay bằng đề bài khác. Trang 5  Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5 ================================================================== - Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là không cho học sinh có cơ hội phát huy trí tưởng tượng của mình. Trong một lớp học luôn có nhiều đối tượng học sinh (Như đã nói ở phần đặc điểm tình hình học sinh). Khi ra đề cho học sinh, người thầy luôn tạo cho các em quyền chọn lựa bằng cách ra nhiều đề (từ 2 đến 4 đề bài) để các đối tượng học sinh trong lớp đều có thể tự do chọn đề bài, tránh sự áp đặt. Ra đề cho học sinh làm bài kiểm tra viết, tôi chọn ba đề sau: Tả một người thân trong gia đình em. Tả một người bạn cùng lớp hoặc người bạn ở gần nhà em. Tả một ca sĩ đang biểu diễn mà em thích. Với ba đề bài trên, các em học sinh có thể chọn đối tượng tả là một nhân vật quen thuộc, gần gũi. Nhưng với một vài học sinh khác, các em cũng có thể chọn tả ca sĩ đang biểu diễn với rất nhiều chi tiết sống động mà các em đã có dịp quan sát qua các đêm xem biểu diễn ca nhạc. 4. Hướng dẫn học sinh lập dàn ý. Đây là một việc làm khó. Giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh lập dàn ý trước khi làm thành một bài văn hoàn chỉnh. Có lập được dàn bài thì mới có thể tìm ý, sắp xếp ý, viết thành một bài văn mạch lạc, bố cục rõ ràng, ý văn trong sáng. 5. Sử dụng phương pháp luyện tập theo mẫu: Gợi ý cho học sinh khá giỏi làm bài, trình bày câu văn, đoạn văn. Cả lớp theo dõi, nhận xét, giáo viên chốt lại và cho học sinh phát biểu. Nhưng điểm mấu chốt là giáo viên phải chú ý từng đối tượng học sinh, sửa cho từng em, động viên sự sáng tạo của các em, dù là rất nhỏ. Dựa trên một đề văn cụ thể, giáo viên hướng dẫn học sinh vận dụng các kiến thức kĩ năng đã học về đề văn đó để làm nhiều bài khác nhau, nhất là với đối tượng học sinh trung bình, yếu. Ví dụ: + Học bài văn tả người thân, học sinh tả ông nội. Khi gặp một đề văn yêu cầu tả một người hàng xóm, học sinh có thể sử dụng thứ tự miêu tả, bố cục, các biện pháp nghệ thuật đã sử dụng ở đề bài trước để thực hiện làm đề bài thứ hai. Tất nhiên, giáo viên phải giúp học sinh tránh sự sao chép nguyên văn. 6. Cá thể hóa hoạt động dạy học - Quan tâm đến đối tượng học sinh trung bình, yếu đồng thời vẫn đảm bảo phát triển năng lực cảm thụ văn học đối với học sinh khá giỏi. Ví dụ: + Bài làm của một học sinh giỏi: Ngoài ngôi nhà thân yêu đã gắn bó với tuổi thơ của em thì trường em chính là ngôi nhà thứ hai. Trường em mang tên trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Đi đâu xa, em nhớ nhà và mỗi khi về nhà thì em lại nhớ đến ngôi trường thân yêu. + Bài của một học sinh trung bình: Trường em mang tên trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc thân yêu. Trường nằm bên con đường đất đỏ. + Bài của một học sinh yếu: Em học ở trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Trang 6  Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5 ================================================================== - Khi học sinh đặt câu nêu cảm nghĩ của mình ở phần kết bài, giáo viên phải quan tâm đến từng em. Đối với học sinh DTTS, học sinh yếu, giáo viên có thể hướng dẫn cụ thể cho các em bằng những gợi ý như: Em hãy nói tình cảm của mình với ngôi trường (Yêu, ghét)? (Em rất yêu ngôi trường.) Em thể hiện tình yêu đó bằng việc làm như thế nào? (Em trồng cây, chăm sóc bồn hoa để trường em ngày càng đẹp hơn. Hay: Em không bao giờ phá phách làm hỏng đồ đạc hay bẻ cây trong nhà trường.) - Tuyệt đối không được hướng dẫn học sinh một cách đồng loạt để các em có những câu văn chung chung, vô cảm kiểu như: “Cô giáo em có mái tóc đen huyền, mượt như nhung. Đôi mắt cô đen trong và sáng long lanh. Nước da cô trắng mịn như sữa.” Cô giáo hay người mẫu? Và đây là cô giáo nào? Hay “Trường em mái ngói đỏ tươi. Cột cờ cao chót vót. Trên đỉnh cột cờ, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Giờ ra chơi, các bạn ùa ra khỏi sân trường như đàn ong vỡ tổ.” Học sinh tả ngôi trường nào đây? Phải hướng dẫn để học sinh tìm ra những nét đặc sắc của cảnh. Những nét đặc sắc đó giúp người đọc hình dung được cảnh vật cụ thể mà không lẫn lộn với cảnh vật khác. Ví dụ: Để hướng dẫn học sinh tả ngôi trường thân yêu, tôi cho học sinh quan sát, tìm ý và chọn những chi tiết tả thực mà chỉ trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc mới có. Đó là những đoạn văn của học sinh: “Trường em nằm trên một khu đất rộng. Mùa nắng, sân trường mát rượi bóng cây. Mùa mưa, sau những ngày mưa kéo dài, sân trường biến thành một hồ nước mênh mông. Vào giờ chơi, chúng em rất thích lội bì bõm trong nước.” “Ngôi nhà em không giống bất cứ ngôi nhà nào của các bạn trong lớp. Đó là một ngôi nhà xây nằm ven một cái ao. Mùa nào, ngồi trong nhà em cũng nhận được những làn gió mát từ mặt ao đưa tới. Ngôi nhà này Nhà nước xây cho gia đình em.” “Bằng tuổi em nhưng bạn Y Thuyết đứng chỉ đến vai em. Bạn có nước da ngăm ngăm của một người miền núi quen dãi đầ nắng mưa. Nhiều lúc, đi chăn dê, Y Thuyết để đầu trần, đi chân không. Mái tóc bạn không đen như tóc em mà vàng hoe, khen khét mùi nắng. Bạn có đôi mắt to rất đẹp với hàng lông mi dài, cong.” “Cô có đôi mắt to, đôi lông mày rậm và mái tóc để dài tự nhiên xõa ngang vai, không duỗi. Điểm nổi bật ở cô là dáng cao nhất trường. Cô kể chuyện hay nhất trường em nên được chọn đi thi kể chuyện đạo đức Bác Hồ cấp thị.” “Em học cô từ năm lớp Bốn. Cô thương em như con. Cô giáo em không đẹp như hình chụp các cô người mẫu mà giống với mẹ em hơn, với nước da ngăm ngăm, dáng người nho nhỏ, đẫy đà. Cô cũng có đôi bàn tay với ngón áp út đeo nhẫn như mẹ em. Giống nhất là cả mẹ và cô đều mong em đạt danh hiệu học sinh Giỏi vào cuối năm nay. Chỉ có khác là mẹ thì hứa thưởng cho em về quê ngoại chơi còn cô thì chẳng hứa thưởng gì cả.” 7. Chấm bài thường xuyên. Trang 7  Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5 ================================================================== Đồng thời với việc chấm bài là phải hướng dẫn học sinh sửa bài. Phải giúp các em phát hiện ra những điểm hay, những điểm chưa đạt trong bài văn của mình. Trên cơ sở đó, học sinh phải sửa lại bài làm của mình cho đúng hơn, hay hơn. Giáo viên cần tránh việc chê bai học sinh nhưng cũng không được lạm dụng lời khen, tạo sự thờ ơ của học sinh đối với lời khen do được khen quá nhiều, khen không đúng lúc. Kiểu như mỗi lần học sinh nói xong, nhiều lúc chỉ là nhận xét bạn đã viết hoa đầu câu chưa, giáo viên đều nhận xét “Em giỏi lắm”. 8. Làm giàu vốn từ cho học sinh Nếu học kiểu bài kể chuyện học sinh chỉ tái hiện lại nội dung câu chuyện đã nghe, đã đọc là có thể đạt được yêu cầu cơ bản của đề bài thì văn miêu tả đòi hỏi phải có một vốn từ phong phú mới có thể làm bài. Thế giới quanh ta rất phong phú đa dạng và không ngừng biến đổi. Người viết văn không thể “vẽ” được một cảnh một người nếu bản thân người ấy thiếu vốn từ, vốn sống. Làm giàu vốn từ cho học sinh có nghĩa là giúp cho các em nắm một số từ gợi tả để có thể dùng trong miêu tả. Ví dụ: Giáo viên yêu cầu học sinh tìm các từ ngữ gợi tả mái tóc (vàng hoe, đen nhánh, bạc phơ, hoe vàng, cháy nắng, óng ả, rễ tre, xoăn tít…), khuôn mặt (bầu bĩnh, vuông chữ điền, trái xoan, khắc khổ…), nước da (trắng trẻo, trắng hồng, ngăm ngăm, bánh mật, đen sạm…), dáng người (nhỏ nhắn, gầy gò, đẫy đà, to khỏe, cao cao…), nụ cười (khành khạch, mủm mỉm, ha hả, toe toét…). Cho học sinh tìm từ bằng các hình thức như: quan sát thực tế (quan sát bạn), quan sát tranh ảnh, xem phim, đọc sách truyện, nhất là qua các phân môn của Tiếng Việt hoặc các môn học khác. Ví dụ: Dạy Luyện từ và câu bài từ đồng nghĩa, giáo viên gợi ý cho học sinh tìm các từ gợi tả đồng nghĩa như bao la, mênh mông, bát ngát. Qua hình thức trò chơi như: tìm từ láy âm gợi tả hình ảnh Học sinh chia làm nhóm 4, từng nhóm lần lượt nêu một từ láy âm gợi tả hình ảnh rồi chỉ nhóm khác: Mênh mông - nho nhỏ - đủng đỉnh – lung linh – mượt mà - đẫy đà - cứng cáp – thướt tha - mơn mởn – cuồn cuộn – nhanh nhẹn – nũng nịu… Trên cơ sở những từ láy tìm được, giáo viên tiếp tục cho học sinh xác định những từ láy chỉ dùng để tả người: nho nhỏ - đủng đỉnh – mượt mà - đẫy đà - cứng cáp – thướt tha - nhanh nhẹn - nũng nịu… 9. Giúp học sinh luyện viết câu - Trước hết, mọi học sinh phải viết được câu văn đúng ngữ pháp. Đây là yêu cầu cơ bản vì câu là đơn vị của lời nói. Đối với học sinh giỏi, giáo viên yêu cầu học sinh đặt câu đúng ngữ pháp, giàu hình ảnh, lột tả được sắc thái riêng của đối tượng miêu tả. Còn đối với học sinh yếu, học sinh DTTS, giáo viên hướng dẫn học sinh đặt được câu đúng, thể hiện được ý cần nói. Ví dụ: Với học sinh yếu: Tóc bạn Mi hơi vàng. Trang 8  Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5 ================================================================== Với học sinh trung bình: Y Loan có mái tóc dài, đen, phủ kín vai. Bạn hay kẹp tóc bằng cái kẹp có hình con bướm màu xanh. Với học sinh khá giỏi: Bạn A … có mái tóc xoăn tự nhiên của người miền núi không lẫn với bất cứ bạn nào trong lớp được. Bạn hay để đầu trần đi học, đi chăn bò nên mái tóc của bạn không đen như tóc em mà hoe vàng và khen khét mùi nắng. - Biết dùng dấu câu đúng, nhất là dấu chấm và dấu phẩy. Ngắt câu đúng sẽ diễn đạt rõ ràng, người đọc, người nghe dễ dàng tiếp nhận thông tin. Việc dạy cho học sinh sử dụng dấu câu đã được tiến hành từ các lớp dưới và phải được thường xuyên ôn luyện cho học sinh. Giáo viên đưa ra các trường hợp sử dụng dấu câu chưa đúng để cả lớp nhận xét: Trong lớp em ai cũng mến bạn Hoa. Cột cờ cao chót vót lá cờ đỏ sao vàng phất phới bay Sân trường mát rượi bởi bóng của những cây bàng cây sữa Học sinh trao đổi sửa chữa: Trong lớp em, ai cũng mến bạn Hoa. Cột cờ cao chót vót. Trên đỉnh cột cờ, lá cờ đỏ sao vàng phất phới bay. Sân trường mát rượi bởi bóng của những cây bàng, cây sữa. 10. Hướng dẫn học sinh tích lũy vốn kiến thức văn học - Tích lũy văn học là điều kiện tối thiểu để có thể học tốt môn tiếng Việt, nhất là phân môn Tập làm văn. Giáo viên đã cho học sinh sử dụng sổ tay chính tả để ghi chép những tiếng khó, ghi những trường hợp mắc lỗi chính tả đã được sửa chữa. Trong môn Tập làm văn, đây cũng là một biện pháp tích cực để giúp học sinh trau dồi vốn kiến thức văn học. Sổ tay văn học để cho học sinh ghi chép các ý hay, câu đoạn văn hay. Việc ghi chép này không nhất thiết để cho học sinh khi làm văn sẽ mở ra sử dụng nhưng trước hết, mỗi lần ghi chép, các em sẽ được một lần đọc, ghi nhớ, bắt chước, lâu dần thành thói quen. Khi làm bài, những từ ngữ, hình ảnh, ý văn sẽ tự động tái hiện, giúp học sinh có thể vận dụng làm văn. 11. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu, cảm nhận cái hay, cái đẹp của một đoạn văn - Hướng dẫn học sinh tìm hiểu để cảm nhận cái hay, cái đẹp qua việc đọc một đoạn văn được giáo viên tiến hành qua nhiều tiết học. Cảm nhận được cái hay, cái đẹp, các em sẽ hình thành những cảm xúc thẩm mĩ, giúp cho việc học tập làm văn tốt hơn, nhất là văn miêu tả. - Để hướng dẫn tìm hiểu cảm nhận cái hay, cái đẹp của đoạn văn, giáo viên hướng dẫn học sinh hình thành thói quen suy nghĩ, tự đặt và ghi các câu hỏi xoay quanh nội dung đoạn văn. Kết quả học sinh đặt ra các câu hỏi như: Đoạn văn trên miêu tả đặc điểm gì của nhân vật? Đoạn văn trên có những từ láy nào gợi tả hình ảnh của nhân vật? Đoạn văn trên có những hình ảnh so sánh nào? Em có suy nghĩ gì sau khi đọc đoạn văn trên? … Trang 9  Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5 ================================================================== 12. Rèn kĩ năng sắp xếp, diễn đạt ý - Đề bài: Em hãy tả một người bạn thân của em. Học sinh quan sát, viết nhanh ra giấy những điều đã quan sát được: + Y Thuyết học chung lớp với em. + Bạn chơi thân với em từ năm lớp Ba. + Chúng em rất thân nhau. + Em sẽ cố gắng chân thành với Y Thuyết để tình bạn của chúng em mãi mãi bền lâu. + Mỗi khi bạn nghỉ học, em cứ cảm thấy nhớ nhớ. + Bạn có nước da ngăm ngăm của một người miền núi quen dãi dầu nắng mưa. + Thầy giáo rất hay khen bạn vì bạn hay phát biểu và hiểu bài rất nhanh. + Nhiều lúc, đi chăn dê, Y Thuyết để đầu trần, đi chân không. + Bạn rất hay cười. + Bạn có đôi mắt to rất đẹp với hàng lông mi dài, cong.” + Bằng tuổi em nhưng bạn Y Thuyết đứng chỉ đến vai em. + Mái tóc bạn không đen như tóc em mà vàng hoe, khen khét mùi nắng. + Thuyết viết chữ rất đẹp. Bạn đã được chọn dự thi viết chữ đẹp cấp cụm, cấp thị và đã đạt giải khuyến khích. + Cô giáo hay lấy bạn làm gương cho chúng em noi theo để rèn chữ. + Mỗi khi bạn cười, hai lúm đồng tiền hiện rõ trên khuôn mạt ngăm đen. + Bạn không kình lộn với ai bao giờ. Sau khi tìm ý, học sinh sẽ sắp xếp ý thành các đoạn mở bài, thân bài, kết bài: *Đoạn mở bài: Em và Y Thuyết chơi thân với nhau từ năm lớp Ba. Chúng em rất thân nhau, đi đâu chúng em cũng cặp kè bên nhau. *Đoạn thân bài: Bằng tuổi em nhưng bạn Y Thuyết đứng chỉ đến vai em. Bạn có nước da ngăm ngăm của một người miền núi quen dãi dầu nắng mưa. Nhiều lúc, đi chăn dê, Y Thuyết để đầu trần, đi chân không nên mái tóc bạn không đen như tóc em mà vàng hoe, khen khét mùi nắng. Bạn rất hay cười. Mỗi khi bạn cười, hai lúm đồng tiền hiện rõ trên khuôn mặt ngăm đen. Y Thuyết có đôi mắt to rất đẹp với hàng lông mi dài, cong. Đôi mắt luôn ánh lên những tia nhìn hồn nhiên, chất phác. Thuyết viết chữ rất đẹp. Bạn đã được chọn dự thi viết chữ đẹp cấp cụm, cấp thị và đã đạt giải khuyến khích. Cô giáo hay lấy bạn làm gương cho chúng em noi theo để rèn chữ. Mấy hôm nay, cô Huệ đi công tác, thầy Hải dạy thay. Thầy giáo rất hay khen Y Thuyết vì bạn hiểu bài rất nhanh và hay phát biểu. Em chưa bao giờ thấy Y Thuyết cãi nhau với ai. *Đoạn kết bài: Mỗi khi vắng Y Thuyết, em cứ cảm thấy nhớ nhớ. Em sẽ cố gắng chân thành với Y Thuyết để tình bạn của chúng em mãi mãi bền lâu. Và nhất là em phải cố gắng rèn chữ viết để có những trang chữ đẹp giống như bạn. Trang 10 [...]... Tng N s 24 5 23 4 47 Di 5 TS % 14 58 .33 9 39.13 23 9 im 5- 6 TS % 9 37 .50 7 30.43 16 48.94 34.04 im 7-8 TS % 0.00 4 17.39 4 8 .51 im 9-10 TS % 1 4.17 3 13.0 4 4 8 .51 Kt qu bi kim tra vit ca hc sinh trong thỏng 03/2008 bi: Em hóy t mt ngi bn ca em im Lp 5A Lp 5B Tng s S HS lm bi 24 23 47 Yu TS 9 7 16 % 37 .50 30.43 34.04 Trung Bỡnh TS % 11 45. 83 8 34.78 19 40.43 Khỏ TS 3 6 9 % 12 .50 26.09 19. 15 Gii TS 1... t cho hc sinh lp Nm, tụi ngh Nh trng t chc kho nghim v cú ý kin gúp ý, ch o tụi tip tc hon chnh ti Nu c cụng nhn, ngh Nh trng to iu kin cho tụi tip tc trin khai ti trong nh trng gúp phn nõng cao cht lng dy hc Ting Vit núi riờng, cht lng dy hc cho hc sinh lp Nm núi chung Kon Tum, Ngy 05 thỏng 04 nm 2008 NGI VIT Trang 12 Sỏng kin kinh nghim: Mt s bin phỏp rốn k nng lm vn miờu t cho hc sinh lp 5. .. ( Lu ý cú i chng vi tỡnh hỡnh trc khi cú SKKN hoc i chng song song vi i tng tng ng trong cỏc hon cnh tng t) 1 Nờu mc , phm vi tỏc dng ca SKKN 2 Kin ngh v vic ỏp dng, trin khai SKKN Trang 15 Sỏng kin kinh nghim: Mt s bin phỏp rốn k nng lm vn miờu t cho hc sinh lp 5 ================================================================== +Bi lm ca mt hc sinh gii: Lp 5A ca chỳng em l mt tp th on kt, thng yờu... giỏo viờn cn luụn nhc hc sinh chỳ trng ý tng mi ny sinh khụng quỏ tp trung vo li chớnh t, ng phỏp giai on ny - Quỏ trỡnh chnh sa nờn to iu kin cho hc sinh lm theo nhúm ụi (hoc cú th lm theo trỡnh ca hc sinh ) cỏc em phỏt huy ht kh nng nhn xột, cng nh cú iu kin giỳp v hc tp ln nhau Hc sinh c Trang 24 Sỏng kin kinh nghim: Mt s bin phỏp rốn k nng lm vn miờu t cho hc sinh lp 5 ==================================================================... miờu t cho hc sinh lp 5 ================================================================== Giỏo viờn cn lu ý cho hc sinh mc ớch ca tng on vn on m bi cú tỏc dng gii thiu cho ngi c, ngi nghe bit xut x nhõn vt on thõn bi l bc tranh v bng li hỡnh dỏng, ng nột, c ch hot ng, tớnh nt ca nhõn vt Cú chn c nhng chi tit c sc, tiờu biu ta mi v c mt nhõn vt mang nhng cỏ tớnh riờng Bn hc sinh trong bi l mt hc sinh. .. hc sinh rt thớch thỳ, phn khi khi t vit c 1 on vn hoc 1 bi vn mch lc - Ni dung chng trỡnh Tp lm vn giỳp hc sinh bit v cú th vn dng kin thc ó hc vo cuc sng hoc ngc li - Qua cỏc tit hc Tp lm vn, hc sinh cú iu kin tip cn vi v p ca con ngi, thiờn nhiờn t ú giỏo dc v phỏt huy lũng yờu nc, yờu cỏi p, cỏi thin hc sinh Trang 18 Sỏng kin kinh nghim: Mt s bin phỏp rốn k nng lm vn miờu t cho hc sinh lp 5 ==================================================================... vo mt Ngi GV cn thn trng, trc tiờn cn tỡm cho bng c nhng u im trong bi lm ca bộ dự nú ch l nh nhoi tuyờn dng trc lp ri t t cho cỏc em chnh sa, b sung cho cõu vn hay hn, hon chnh hn Ngi GV cn thay i nhiu hỡnh thc hc tp to c hi cho nhiu HS cựng c tham gia trỡnh by ý kin ca mỡnh Trang 19 Sỏng kin kinh nghim: Mt s bin phỏp rốn k nng lm vn miờu t cho hc sinh lp 5 ==================================================================... quỏ trỡnh rốn k nng lm Tp lm vn cho hc sinh c lp II NHNG THUN LI V KHể KHN 1 Thun li: - Hin nay nhiu ph huynh rt quan tõm n vic hc tp ca con em mỡnh nờn ó cú s chun b y v sỏch v, dựng hc tp cho hc sinh khi n lp Bờn cnh ú, mt s ph huynh cũn tỡm thờm sỏch tham kho, ti liu hc tp hc sinh c thờm - Hc sinh bit t t chc cỏc hot ng trong gi hc theo yờu cu ca giỏo viờn - Hc sinh phỏt huy c s t tin khi phỏt... khỏc vit cho em ú chớnh l dy cho hc sinh cỏch lm Tp Lm Vn Trang 27 Sỏng kin kinh nghim: Mt s bin phỏp rốn k nng lm vn miờu t cho hc sinh lp 5 ================================================================== D KT QU Trong nm hc va qua, khi vn dng nhng phng phỏp trờn vo ging dy cho HS, tụi nhn thy rt kh quan khi dy phõn mụn ny Thnh tớch hc tp ca cỏc em cao hn, cht lng hn v hc sinh hc tp cng tớch cc hn... 8 ) TB (5 6) Di TB (1-4) u nm 38 3 5 20 10 Gia HKI 38 6 12 13 7 Cui HKI 38 9 15 12 2 Gia KHII 38 15 15 08 0 Thi gian Nh vy, cho n thi im ny cỏc em ó bit cỏch trỡnh by bi vn hp lớ v b cc, din t ý trn vn, cõu vn giu hỡnh nh Mt s cỏc em yu cng ó din t khỏ tt ý ca mỡnh Tuy cũn mt s bi vit cũn mang tớnh lit kờ nhng bc u cỏc em ó bit vn dng cỏc bin phỏp tu t ó c hc vn dng vo bi vit ca mỡnh lm cho cõu vn . nghiệm: Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5 ================================================================== SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH. giải. Học sinh thường rất ngán học Tập làm văn. Với học sinh lớp Năm, việc rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh là cần thiết. Học tốt văn miêu tả sẽ là điều kiện thuận lợi để học sinh học. phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường nói chung, dạy học sinh lớp Năm học tốt văn miêu tả nói riêng, tôi đã chọn đề tài: Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5, SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5,

Từ khóa liên quan